Welkom!‎ > ‎

Grieken en Romeinen

Tijdens het vergelijken van de Griekse voorspelkunst met die van de Romeinen hebben we de volgende overeenkomsten en verschillen gevonden.
 

Overeenkomsten

-         De Grieken en de Romeinen hadden beiden een god van de voorspelkunst. Bij de Grieken was de god Apollo de god van de voorspelkunst, bij de Romeinen was dit de god Jupiter.

-         Voorspellingen, die gedaan werden konden voor zowel een individu zijn als wel voor een heel volk/leger.

-         Zowel bij de Grieken als bij de Romeinen werden er veel voorspellingen gedaan aan de hand van voortekens. Deze voorstekens konden opgemaakt worden uit alle daagse dingen, maar ook uit minder dagelijkse dingen.

-         Bij de Grieken als de Romeinen werd er veel naar vogels gekeken. Vogels werden gezien als de boodschappers tussen de hemel en de aarde. Vogels gaven dus de boodschappen door van de goden aan de mensen op aarde.

-         Grieken en Romeinen waren allemaal zeer bijgelovig. Uit allerlei alledaagse dingen haalden zij tekens voor de toekomst.

-         Het interpreteren van natuurverschijnselen kwam oorspronkelijk bij de Etrusken vandaan. De Romeinen hebben het interpreteren van natuurverschijnselen overgenomen van de Etrusken.De Etrusken hebben oorspronkelijk Griekse wortels. De Romeinen hebben deze gewoonte dus overgenomen van de Grieken.

-         Bij de Etrusken en bij de Romeinen werd er door de haruspex voornamelijk gekeken naar de lever van de offerdieren.

-         De Griekse astrologie werd door Griekse slaven aan de Romeinen doorgegeven. De Romeinen namen de astrologie over, maar niet veel jaar later werd astrologie verboden in het Romeinse Rijk.

-         Zowel bij de Romeinen als bij de Grieken werden er feesten en spelen georganiseerd ter ere van de goden. Op feesten werd er gebruik gemaakt van keramiek waar goden op stonden. Op deze manier werd het feest gelinkt aan een god.

 

Verschillen

-         Bij de voorspelkunst van de Grieken werd er alleen naar het heden gekeken. Bij de voorspelkunst van de Romeinen werd er naar het heden én naar het verleden gekeken. De voorspelkunst van de Romeinen wordt ook wel divinatie genoemd.

-         Zowel bij de Etrusken als bij de Romeinen konden voorspellingen worden gedaan door een haruspex. De haruspex keek naar de ingewanden van een offerdier om te zien of er iets gunstigs of iets ongunstigs te gebeuren stond. Het verschil tussen een haruspex van de Etrusken en van de Romeinen is, dat de haruspex van de Etrusken de voortekens uitlegden aan de hand van een boek over rituelen. De Romeinse haruspex gaf uitleg over het slagen van een onderneming.

-         Bij de Romeinen werd er meer waarde aan waarzeggerij gehecht dan bij de Grieken.

-         Bij de Romeinen hadden ze een priester om de stemming van de goden te bepalen aan de hand van vogeltekens, een augur. Bij de Grieken hadden ze geen augur, maar keken de mensen gewoon zelf naar de vogels om de stemming van de goden te bepalen.

-         Bij de Grieken werd het meeste gebruik gemaakt van het orakel. De Griekse voorspelkunst bestond grotendeels alleen maar uit orakels. Bij de Romeinen werd er bijna geen gebruik gemaakt van het orakel. En werden de voorspellingen op andere manieren gehoord/doorgegeven.

Comments