6. Documents

   
  

                                Els DRETS i DEURES dels voluntaris queden definits 
                                    a la CARTA DEL VOLUNTARIAT DE CATALUNYA
                                              
https://drive.google.com/file/d/0B7xHt5QsunVVdnBrcmxVOVlnckU/edit?usp=sharing
     
 
                                            
                                                              
                       

                                                                                      
Fitxa per omplir si ets MAJOR D'EDAT

                                         Fitxa per omplir si ets MENOR D'EDAT