รายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย ทีมชาติไทย

ผู้จัดการทีม จริยา อู่สิงห์สวัสดิ์,
ผู้ฝึกสอน เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร,
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน น.ต.ณัฐพนธ์ ศรีสมุทรนาค,
เทรนเนอร์ นายดนัย ศรีวัชรเมธากุล,
แพทย์ประจำทีม นายกฤตพล ทิพย์ชัย
ทีมชายในร่ม นักกีฬา 12 คน ได้แก่
1.วันชัย ทัพวิเศษ
2.กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์
3.ยุรนันท์ บัวแดง
4.กฏษฎา สมคะเน
5.พิษณุ หารคำตัน
6.มนตรี แหวนประดับ
7.โชติวัฒน์ ติ้วสุวรรณ
8.จิรายุ รักษาแก้ว
9.สมพร วรรณประภา
10. สราญจิต เจริญสุข
11.ณัฐพงศ์ เกศาพันธ์
12.ปิยะรัฐ ตุ้นทัพไทย
 
ผู้ฝึกสอน น.ต.มนต์ชัย สุภจิรกุล, ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน นายขจรศักดิ์ มานะพรชัย, เทรนเนอร์ ร.ต.เผด็จศึก วรรณโชติ ผู้จัดการทีม นายสมควร รวิรัฐ เลขาธิการสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย, แพทย์ประจำทีม นายแพทย์นรฤทธิ์ ล้วนเจริญ
 
Comments