VOLHARDING DOOR DE JAREN HEEN

GESCHIEDENIS VAN ONZE VERENIGING
Onze vereniging bestaat ruim 100 jaar en heeft zowel hoogte- als dieptepunten gekend, maar altijd volhard!
Hieronder een stukje geschiedenis; de oprichting, de fusie, het spelen door de jaren heen en de verschillende jubilea.

 

Het begin

Aan het begin van de twintigste eeuw, was het Piet Eits die bekend stond als ‘muzikale vrijgezel’. In café Eits te Nieuw-Dordrecht (het huidig café Roelofs) leerde hij menig – voornamelijk jonge – cafébezoeker wat muziekspelen en al gauw werd het idee geopperd om een muziekvereniging op te richten. Dit geschiedde op initiatief van Piet Eits; in juni 1910 werd het harmoniekorps Juliana opgericht, vernoemd naar de een jaar eerder geboren prinses Juliana. De dirigent werd de heer Maathuyzen, een schilderspatroon uit Emmen. En vervolgens kwam het op de inzet en creativiteit aan, om voldoende geld in te zamelen voor de aanschaf van instrumenten. Uiteindelijk heeft men hiervoor door langs de huizen te gaan, al met al zo’n 1000 gulden bij elkaar gekregen. Er werden oefenavonden gehouden die met veel plezier werden bijgewoond door alle gulle gevers van Nieuw-Dordrecht voor de aanschaf van instrumenten en het duurde niet lang voordat het harmoniekorps – destijds bestaande uit 15 personen – bij nagenoeg ieder feest optrad. Zij was present bij plaatselijke feesten en enkele leden van het korps vormden een ensemble dat menig dansavond opluisterde. Tien jaar lang kende harmoniekorps Juliana goede tijden, totdat het in 1920 zonder leiding kwam te zitten. Het was toen de heer Kerkvoorde uit Nieuw-Amsterdam die het korps van een voortijdige ondergang redde, door de dirigeerstok over te nemen. Wel onderging het korps hiermee een verandering; voortaan ging zij door het leven als fanfarekorps met de naam Volharding.

Opnieuw volgden vele goede jaren; het fanfarekorps speelde op concoursen, gaf concerten in Nieuw-Dordrecht en omgeving en speelde op succesvolle tuinfeesten achter café Eits.
 
 
De fusie
Ondanks de populariteit van het korps, was het niet altijd even eenvoudig om het orkest draaiende te houden. Zeker in de jaren ’30 viel het niet mee en in de oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog dreigde het korps zelfs opnieuw ten onder te gaan omdat er te weinig goede klarinetten waren en er onvoldoende geld was om nieuwe instrumenten te kopen. Het was in deze zware oorlogstijd voor een ieder, moeilijk om voldoende leden bij elkaar te houden en tevens was de bodem van de kas in zicht geraakt. Er werd door de omstandigheden noodgedwongen enige jaren niet gespeeld.
In het naastgelegen dorp Barger-Oosterveld verkeerde het korps Sint Gerardus – opgericht op 11 augustus 1923 – in soortgelijke omstandigheden. Om met name de financiële problemen de baas te worden en het ledenaantal op peil te houden, werd er in 1943 besloten tot een fusie van beide korpsen. Vanaf dat moment ging de vereniging verder onder de naam muziekvereniging Volharding Nieuw-Dordrecht / Barger-Oosterveld.

 

Na de oorlog

Uiteraard ging niet alles meteen van een leien dakje en de boel draaiende houden ten tijde van de oorlog bleek in eerste instantie moeilijk. Toch ging het al snel na de oorlog al gauw weer stukken beter. De jaren die volgden, waren welke van grotere ledenaantallen en meer optredens. In 1950 kwam het eerste vrouwelijke lid in de persoon van Ge Masselink bij de vereniging en in 1959 werd een drumband opgericht. Ook werd er in de jaren ’50 veelvuldig deelgenomen aan concoursen, met als hoogtepunt in 1955 het met de eerste afdeling winnen van de eerste prijs van het concours, mét lof van de jury. Overigens waren na de heer Kerkvoorde in de jaren ’20, achtereenvolgend de heer Deeden, Palland en Van Wijk dirigent van Volharding.

 

50-jarig bestaan en de veranderingen tot het volgende jubileum

In 1960 werd met een revue in een feesttent in Nieuw-Dordrecht het 50-jarig bestaan van de vereniging herdacht. Deze revue stond onder regie van de heer Jo Hoiting en de toenmalige dirigent was de heer Van Oosten.

Dankzij verschillende acties en een collecte werd het gehele korps dit jaar voorzien van nieuwe uniformen (uniformjasje met pet). De leden van de drumband werden voorzien van nieuwe pantalons en schouderbedekking en daarnaast was er ook nog geld over voor de aanschaf van 25 stoelen voor in de muziekkoepel. Vlak na het jubileum nam de heer Dol de dirigeerstok over van de heer Van Oosten.

In de jaren ’70 vonden nog twee noemenswaardige veranderingen plaats; ten eerste nam de heer Klein-Hulse in 1974 het stokje van de heer Thijssen als dirigent over, welke tot 1985 dirigent van de vereniging is geweest. En ten tweede werd er in 1977 vanuit de ver-eniging een boeren- kapel genaamd ‘De boekweitbloazers’ op-gericht; een kapel bestaande uit zo’n vijftien leden dat zo’n 30 keer per jaar optrad. Ook was het zeer kenmerkend dat muziekvereniging Volharding in de jaren ’70 regelmatig tijdens Duitse Schützenfesten speelde.
 
De hiernavolgende jubilea

In 1980 vierde de Volharding haar 70-jarig bestaan. En door de vele donateurs en ondersteuning van het Anjerfonds was de kas zo gespekt, dat uit eigen middelen een compleet nieuw uniform aangeschaft kon worden.

Vijf jaar later, in 1985, werd het 75-jarig bestaan van de vereniging groots gevierd. Er werd ondermeer een concert gegeven in café Roelofs te Nieuw-Dordrecht, een dag erna was het feest in het gehele dorp met verschillende kinderspelen, zeskamp en een barbecue en vervolgens werd een week later nog een concert gegeven in Barger-Oosterveld. Een bijzonder optreden in die jaren was verder de deelname aan het kapellenconcours te Muntendam.

In 1988 nam de huidige dirigent – de heer Webbink – het stokje over van de heer Urff. Qua muziek zijn we wat meer met de tijd meegegaan (hoewel klassiekers het natuurlijk altijd goed blijven doen!) en de afgelopen jaren van de vereniging zijn qua ledenaantal en optredens redelijk constant geweest, in tegenstelling tot vele andere verenigingen. De voornaamste reden hiervoor is waarschijnlijk de lange traditie, enthousiasme en toch ook wel vernieuwing qua muziekstukken. We hopen met nieuwe aanwas van muzikanten onze vereniging nog lang in stand te mogen houden!
 
 
HET 100-JARIG BESTAAN VAN ONZE VERENIGING
Vorig jaar bestond onze vereniging maarliefst 100 jaar. Dit heugelijke feit hebben wij uiteraard uitbundig gevierd.
Hieronder een verslag van dit feestweekend ter ere van ons jubileum.
 

Op zaterdag 11 en zondag 12 september 2010 was het na maanden van voorbereiding dan eindelijk zo ver; met vele belangstellenden hebben we het 100-jarig bestaan van muziekvereniging Volharding te Nieuw-Dordrecht/Barger-Oosterveld gevierd. Donderdag reeds werd aan de Oosterveldsestraat met de opbouw van de tent begonnen, waar de festiviteiten dat weekend zouden plaatshebben, zo ongeveer op de grens tussen de dorpen waar onze vereniging haar oorsprong kent.

Om 14.00 uur zaterdagmiddag ving het programma aan; onze burgemeester Cees Bijl hield een prachtige openingsrede, feliciteerde de vereniging en verklaarde middels een paar ferme slagen op de trom (met zijn rechterhand, terwijl hij linkshandig is) het feest voor geopend. Maarliefst 275 genodigden hadden zich voor deze receptie aangemeld, welke werd geleid en gepresenteerd door John Meulman. Qua muziek was filmmuziek de rode draad tijdens deze middag; er was een speciaal repertoire door Volharding ingestudeerd, onder meer bestaande uit Song and Dance, Moment for Morricone en Bohemian Rhapsody. Enkele nummers tijdens dit concert werden ondersteund door zanger John Meulman en gitarist Jeff Zwart. En ook een ‘gelegenheidsfanfare’, bestaande uit een aantal oud-leden en onder leiding van oud-dirigent de heer Thijssen, bracht nog een tweetal nummers ten gehore. Ook deze ‘oudjes’ bleken er nog flink wat van te kunnen! Tussen de muziek door, beklom ook nog de heer Olf Bielefeld van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekvereniging het podium. En hij feliciteerde niet alleen onze muziekvereniging met het 100-jarig jubileum, maar reikte ook nog tien oorkonden uit aan Klaas van Eeks, Henk Jonkman, Grietje Katoen-Hulshof, Marietje Knol-Van der Walle, Klaas Knol, Henk Kocks, Sien Langen-Haitel, Lambert Steenbergen, Evert Wieringa en Jo Zwart. Ook als individueel muzikant hadden zij een jubileum te vieren (de oudste gediende die van maarliefst 65 jaar muzikant) en de daarbij behorende legpenning werd opgespeld door burgemeester Cees Bijl. Na het concert was er gelegenheid tot een hapje en een drankje en uiteraard de mogelijkheid om het bestuur en de jubilarissen te feliciteren. Een opmerkelijke gift kwam van de heer Cor Kocks; hij schonk de vereniging een fonkelnieuwe Getson bariton! We zoeken overigens nog iemand om hier bij onze vereniging op te komen spelen… En onze burgemeester deed de belofte dat Volharding eens tijdens een gemeentelijke aangelegenheid zou mogen komen spelen, uiteraard tegen betaling om de verenigingskas te spekken.

's Avonds was er een groot feest in de tent, waaraan verschillende plaatselijke artiesten pro Deo hun medewerking verleenden. Het programma werd geopend door gitaarvirtuoos Jeff Zwart, die als gastartiesten de 13-jarige zangeres Melissa en de trompettist Alexander Hartgers had meegebracht. Een opening van formaat! Vervolgens traden Touch of Grass, Jan Karst, UNIT 6 en de Drie neven Gerdes op. Hiermee waren heel wat muziekstijlen- en dus ook smaken vertegenwoordigd! Respectievelijk country en bluegrass, uitsluitend André Hazes en Frans Duijts, enkele toppers uit de Nederpop en enkele ‘bruiloftsklassiekers’. De Drie neven Gerdes beklommen even later met enige versterking opnieuw het podium, zijnde de Yellow Stones. Speciaal voor het jubileum kwamen zij weer samen en oude tijden herleefden; de voetjes gingen bij zowel jong als oud massaal van de vloer! Vervolgens betraden ook nog de band Daddy-O en Harry Arends het podium, waarna het laatste optreden werd verzorgd door de boerenrockband Bikkel. Een avond van formaat dus, want we hebben heel wat plaatselijke muziektalenten!

 

Zondagmorgen werd om 11.00 uur het startsein geven voor de tweede feestdag van Volharding. Het weer zat verschrikkelijk tegen, maar desondanks zat de stemming er ‘s morgens al weer goed in tijdens het frühshoppen. Amaroso uit Roswinkel begon hierbij met een aantal nummers te spelen, daarna namen De Orrebloazers uit Emmen het over. Beide kapellen traden twee keer op. Om 13.00 uur werd, na gezamenlijk Bis bald, auf wiedersehen te hebben gespeeld, afscheid genomen van deze kapellen. Onze dank voor hun inzet! Een uur later begon vervolgens het Dweilfestival. Er stonden vier dweilorkesten op de planning voor deze middag, maar door een sterfgeval binnen de vereniging BED Kapel uit Beilen, werd de middag maar gevuld door drie dweilorkesten. Gelukkig namen De Bruggebloazers uit Witharen, Frederikshaven uit Uffelte en Dinges uit Emmen (Barger-Oosterveld) graag de honneurs waar. Geweldig! In de ‘pauze’ werd de uitslag van de kleurplatenwedstrijd bekend gemaakt. De deelname viel een beetje tegen; van de drie scholen uit Nieuw-Dordrecht en Barger-Oosterveld werden er slechts 69 kleurplaten ingeleverd. Er werden zes winaars uitgekozen (drie uit de onderbouw en drie uit de bovenbouw), door de jury bestaande uit diaken Wielens, mevrouw Heijnen-Zwart en mevrouw Meijer. Omdat niet alle winnaars in de tent waren, zijn de prijzen nadien thuis aan de winnaars overhandigd. De ballonnenwedstrijd die aansluitend was gepland, kon helaas geen doorgang vinden vanwege het slechte weer. Wel was er een springkussen, die vanwege de regen in de tent is gezet. Om 16.00 uur vervolgden de dweilorkesten hun programma; tot half zes speelden zij muziek. Ondanks het slechte weer was het wederom een zeer gezellige dag, waarmee een einde kwam aan ons jubileumfeest.
 
 
Iedereen die aan dit feestweekend heeft meegewerkt om het tot een succes te maken, zowel de organisatie er van, de helpende handen tijdens het feest zelf en iedereen die het 100-jarig jubileum van muziekvereniging Volharding met ons is komen meevieren: nogmaals hartelijk dank! We kunnen samen terugkijken op een zeer geslaagd jubileumfeest.
 

IN DE FEESTTENT: Drie neven Gerdes, La Bamba

 
Comments