Vendelen

Op de foto: een vendelreeks voor de kathedraal van Antwerpen, met als vlaggen vlnr: het provinciewapen van Oost-Vlaanderen, de Kemel van Kemzeke, het provinciewapen van Brabant, de vissen van Stekene.
Vendelen bij Reintje Vos
Reintje Vos vendelt voornamelijk met het symbool van de groep (namelijk de Vos), met de wapenschilden van Stekene en Kemzeke (namelijk de 3 vissen, het stro en de kemel), de wapenschilden van de Vlaamse provincies en van de Vlaamse gemeenschap.

Ons vendelierskorps bestaat uit de jongens van Reintje Vos, zij repeteren wekelijks op zondagvoormiddag.

Geschiedenis van het vendelzwaaien
Vendels (of vaandels) - stokken met wapperende vlaggen - zijn van oudsher erg symbolisch.
Bij de Romeinen was het vendel symbool van overwinning.
De Germanen voerden vendels mee als ze ten strijde trokken.

Vendelen was in Vlaanderen lange tijd iets dat vooral hoorde bij schuttersgilden en rederijkerskamers. Het vendelspel en de vaandeldrager waren sierlijk, feestelijk, krachtig en behendig.

Waar en wanneer het zwaaien met vendels is ontstaan, is onduidelijk. Wel weten we dat het meest werd beoefend in het rijk van Keizer Karel zoals dat er rond 1550 uitzag, en met name het huidige Vlaanderen, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en stukken van Frankrijk, Spanje en Italië.

De oudste handleidingen over het vendelspel dateren van de 17e eeuw. Uit boeken en stadsrekeningen kunnen we wel afleiden dat er ook in Vlaanderen rond 1550 al aan vendelzwaaien werd gedaan.

Specifiek over het Waasland noteerde een Mevrouw Weyn uit Sint-Pauwels dat haar grootmoeder dikwijls vertelde over een zekere Fideel Volkerik uit Sinaai, die rond 1800 wijd en zijd vermaard was, omdat hij zo schoon en wonderlijk met het vendel draaide.

De Franse Revolutie in 1789 betekende spijtig genoeg het einde van vele verenigingen én hun tradities, waaronder het vendelzwaaien.
De stroming van de Romantiek (eind 19e / begin 20e eeuw) vergrootte opnieuw de belangstelling voor het eigen verleden. Vooral de Kempische schuttersgilden deden het vendelspel toen herleven.

Vendelzwaaien deed zijn intrede bij Volksdansgroepen in 1937 toen de voorzitter en de dansleider van het Vlaams Instituut voor Volksdans in contact kwamen met de vendelier van de Sint-Jorisgilde van Brecht.
N.B. In 1952 startte ook de KLJ (toen de Boerenjeugdbond) met vendelzwaaien.

Bron: "Het Vliegende Vendel", een uitgave van het Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw.Video: een optreden in de Verenigde Staten.
Een vendelnummer is één van de spectaculairste momenten bij een optreden van Reintje Vos.
..