Programma V&T

Extra mededeling: Alle activiteiten van Vorming & Toerusting van het seizoen 2020-2021 gaan niet door in verband met de corona maatregelen.

Omdat er verschillende interessante lezingen en cursussen in het programma staan willen wij deze zoveel mogelijk opnemen in ons programma voor het seizoen 2021-2022, waarin wij hopen weer bijeen te kunnen komen. Wij wensen allen een goede gezondheid en een mooie zomer.

---

De lezing van Jitske Ekkelenkamp `Corona nu en later` werd gehouden op 19 januari om 20.00 uur vanuit De Hoeksteen via de livestream. Haar presentatie was zonder publiek. U kunt de lezing terugkijken via www.kerkdienstgemist.nl

U kunt naar aanleiding van de lezing binnen 3 weken reageren en/of vragen stellen via jitske.ekkelenkamp@gmail.com. Jitske maakte naar aanleiding hiervan een samenvattend verhaal, u vindt het hieronder.

Corona nu en later JE.docx

Het programma van de taakgroep Vorming & Toerusting voor het seizoen 2020/2021 bieden wij u met veel plezier aan. Vanaf september tot volgend jaar juni kunt u aan een van onze activiteiten deelnemen. Wij zijn er ook nu in deze moeilijke tijd in geslaagd om een breed programma aan te bieden, dat velen van u zal interesseren.

Er is een groot aanbod van lezingen over kerk en maatschappij en over allerlei facetten van het christendom. Daarnaast zijn er ook weer diverse muziekavonden, die elk jaar door meer mensen ontdekt en gewaardeerd worden. In dit boekje treft u ook het programma van de Heilige Theresia van Avila parochie aan alsmede de thema avonden van de Oude Kerk.

De bijeenkomsten zijn voor iedereen, of u wel of geen lid bent van een kerk of parochie. Aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden, tenzij anders vermeld. Twintig minuten voor aanvang staan koffie en thee voor u klaar.

Corona
In verband met de door de overheid getroffen maatregelen betreffende het besmettingsgevaar en de afstand van 1,5 m. zal een beperkt aantal mensen de avonden kunnen bijwonen. Mogelijk zullen er ook avonden niet doorgaan. Kijkt u vooraf op de website van Vorming & Toerusting https://sites/google.com/site/vormingentoerustingzwijndrecht of geef u van tevoren op.

Wij hopen dat wij u bij een of meer bijeenkomsten mogen ontmoeten.

De leden van de taakgroep

De leden van de taakgroep Vorming & Toerusting zijn:

Els den Otter, voorzitter (de Hoeksteen)

Aart Mels, secretaris en penningmeester (Develhof) tel. 078-6195587

Cora Berghout (Develhof)

Agnes Emans (H.Theresia van Avila parochie)

Nico Koudstaal (Bethelkerk)

Anneke Tange (Bethelkerk)

Ds. Wim van der Schee (Lindtse Hof)