BLOG - NIEUWTJES‎ > ‎

Oudere berichten

22 november 2015 Grietje Katoen

Afgelopen week kregen wij de mededeling dat onze voorzitter Margreet Groen per direct stopt met haar bestuurswerkzaamheden. Dit geldt helaas niet alleen voor onze vereniging, ook andere bestuursfuncties legt Margreet neer. Zij kampt al langere tijd met gezondheidsproblemen en van de doktoren heeft zij het advies gekregen om het rustig aan te doen. Margreet heeft zich ruim drie jaar ingezet voor onze vereniging en wij willen haar hiervoor hartelijk dank zeggen. En wij wensen haar natuurlijk van harte beterschap.

Intussen zijn wij heel druk aan het repeteren voor de komende kerstconcerten, met als hoogtepunt ons eigen kerstconcert op dinsdagavond 15 december. Wij hopen dat de concerten een succes gaan worden, wij hebben er in ieder geval zin in.


2015 oktober 2 - Het bestuur 

Tijdens de ALV op 1 september jongstleden werd teruggekeken op een bewogen jaar, met veel ziekte onder de leden en helaas relatief weinig optredens. We zien dan ook reikhalzend uit naar de kerstoptredens, waarvoor we inmiddels al zijn begonnen de muziek in te studeren. Er vond ook een bestuursverkiezing plaats; Margreet Groen (voorzitter) was aftredend en herkiesbaar en is voor opnieuw drie jaar benoemd. Leidie Suelmann-Hemel (penningmeester) was aftredend en niet herkiesbaar. Gelukkig stelde Luuk Onrust zich beschikbaar; Luuk is benoemd tot nieuwe penningmeester van onze vereniging. We bedanken Leidie voor al haar werk en inzet de afgelopen drie jaar en wensen Luuk veel succes met zijn functie! Ook werd er veel gediscussieerd over een aantal punten die waren ingebracht door leden. De muziek zou wel wat vaker vernieuwd mogen worden en we waren het er over eens dat de vereniging meer is dan muziekspelen alleen. Zo hebben we besloten dat iedereen één nummer per jaar helpt om de Muziekrant te maken. Ook zullen we proberen actiever leden te werven teneinde het korps ook voor de toekomst op goede sterkte te houden (zie “Oproep” hieronder). Na de ALV was het zondag 6 september dan zover, onze jaarlijkse feestmiddag voor “leden en aanhang”. Helaas was er een groot aantal leden die niet aanwezig kon zijn, maar de 23 mensen die er wel waren, hebben er een hele gezellige dag van gemaakt! Een verslag hiervan vindt u in het volgende nummer van de Muziekrant. Johan Schoemakers (trompet) heeft besloten om te stoppen met spelen bij Volharding. Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen hem het allerbeste toe. Verder zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor het kerstconcert dat Volharding op dinsdag 15 december aanstaande organiseert. De programmering is rond en we delen graag met u welke optredens u deze avond nog meer mag verwachten! 

26 augustus 2015 Grietje Katoen
De zomervakantie is voorbij en inmiddels hebben we alweer enkele repetities gehad. Op de 1e repetitie hebben we de processieliedjes doorgespeeld ivm onze medewerking bij de Mariaprocessie in Erica op 15 augustus. Meestal hadden we in voorgaande jaren tijdens deze processie prachtig weer, maar deze laatste keer regende het behoorlijk en dat was de reden dat alles werd verplaatst naar de kerk. Ondanks dat we met een onvolledige groep waren, hebben we goed gespeeld en de akoestiek in deze kerk was prachtig. Onze muziek werd gewaardeerd door de belangstellenden.
Wij hebben inmiddels enkele nieuwe muziekstukken gekregen, leuke muziek, waar we nu enthousiast mee bezig gaan.


24 juni 2015 Grietje Katoen
De afgelopen weken waren we helaas steeds maar met een kleine groep tijdens de repetities door ziekte, vakantie en andere bezigheden van de leden.We hebben gerepeteerd voor de bedevaart in Barger-Oosterveld die aanstaande zondag 28 juni plaatsvindt. We hopen dat er weer veel belangstelling zal zijn en we duimen voor mooi weer, zodat het gebeuren buiten plaats kan vinden in het mooie bos achter de kerk.Dinsdag 30 juni is de laatste repetitie-avond. Wij wensen de zieken veel beterschap toe en we hopen dat iedereen van een mooie zomer mag genieten.

4 mei 2015  Grietje Katoen
Vanavond heeft onze muziekvereniging gespeeld tijdens de dodenherdenking op de begraafplaats in Nieuw-Dordrecht. Dit is altijd weer een indrukwekkende gebeurtenis en er was veel belangstelling. Ook dit keer waren er mensen van The Royal British Legion. Wij herdenken samen de slachtoffers die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid.  Er werden veel kransen en bloemstukken gelegd en er werden gedichten voorgedragen door kinderen van de basisschool. Tijdens de rondgang van de belangstellenden langs de graven speelden wij gepaste liederen.

2015 april 2 - Het bestuur
Onze muzikante en penningmeester Leidie Suelmann, is wegens gezondheidsproblemen helaas genoodzaakt om haar bezigheden met en voor onze vereniging tijdelijk neer te leggen. Wij hebben alle begrip voor dit besluit en wensen haar een voorspoedig herstel toe en hopen haar snel weer in ons midden te hebben; vanaf deze plaats, van harte beterschap Leidie! De werkzaamheden van Leidie binnen het bestuur, zullen door de overige bestuursleden worden opgevangen. Wel hebben we - mede door het tijdelijk uit de running zijn van Leidie - besloten om de Algemene LedenVergadering (die gepland stond voor dinsdag 21 april aanstaande) te verplaatsen naar een nog naar te bepalen datum. 
Afgelopen vrijdag hebben we weer een bestuursvergadering gehad; we zijn druk doende de agenda weer goed gevuld te krijgen voor de komende maanden (een aantal data zijn al vastgelegd, zie onze Agenda), zijn druk aan het brainstormen over het opzetten van een eigen kerstconcert en spannen ons in om nieuwe leden te werven. Ook is een datum voor de jaarlijkse feestavond voor de leden geprikt; de leden kunnen momenteel aangeven of zij op deze dag kunnen, waarna deze datum al dan niet zal worden vastgezet. De eerstvolgende Muziekrant zal verschijnen op dinsdag 14 april. Later die week kunnen de donateurs, sponsoren en adverteerders hem in hun brievenbus vinden. 

19 februari - Grietje Katoen
Onze voorzitter Margreet Groen tobt al enige tijd met haar gezondheid en moet eerst even pas op de plaats maken. Margreet, wij wensen jou hierbij van harte beterschap.

11 februari - Grietje Katoen
Dat onze dirigent een veeleisend beroep heeft blijkt wel......hij is alweer aan vakantie toe! De komende twee weken is hij afwezig. De leden hebben besloten om dan niet te repeteren, ook omdat er op korte termijn nog geen optredens gepland staan. De eerstvolgende repetitie is op 3 maart.

30 januari - Het bestuur
Onze Algemene LedenVergadering zal plaatsvinden op dinsdag 21 april aanstaande. 

24 januari - Grietje Katoen-Hulshof
Na een drukke november- en decembermaand zijn we na een korte pauze het nieuwe jaar op 6 januari jongstleden weer met veel enthousiasme begonnen op de muziek. We hadden een halve repetitie en daarna onze traditionele nieuwjaarsborrel. Wij wensen iedereen een heel gelukkig en muzikaal 2015 toe! 
Vorige week dinsdag hadden we al weer onze eerste optreden van het jaar en wel voor de bewoners van  - en zorgcentrum De Horst in Emmen. Het publiek was weer erg enthousiast en het was een zeer geslaagd optreden. 


Dinsdag 18 november - Het bestuur
Afgelopen zaterdag, hebben we onze jaarlijkse muziekuitvoering gehouden. Deze vond plaats in zalencentrum Melody. Het was een zeer geslaagde avond, waaraan dit jaar ook smartlappenkoor Heerlijk Leed haar medewerking verleende en een viertal personen werden gehuldigd. Onze dirigent Gert Webbink, omdat ons korps al 25 jaar onder zijn leiding staat, Sien Langen-Haitel is benoemd tot erelid, Herman Suelmann is gehuldigd omdat hij reeds 50 jaar muzikant is bij onze vereniging en Evert Wierenga omdat hij maar liefst 70 jaar lid is van onze vereniging. Dat dit laatste iets heel uniek is, bleek ook uit de woorden van Ben Wilts van de KNMO; hij had nog nooit een dergelijke onderscheiding uit mogen reiken. Een uitgebreid verslag van deze avond is te lezen in het eerstvolgende nummer van clubblad de Muziekrant. 

Dinsdag 11 november - Het bestuur
Vanavond is de generale repetitie voor onze muziekuitvoering aanstaande dinsdag! Er zijn nog kaarten beschikbaar, af te halen bij Warenhuis Ineke Lubbers te Barger-Oosterveld of zaterdagavond aan de deur bij Melody te Barger-Oosterveld. Let wel: vol=vol! 

Maandag 27 oktober - Het bestuur
Onderstaand de flyer voor onze naderende muziekuitvoering! 


Vrijdag 24 oktober 
- Grietje Katoen-Hulshof
Deze week stond er een artikel over onze muziekvereniging in de speciale editie van het Dagblad van het Noorden, geheten Dagblad van Emmen, als trots van Nieuw-Dordrecht. Het is tevens een eerbetoon aan onze oudste muzikant Evert, die al bijna 70 jaar lid is van onze vereniging. Hieronder het artikel:

Ook hebben wij deze week een serenade gebracht bij Roel Langen, een van onze trouwste fans. Hij is 80 jaar geworden, ter ere waarvan wij dus een serenade brachten in zalencentrum Melody. Hij heeft er volop van genoten! 
Natuurlijk zijn we ook druk aan het repeteren voor onze uitvoering op 15 november, even de laatste puntjes op de I... We hebben een leuk en gevarieerd programma!
En stiekem zijn we al begonnen met een kerstnummer, want de kerstconcerten naderen ook al weer. Dit is altijd een drukke periode, maar wel leuk!
Een goed weekend toegewenst! 

Woensdag 10 september - Grietje Katoen-Hulshof
We hebben onlangs een nieuw lid mogen verwelkomen, namelijk Monique Ankum. Zij speelt tenor saxofoon, dus Jans heeft versterking gekregen. We hopen dat Monique het naar haar zin zal hebben bij Volharding en wij wensen haar veel succes!
Tevens zijn de aanmeldingen voor onze jaarlijkse gezellige avond binnen. Het gebeuren zal weer plaats vinden bij het huis van John en Margriet Meulman. We hopen op mooi weer en veel gezelligheid!

Donderdag 28 augustus Het bestuur
De vakantie zit er weer op! Inmiddels hebben we er al weer enkele repetities opzitten, net als ons eerste optreden na de zomerstop. Vorige week zaterdag hebben we traditiegetrouw gespeeld tijdens de Mariaprocessie te Erica. Helaas ging voor ons de deelname aan het Flintenkamp diezelfde dag niet door. Het bestuur heeft tijdens de zomerstop niet stilgezeten; de bankperikelen zijn helaas nog niet teneinde. Het wou niet helemaal lukken met de automatische incasso via de Regiobank en om die reden zal deze week zowel de juli- als augustusincasso plaatsvinden via de Rabobank. Daarnaast hebben we vernomen dat de feestcommissie al druk doende is om de feestavond te organiseren. Komende zondag hebben we opnieuw een bestuursvergadering. 

Donderdag 3 juli Grietje Katoen-Hulshof
Afgelopen dinsdag hadden we de laatste repetitie voor de zomervakantie. Tot de pauze hebben we een aantal stukken doorgenomen die we gaan spelen op de komende najaarsconcerten. Daarna hebben we het seizoen afgesloten met een hapje en een drankje. Wij wensen iedereen een fijne zomer!

Maandag 23 juni 
- Het bestuur
Gister hebben we gespeeld tijdens de jaarlijkse Gerardusbedevaart te Barger-Oosterveld. In de openlucht was de hoogmis en met her en der een bui te zien op de buienradar was het wel even spannend of we het droog zouden houden, maar op een paar druppen na was dit gelukkig het geval. Wel was het ontzettend koud om zo lang stil buiten te zitten. Na de viering en de processie, was er een gezellig samenzijn op het kerkplein, waarbij Volharding ook de muzikale omlijsting verzorgde. Na ons lunchpakketje opgegeten te hebben, speelden we dus vrolijk verder! De tap was geopend en de barbecue stond aan, het was nog lang gezellig op het kerkplein. Al met al een geslaagde dag! 

Zondag 9 juni Grietje Katoen Hulshof
Dinsdagavond hebben wij opgetreden voor de bewoners van Borgerhof te Borger. We hadden een volle zaal en de temperatuur liep nogal hoog op. Maar we kijken met een goed gevoel terug; het was een leuk en gevarieerd optreden en wellicht mogen we nog een keer terug komen.

Dinsdag 20 mei 2014 Het bestuur
Gister bereikte ons het droevige bericht dat afgelopen zondag de moeder van ons lid Geert Heijne geheel onverwacht is overleden. Wij kennen mevrouw Heijne als een trouwe fan en donateur en nog niet zo lang geleden heeft ze enorm genoten van de serenade die onze vereniging haar heeft gebracht ter ere van haar 80-ste verjaardag. Namens dirigent, leden en het bestuur wensen wij de familie heel veel sterkte toe met dit verlies.

Woensdag 14 mei 2014 - Grietje Katoen-Hulshof
Na een weekje vrijaf, hadden we afgelopen dinsdag weer repetitie. Onze dirigent vertoefde namelijk een week met de kapel in Noorwegen. Hij heeft daar een leuke week gehad en vooral 's avonds was het naar zijn eigen zeggen errugh gezellig... Tsja! Wij hebben nu geoefend op een nieuw muziekstuk, genaamd Mendocino. Velen van ons kennen het nummer wel van vroeger, het is leuke, gezellige muziek. 

Woensdag 30 april 2014 - Grietje Katoen-Hulshof 
Op de laatste twee repetitie-avonden hebben wij de muziekstukken geoefend die wij spelen tijdens de dodenherdenking op 4 mei op de begraafplaats in Nieuw-Dordrecht. Ook voor de leden van Volharding is dit altijd weer een indrukwekkend moment; we herdenken de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, maar tevens gedenken wij onze vrijheid.
Dit jaar gaan we op 5 mei naar de Altingerhof in Beilen in plaats van op 4 mei, om daar samen met de bewoners de bevrijding “te vieren”. We gaan een aantal vrolijke oude hollandse meezingliedjes spelen en natuurlijk ook het Wilhelmus en het Engelse volkslied. We hopen dat het een gezellige middag gaat worden!

Vrijdag 18 april 2014
 - Grietje Katoen-Hulshof
Op 15 april hebben wij 's avonds een optreden verzorgd in de Dillehof te Klazienaveen. Deze avond was zeer geslaagd! Diverse muziekstukken kwamen voorbij; polka's, walsjes, marsjes en natuurlijk een aantal stukken samen met onze zanger John Meulman. Er was veel publiek en de mensen deden enthousiast mee; de handjes gingen zelfs in de lucht! We hopen hier nog eens weer terug te komen. 

Woensdag 9 april 2014 - Grietje Katoen-Hulshof
Gisteravond hebben wij tijdens de repetitie geoefend om zonder dirigent te spelen, zodat onze optredens in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis toch doorgang kunnen vinden, als onze dirigent onverhoopt een keer niet aanwezig kan zijn. Onze slagwerker Theo Stormer en bugelspeler Henk Kocks nemen dan de honneurs waar. Onze dirigent is het komende jaar druk bezet in verband met de vele optredens van de JWF-kapel ten gevolge van "200 jaar Landmacht". 

Dinsdag 1 april 2014 - Grietje Katoen-Hulshof 
Vanavond heeft onze oudste muzikant - Evert Wierenga - tijdens de repetitie aangegeven voortaan de tweede partij te willen spelen. Uiteraard in overleg met onze dirigent. Romy Stik neemt de eerste stem van hem over; voor haar een mooie uitdaging!

Donderdag 27 maart 2014 Het bestuur 
Afgelopen dinsdag hadden we een "halve repetitie" met aansluitend onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering onder het genot van een hapje en een drankje. Het was een korte, doch krachtige vergadering. Onze secretaresse Anneke Reuvers-Koop trad volgens roulatie af tijdens de bestuursverkiezing, stelde zich herkiesbaar en werd herkozen; we zijn blij dat Anneke zich als bestuurslid wil blijven inzetten voor onze vereniging! Wat onder andere ter tafel kwam was: gewijzigde statuten, de overstap van de Rabobank naar Regiobank, de optredens, de feestavond, de Flintendag en onze uitvoering op zaterdag 15 november aanstaande. Verder heeft Grietje Katoen-Hulshof te kennen gegeven wel wat vaker iets aan te willen leveren voor de website. Iedereen nogmaals bedankt voor zijn of haar inbreng! 

Maandag 6 januari 2014 - Het bestuur
Na een drukke decembermaand met aansluitend twee weken kerstvakantie, beginnen we morgenavond weer met repeteren. Dit zal dan een halve repetitie betreffen met aansluitend een nieuwjaarsborrel voor de leden. Namens onze vereniging wensen wij een ieder een goed, gezond en muzikaal 2014! 

Zaterdag 30 november 2013 - Het bestuur 
Op 26 oktober jongstleden heeft een aantal van onze leden namens onze vereniging medewerking verleend aan Nightmare on Easterfield. Een zeer geslaagd gebeuren! Een uitgebreid verslag hiervan vindt u in de eerstvolgende Muziekrant. 
De afgelopen weken op de repetitie stonden al weer volledig in het teken van de op handen zijnde kerstoptredens. De programmering hiertoe is her en der gewijzigd. Kijkt u hiervoor onder het kopje "Agenda" in het menu. Ook onze zanger John Meulman zal hieraan weer meerdere keren zijn medewerking verlenen. We hopen u te mogen begroeten bij één van onze kerstoptredens! 

Dinsdag 17 september 2013
In tegenstelling tot eerdere berichten, willen we bij deze laten weten dat de repetitie volgende week dinsdag (24 september) gewoon zal plaatsvinden!

Dinsdag 10 september 2013
Afgelopen zondag mochten wij een optreden verzorgen in de feesttent te Barger-Oosterveld, ter ere van de centrumvernieuwing van "het dorp". Onder het kopje Filmpjes en Foto's (Recent) vindt u een filmpje en wat foto's.  

Dinsdag 27 augustus 2013

Vanavond om half acht begint de eerste repetitie na de zomervakantie! 

Dinsdag 23 april - Het bestuur
Onlangs hadden we onze Algemene Ledenvergadering, waaruit we een drietal dingen willen aanhalen. We kijken muzikaal gezien terug op een heel mooi jaar en zijn ook voor het huidige jaar al weer benaderd voor een aantal en ook zeer diverse optredens. Met name willen wij de optredens noemen in het kader van de te openen vaarroute te Nieuw-Dordrecht; wij zijn blij weer eens (anders dan met Dodenherdenking) "in eigen dorp" op te zullen treden. Daarnaast heeft er een bestuursverkiezing plaatsgevonden; Jans Katuin was aftredend en niet herkiesbaar, Joop Zwart was aftredend en herkiesbaar. Joop blijft aan als bestuurslid en Monique Stik is toegetreden tot het bestuur om de vacature van Jans op te vullen. Wij willen Jans bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren en wensen Monique heel veel succes en bovenal ook plezier als bestuurslid van Volharding. Ook is besloten tot een statutenwijziging, die behelzen dat je tot bestuurslid van de vereniging kunt worden benoemd vanaf 18 jaar (dit was 21 jaar) en een toevoeging dat je niet in twee besturen van plaatselijke muziekverenigingen tegelijkertijd kunt zitten.

Zondag 24 maart - Het bestuur
Vandaag is de Agenda op deze site bijgewerkt en kunnen wij mededelen dat de Algemene Ledenvergadering plaats zal hebben op dinsdag 9 april aanstaande, waarbij ook een voorstel tot wijziging van de Statuten zal worden gedaan. De leden worden hierover nog nader bericht. Ook willen wij de leden nog graag attenderen op de deelname aan het Flintenkamp (zeskamp met bonusspel) tijdens de Flintendag te Barger-Oosterveld op 6 juli aanstaande. Muziekvereniging Volharding zal dan in ieder geval met één team deelnemen en we hopen dat ALLE leden "inclusief aanhang" deze dag zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn om samen een feestje te bouwen! 


Vrijdag 11 januari - Het bestuur
Afgelopen dinsdag was de eerste repetitie na de kerstvakantie. En slechts een halve, want na de pauze werden de instrumenten aan de kant gelegd en er geborreld op het nieuwe jaar! Deze avond vond plaats in De Rank te Nieuw-Dordrecht, onze nieuwe repetitieruimte. Dinsdag 1 januari - Het bestuur
Muziekvereniging Volharding wenst een ieder een heel voorspoedig en muzikaal 2013! 


Zaterdag 15 december - Bestuur
De kop is er af! Gisteravond hebben we onze medewerking verleend aan het jaarlijkse kerstconcert in de Gerardus Majella-kerk te Barger-Oosterveld, georganiseerd door de Culturele Commissie van dit dorp. Ook de Orreblaozers, All together, Purple Stars, Cantare a proles, het Flintenkoor, de Jawa's en John Meulman verleenden hun medewerking aan dit concert. Het eerste kerstoptreden in een rij van vijf. Onder het kopje Filmpjes en Foto's (submenu: Recent) vindt u wat beeldmateriaal. 

Maandag 10 december 
- Bestuur
De afgelopen weken zijn we druk aan het repeteren geweest voor de kerstoptredens. Morgenavond zal de laatste repetitie zijn voor het eerste optreden, welke zo nodig maximaal een uur langer door zal gaan. Vrijdagavond zullen wij het eerste optreden in het kader van kerst verzorgen en wel in de Gerardus Majella-kerk te Barger-Oosterveld, waar de culturele commissie wederom een kerstconcert organiseert waar meerdere koren en korpsen haar medewerking aan zal verlenen. Voor een overzicht van de komende optredens verwijzen we u graag naar het kopje AGENDA. 
We hebben besloten om de Muziekrant twee weken later uit te brengen, zodat we verslag kunnen doen van hetgeen er op de laatste bestuursvergadering is besproken en er van een tweetal kerstoptredens een Terugblikje kan worden opgenomen; de rest zal dan volgen in het januari-nummer. 

Dinsdag 13 november - Bestuur
Gisteravond heeft Muziekvereniging Volharding haar medewerking verleend aan de avond voor nieuwe inwoners van de Gemeente Emmen in theater De Muzeval. In de eerstvolgende Muziekrant zal er zoals gebruikelijk een Terugblikje te vinden zijn op dit optreden. Vanaf nu focussen we ons op de repetities volledig op de muziek in het kader van de kerstoptredens.

Donderdag 11 oktober - Bestuur
Gistermogen bereikte ons het droevige bericht dat (na een kortstondige ziekte) is overleden onze muzikant Henk Jonkman, in de leeftijd van 76 jaar. Vanaf zijn twaalfde levensjaar was Henk al actief met de muziek en het merendeel van zijn leven heeft hij bij onze vereniging gespeeld. In Henk verliezen wij een zeer gewaardeerde muzikant, betrokken lid en vriend! Wij wensen Lenie, Paul, Marieke, Martin, schoon- en kleinkinderen heel veel sterkte met het verlies van hun man, vader en opa.  

Vrijdag 28 september 2012 - Webmaster


Vrijdag 14 september 2012 - Webmaster
En jawel, vanavond is het dan zo ver... De jaarlijkse feestavond voor al onze leden "en hun aanhang" zal plaatshebben! In tegenstelling tot eerdere berichten, begint deze al om 18.30 uur. Wij hopen dat de Weergoden ons goed gezind zullen zijn en zullen er hoe dan ook een gezellige avond van maken! 

Zaterdag 8 september 2012 - Bestuur 
September... De vakanties zitten er weer op, het "normale leven" is weer begonnen en dus ook muziekrepetities. Reeds drie keer is er gerepeteerd, waarvan twee keer gezamenlijk met Amoroso en de Orreblaozers voor het optreden dat wij vanmiddag samen met hen in het Emmer centrum hebben verzorgd tijdens de Hobby- en Leermarkt in het kader van de Opening van het culturele seizoen. Een half uur lang is er door de drie korpsen een selectie uit het Egerländer-repertoire ten gehore gebracht onder leiding van dhr. Weggemans; de drie korpsen vertegenwoordigen alledrie een ander genre, maar Egerländermuziek hebben ze allemaal in huis. Hieronder een filmpje van één van de nummers voor een impressie. Het overige zal snel worden toegevoegd onder het kopje Filmpjes en Foto's/Recent. 

Gezamenlijk optreden


Morgen zal Volharding in de Veltmanstichting te Weiteveen haar medewerking verlenen aan de Dag van de Zorg. Een druk muziekweekendje dus voor onze muzikanten! 

Dinsdag 21 augustus - Bestuur
Zo langzaamaan zit de vakantie er weer zo goed als op... Afgelopen zaterdag hebben we al onze medewerking verleend aan de Mariaprocessie te Erica. In tegenstelling tot eerdere berichten is er vanavond GÉÉN repetitie. Op dinsdag 28 augustus zullen we weer beginnen met repeteren in zaal Roelofs en wel samen met de Orreblaozers en Amaroso voor de op handen zijnde gezamenlijke optredens. Ook op maandag 3 september zal er een gezamenlijke repetitie zijn, om 19.30 uur in de kantine van VV SVBO aan de Parkstraat. Op dinsdag 4 september zullen we alleen als Volharding zijnde oefenen, specifiek voor onze medewerking aan de Dag van de Zorg in de Veltmanstichting. 

Woensdag 25 juli - Bestuur
Gisteravond hebben we de laatste repetitie voor de "zomerstop" gehad, welke we hebben ingeluid met een hapje en een drankje. Het eerstvolgende optreden zal zijn tijdens de Mariaprocessie te Erica op zaterdag 18 augustus. Officieel valt deze nog binnen onze vakantie, maar voor dit optreden maken we graag een uitzondering! Op dinsdag 14 augustus zullen we dan ook alvast repeteren met de dan aanwezige muzikanten. 21 augustus is dan de eigenlijk eerste repetitie na de "zomerstop" en vanaf dan zullen we weer volle bak oefenen voor de op handen zijnde optredens in september, oktober en november. En niet de minste! Zie hiervoor onze agenda. 
Rest ons om u vanaf deze plaats allemaal een hele fijne zomerperiode toe te wensen; of u hem nu thuis doorbrengt, een vakantieoord dichtbij of misschien ver weg... 
Geniet ervan! 

Dinsdag 17 juli - Bestuur
Laten we maar meteen met de deur in huis vallen; wij als bestuur hebben een leugentje om bestwil verspreid... Vanavond was namelijk helemaal niet de laatste repetitie voor de vakantie! Nee, in plaats daarvan zijn we met z'n allen naar Assen gereden met spandoek en al, om daar samen met de Orreblaozers uit Barger-Oosterveld en BOM uit Zweeloo een serenade te brengen aan onze dirigent Gert Webbink, die zich vandaag Abraham mocht noemen. Uiteraard is dit alles in het grootste geheim op verzoek van en met de familie van Gert bekokstoofd en het kwam voor Gert dan ook als een behoorlijke verrassing dat daar ineens zo'n grote groep vrolijke muzikanten stond op het grasveldje voor zijn huis.
50 jaar wordt onze dirigent maar één keer, dus dat wilden geen van de korpsen ongemerkt voorbij laten gaan! Bij deze; nogmaals hartelijk gefeliciteerd Gert en met name Miranda (de vrouw van Gert) willen we heel erg bedanken voor de gastvrijheid en de ontvangst met koffie en gebak. Super! We zijn blij dat we op deze manier hebben kunnen meewerken aan een geslaagde verjaardag en deze samen met jullie hebben mogen vieren. 
(klik op de foto voor een vergroting) 

Serenade Gert

Overigens vanaf deze plaats ook nog onze felicitatie voor onze muzikant Herman Suelmann; hij is vandaag 67 geworden. Wij hopen dat ook jullie dag erg geslaagd was! 
Voor de volledigheid: volgende week is dan écht de laatste repetitie voor de vakantie. Dit zal een zogenoemde 'halve repetitie' zijn, waarna we met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje de vakantie gezamenlijk zullen inluiden! 

Zaterdag 23 juni - Bestuur
Het is al een paar weken stil op deze website. Dit komt niet omdat er bij Volharding niet meer gezellig en druk wordt geblazen, maar door persoonlijke omstandigheden van onze Webmaster. Dit betekent helaas dat de site tijdelijk niet zo kan worden bijgehouden en worden uitgebreid zoals doorgaans gebeurt, maar enkel de meest noodzakelijke dingen op deze website worden geplaatst (zoals de agenda en belangrijke mededelingen voor muzikanten). Ondanks dat het overmacht is, toch onze excuses voor het ongemak en we rekenen op uw begrip! Mocht u toch iets missen op de site wat u graag wilt weten? Schroom niet om telefonisch of per mail contact te zoeken! 
Stilgezeten hebben we de afgelopen maand allerminst; we hebben weer een aantal toezeggingen binnengehaald voor diverse optredens, we blijven druk met repeteren, 3 juni hebben we samen met de Orreblaozers een optreden verzorgd in De Woonboot van Nelis en Leentje te Emmer-Compascuum en vorige week zaterdag (16 juni) hebben we het voorprogramma van de Streetparade te Musselkanaal verzorgd. Beiden waren zeer geslaagd! En deze laatste bent op hier op de site ook nog niet tegengekomen, want we werden hier pas een dag van te voren voor gevraagd vanwege de afzegging van een ander korps... Maar we durven haast te stellen dat Volharding geen Volharding zou zijn wanneer we niet gewoon volmondig ja zouden hebben gezegd en alle leden als de wiedeweerga bij elkaar hadden getrommeld om op een druilerige zaterdagmiddag gezellig te blazen bij zo'n fantastisch leuk evenement. Een dikke pluim voor dirigent en alle muzikanten die lastminute aanwezig waren! 
Morgen, zondag 24 juni, zullen wij onze medewerking verlenen aan de jaarlijkse Gerardus Majella-bedevaart te Barger-Oosterveld en aansluitend (bij mooi weer) een uur lang het gezellig samenzijn op het kerkplein ondersteunen met onze muziek. 
Meer foto's van de Streetparade te Musselkanaal kunt u vinden op de sites: 

Woensdag 30 mei - Webmaster
Oeps! Er is een foutje geslopen in onze agenda. We spelen niet op dinsdag 26, maar op donderdag 28 juni in De Bleerinck te Emmen. Dank aan de oplettende muzikanten die hier op attendeerden! 

Vrijdag 25 mei - Bestuur
En jawel! Eindelijk kunnen we meer vertellen over een aantal komende optredens, welke u uiteraard ook vindt onder het kopje 'Agenda'. 
Volgende week zondag - op 3 juni - zullen we gezamenlijk met de Orreblaozers een koffieconcert geven bij De woonboot van Nelis en Leentje te Emmer-Compascuum. Daarnaast zullen we in september - wanneer de oplevering van het gereorganiseerde centrum van Barger-Oosterveld wordt gevierd - alsnog een optreden verzorgen in Barger-Oosterveld. Eveneens hebben we van de Gemeente Emmen mogen vernemen, dat we op 12 november een optreden mogen verzorgen in theater De Muzeval te Emmen; een optreden dat ons tijdens ons jubileumfeest in 2010 reeds was toegezegd. We zijn hiermee erg verheugd! 

Donderdag 17 mei - Bestuur
Schreven we afgelopen zondag nog dat we genoodzaakt waren het koffieconcert (dat stond gepland op 3 juni aanstaande) te verschuiven naar een andere datum... Kunnen wij nu melden dat het concert op deze dag nog niet definitief van de baan is. Momenteel wordt namelijk ook de mogelijkheid onderzocht om het concert te verzorgen op een andere locatie dan aanvankelijk de bedoeling was. Wordt vervolgd! 

Zondag 13 mei - Bestuur
Helaas hebben wij moeten besluiten om het koffieconcert (dat zou zijn op 3 juni aanstaande) te moeten verschuiven naar verderop in het jaar, vanwege de reconstructie van het centrum van Barger-Oosterveld, waar het concert zal plaatshebben. We zijn nu voornemens te spelen tijdens/vlak na de feestelijkheden rondom de oplevering van 'het nieuwe centrum' van het dorp. Hierover wordt momenteel nog overleg gevoerd. We hopen u hierover zo spoedig mogelijk nader te kunnen informeren! 

Zondag 6 mei - Bestuur/Webmaster
Maarliefst vijf optredens in achttien dagen tijd! Dat was wel even pittig... Maar stuk voor stuk erg mooi om onze medewerking te verlenen! U leest er alles over in de komende Muziekrant, die een week later dan gepland uitkomt om meteen van deze optredens verslag te kunnen doen in de rubriek Terugblikjes.
Op de website is van de leden Monique, Emile en Romy het stukje Even voorstellen toegevoegd, welke u in het linkermenu vindt onder het kopje Leden. 
Een fijne zondag toegewenst! 

Woensdag 25 april - Bestuur/Webmaster
Gisteravond hebben we onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehad. Met name voor degene die er niet waren, nog even een drietal praktische mededelingen op een rij:
--volgende week tijdens de repetitie (1 mei dus), zal Margreet aanwezig zijn om de laatste formulieren in te nemen en eventuele ontbrekende informatie in overleg met de leden invullen. Ook zal Joop de nog beschikbare kleding meenemen, zodat mensen die bepaalde kledingstukken nog niet hebben, deze kunnen passen.
--17 juli is de laatste repetitie vóór de vakantie, 21 augustus is de eerste repetitie ná de vakantie. Voor de muzikanten die tijdens de Mariaprocessie te Erica op 18 augustus aanwezig zullen zijn, oefenen we hiervoor op 14 augustus.
--voortaan zal er bij de sweater géén stropdas meer worden gedragen.
Onder het kopje Filmpjes en Foto's (Recent) zijn een tweetal foto's geplaatst van het optreden afgelopen donderdag in Woonzorgcentrum Maarsheerd te Stadskanaal.

Dinsdag 24 april - Bestuur
Vanavond hebben we slechts een halve repetitie (tot de pauze dus), waarin we een aantal nummers voor de Dodenherdenking zullen doornemen. Aansluitend wordt voor de leden van onze muziekvereniging de Algemene Ledenvergadering gehouden. De agenda is reeds per mail onder de leden verspreid. Voor de rondvraag kunnen alleen tot vóór aanvang van de vergadering punten worden ingebracht.

Donderdag 19 april - Bestuur/Webmaster
Vanavond verzorgen wij om 19.00 uur een besloten optreden voor de bewoners van Woon- en zorgcentrum Maarsheerd te Stadskanaal. Afgelopen dinsdag speelden wij in De Horst te Emmen; een filmpje van één van de nummers die we toen ten gehore brachten is geplaatst onder het kopje Filmpjes en foto's. Ook is er een nieuw optreden toegevoegd op de agenda; 18 augustus zullen wij spelen tijdens de Mariaprocessie te Erica. Dit doen wij al verscheidene jaren, ondanks dat het vaak in onze vakantie valt. De muzikanten zullen hierover nog nader worden geïnformeerd.

Dinsdag 17 april - Bestuur
We zijn net terug van een optreden in De Horst, waar de aanwezige bewoners erg enthousiast waren over onze muziek. Onder het kopje Filmpjes en foto's vindt u een paar foto's en zal één dezer dagen ook nog een filmpje worden geplaatst van het optreden.
Ook is de agenda aangevuld; op zondag 29 april spelen wij tijdens een Communieviering te Zwartemeer.

Maandag 16 april - Bestuur
Morgenavond is er géén repetitie, maar verzorgen wij een optreden in woonzorgcentrum De Horst te Emmen.

Dinsdag 10 april - Bestuur
In tegenstelling tot wat wij eerder berichtten, zijn we níet overgeschakeld op de zogenoemde "zomertijd" qua repeteren. Een aantal muzikanten spraken namelijk de wens uit om het verschil tussen zomertijd en wintertijd qua repetities af te schaffen en het gehele jaar door te repeteren van 19.30 tot 21.30 uur. Het overgrote deel van de leden kon zich hier prima in vinden, dus vandaar dat de repetities voortaan altijd om 19.30 uur beginnen.

Zaterdag 7 april - Bestuur
Muziekvereniging Volharding wenst iedereen hele fijne paasdagen toe!


Woensdag 21 maart - Webmaster
Onderstaand een filmpje dat werd toegestuurd. Met een mobiele telefoon werd een gedeelte gefilmd van de serenade gebracht aan Herman Suelmann in juli 2011 (tevens één van onze muzikanten), met een wel heel bijzonder publiek...

Serenade juli 2011


Woensdag 21 maart - Bestuur
U zult wellicht wel al gedacht hebben... We zitten al even in de maand maart en er is helemaal nog geen nieuwsbericht geplaatst. Er waren dan ook weinig bijzonderheden te melden de afgelopen drie weken, maar stilzitten doen we als bestuur natuurlijk nooit. We zijn druk doende met het inventariseren van één en ander, het eerste kerstoptreden is inmiddels vastgelegd en we zijn bezig de agenda op te stellen voor de jaarlijkse Algemene Ledevergadering, die plaats zal hebben op dinsdag 24 april aanstaande. Dit laatste is gister tijdens de repetitie ook al aan de aanwezige leden meegedeeld, een expliciete uitnodiging zal nog volgen. Gister tijdens de repetitie werden we overigens ondersteund door drummer Jan Pagters, die ons uit de brand hielp toen bleek dat zowel Guus, Klaas als Theo niet konden komen drummen. Dankjewel Jan! 
En bij deze ook meteen nog maar even een mededeling van huishoudelijke aard: komend weekend gaat de zomertijd weer in, wat betekent dat de repetities vanaf volgende week dinsdag weer beginnen om 20.00 uur! 


2012 februari 22 - Bestuur
Gistermiddag bereikte ons het droevige het bericht dat de vrouw van één van onze muzikanten is overleden; wij wensen Evert, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 
Verder nog een huishoudelijke mededeling: volgende week dinsdag is er vanwege de voorjaarsvakantie géén repetitie. 

2012 februari 18 - Webmaster
Onder het kopje Leden is de meest recente korpsfoto geplaatst. 

2012 februari 16 - Webmaster
Onderstaand het stukje over de onderscheiding van ons lid Joop Zwart zoals dat verscheen op de voorpagina van weekblad Emmen.nu.
(klik op de miniatuur voor een vergroting)

2012 februari 16 - Bestuur
Vandaag hebben we weer een optreden toegevoegd aan onze agenda; donderdag 19 april aanstaande verzorgen we voor de bewoners een optreden in Zorgcentrum Maarsheerd te Stadskanaal! 

2012 februari 15 Webmaster
Vandaag is er in het menu onder Filmpjes en Foto's onder het kopje Recent een filmpje geplaatst van het nummer Yesterday Man, gister uitgevoerd tijdens ons Valentijnsconcert.
Voor foto's van het concert kunt u een kijkje nemen op de site van fotograaf Bennie Wolbers via de volgende link:
Onderstaand het stukje uit het Dagblad van het Noorden (editie Drenthe), zoals vandaag geplaatst in deze krant over de koninklijke onderscheiding van ons lid Joop Zwart.
(klik op de miniatuur voor een vergroting)
 
2012 februari 14 - Bestuur

Vanavond hebben we in Bloemen- en Plantencentrum Zwart een Valentijnsconcert verzorgd. En nu - na deze heugelijke gebeurtenis - kunnen we u meedelen dat we niet geheel toevallig op deze dag en op deze plek een concert verzorgden... Onze muzikant en bestuurslid Joop Zwart is namelijk benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en de bijbehorende onderscheiding werd hem tijdens het concert uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Emmen, dhr. Cees Bijl. Joop heeft deze onderscheiding meer dan verdiend, door zijn jarenlange inzet voor onder meer onze muziekvereniging, de plaatselijke vogelvereniging en de volleybalvereniging.

Vele familieleden, vrienden en bekenden van Joop en de overige muzikanten kwamen het concert op nadrukkelijk verzoek bijwonen, niet wetende dat er een geheim programma was en voor Joop zelf kwam de benoeming ook als een complete verrassing. Het was een zeer geslaagd optreden in gemoedelijke sfeer en uiteraard werd er na de onderscheiding nog even geborreld. Familie Zwart: dank voor jullie gastvrijheid en we zijn blij dat we onze medewerking hebben kunnen en mogen verlenen aan deze bijzondere manier van onderscheiden van jullie man, vader en opa. 
Uiteraard zijn er vanavond ook filmpjes en foto's gemaakt, waarvan we u zo snel mogelijk welke zullen laten zien en vanzelfsprekend zult u in de eerstvolgende Muziekrant ook een verslag vinden van het concert. Hieronder alvast een foto van Joop met zijn onderscheiding (klik op de foto voor een vergroting).

 
2012 februari 6 - Bestuur  
In deze periode van het jaar zijn we doorgaans druk met het vullen van onze agenda. We proberen qua optredens tot een zo evenwichtig en gevarieerd mogelijk programma te komen. Vandaag is er weer een optreden bevestigd: op vrijdag 4 mei zullen we niet alleen onze medewerking verlenen aan de Dodenherdenking op de begraafplaats te Nieuw-Dordrecht, maar ook samen met de bewoners van verzorgingsinstelling Altingerhof te Beilen een herdenking houden. Vorig jaar deden we dit laatstgenoemde voor het eerst en dit is wederzijds zo goed bevallen, dat we er dit jaar samen weer een speciale middag van gaan maken.
Morgenavond is de laatste repetitie voor ons Valentijnsconcert, dat volgende week dinsdag op Valentijnsdag - 14 februari dus - om 19.00 uur plaatsheeft in Bloemen- en Plantencentrum Zwart te Barger-Oosterveld (Emmen). Nogmaals van harte bij u aanbevolen!

2012 januari 30 - webmaster
Zojuist is er een nieuw optreden aan de agenda toegevoegd; op dinsdag 17 april in woonzorgcentrum De Horst te Emmen.
En denkt u om de sluitingstermijn voor de rubriek Wie o Wie? Grijp uw kans! Helaas hebben we nog geen enkele goede inzending mogen ontvangen; insturen kan nog tot komende woensdag (1 februari). Succes met raden!
 
2012 januari 27 - Bestuur
Vanmorgen bereikte ons het bericht dat onze oud-muzikant dhr. Lasker is overleden. Er was sprake van een periode van afnemende gezondheid, waarin dhr. Lasker het bestuur heeft benaderd om nog eens langs te komen. Aan dit verzoek hebben we uiteraard voldaan, waarbij we mochten vernemen hoe betrokken dhr. Lasker zich nog altijd bij Volharding voelde, na vele jaren muzikant te zijn geweest bij onze vereniging. Hij heeft ons laten weten aan Volharding zijn saxofoon te schenken; hierdoor waren wij blij verrast en uiteraard waarderen wij deze gift zeer! Op 14 januari jongstleden is een bestuurslid namens de vereniging nogmaals op bezoek geweest bij dhr. Lasker, om zijn 96ste verjaardag te vieren. Precies veertien dagen later, zal de crematie plaatsvinden; maar om met de woorden van dhr. Lasker en diens familie zelf te spreken: 'het is goed zo, eindelijk rust'. Wij wensen alle nabestaanden veel sterkte met dit verlies.
 
2012 januari 24 - Bestuur
Zoals wij al eerder berichtten, kon ons Nieuwjaarsconcert begin deze maand onverwacht geen doorgang vinden. Wij hebben samen met de andere deelnemende verenigingen - Amoroso, de Orreblaozers en Orkest Plus - gezocht naar een nieuwe datum. Helaas bleek een vervangend concert op korte termijn organiseren niet mogelijk; uiteraard vergt de organisatie van een dergelijk concert de nodige voorbereidingen, moeten alle dirigenten en leden op de betreffende datum kunnen en bovenal moet natuurlijk ook de theaterboerderij beschikbaar zijn. We hebben dan ook besloten om in plaats van een Nieuwjaarsconcert een Najaarsconcert te geven, en wel op vrijdag 5 oktober aanstaande in de Noorderbak te Roswinkel. Noteer deze avond dus alvast in uw agenda! Nadere informatie over aanvang, invulling, kaartverkoop etc. volgt ter zijner tijd.
 
2012 januari 19 - Bestuur
Afgelopen zondag hebben we een serenade mogen brengen aan mevrouw Kocks-Heijne ter ere van haar 90ste verjaardag, wat naar wij hebben vernomen erg werd gewaardeerd.
Op de repetities zijn we nu flink aan het oefenen voor ons Valentijnsconcert, op dinsdag 14 februari aanstaande, aanvang 19.00 uur. Onderstaand vindt u de promotieflyer. Wij nodigen u van harte uit om dit concert bij te wonen! En wij zouden het ook erg leuk vinden dat - in het kader van Valentijnsdag - ook de partners van onze muzikanten zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn.
Tevens zijn wij druk in overleg voor het organiseren van een vervangend concert, vanwege het door omstandigheden afgelasten van het nieuwjaarsconcert. We hebben helaas echter nog geen geschikte datum kunnen vinden en vastzetten. We houden u op de hoogte!
En denkt u om uw deelname aan de prijsvraag van de rubriek Wie o Wie uit het januarinummer van de Muziekrant? U kunt u oplossing vóór 1 februari aanstaande sturen naar volhardingemmen@hotmail.nl.
 
2012 januari 11 - Bestuur
Gisteravond was 'na een halve repetitie' onze nieuwjaarsborrel voor de leden. Eerst werd er koffie gedronken en daarbij overheerlijke zelfgemaakte muffins gegeten, verzorgd door Monique en Romy. Vervolgens sprak Margreet wat woorden, terugblikkend op 2011 en vooruitkijkend op dit jaar, waarbij Geertje werd verrast met een waardebon vanwege de eerste keer winnen van de prijsvraag uit de nieuwe rubriek Wie o Wie in ons clubblad. Hierna kwamen de drankjes op tafel, tezamen met de door Grietje verzorgde hapjesschalen waar zeer goed van werd gegeten! Het was een gezellig samenzijn met elkaar. Dames: dank voor het regelen!
Ook kunnen wij nog melden dat Emile, na ons een aantal keren uit de brand te hebben geholpen de afgelopen periode, heeft besloten lid te worden van onze muziekvereniging. Hier zijn we heel erg blij mee en we wensen hem heel veel plezier bij Volharding!
Oud-lid Sien Langen-Haitel, die gister jarig was, heeft gevraagd haar hartelijke groeten over te brengen aan alle leden. Gisteravond is dit gebeurd, maar helaas waren niet alle leden wezig, dus daarom ook nog even op deze wijze!
 
2012 januari 10 - Bestuur
Vanavond hebben we slechts 'een halve repetitie'...
We gaan eerst samen een uur lang muziekmaken en vervolgens is vanaf half negen de nieuwjaarsborrel voor de leden van onze vereniging!
 
2012 januari 5 - Bestuur
Onderstaand het Im Memoriam geplaatst in het Dagblad van het Noorden op donderdag 5 januari 2012, naar aanleiding van het overlijden van mevrouw Pagters afgelopen dinsdag. (klik op de miniatuur voor een vergroting)
 
2012 januari 4 - Bestuur
Op zaterdag 10 maart aanstaande wordt er door de KNFM Taakgroep Regio Noord de eerstvolgende Play Inn georganiseerd. Deze zal plaatsvinden in Ter Apelkanaal en onder leiding staan van Chris van der Meulen. Het programma is van 9.30 tot 16.00 uur en de kosten bedragen maximaal 20 euro (afhankelijk van hoeveel muzikanten er deelnemen). Doel van deze Play Inn is om in een gemoedelijke sfeer eenmalig een 'gelegenheidsfanfare' te vormen met muzikanten uit de gehele Regio Noord. Indien er muzikanten van Volharding zijn die hieraan graag zouden willen deelnemen, wordt hen bij deze verzocht om contact op te nemen met onze voorzitster. Dit kan per mail via volhardingemmen@hotmail.nl of per telefoon via 06-50817500; zij zal dan zorgen dat je de officiële uitnodiging van de KNFM met verdere gegevens krijgt en de opgave verzorgen. De opgave dient door het bestuur te geschieden vóór 21 januari, dus laat bij interesse uiterlijk vóór 20 januari van je horen!
 
2012 januari 3 - Bestuur

Vanmorgen bereikte ons het droevige bericht dat mevrouw Pagters van Café Pagters te Roswinkel is overleden. Dit heeft de organisatie van het gezamenlijke Nieuwjaarsconcert doen besluiten om deze af te gelasten; het Nieuwjaarsconcert op zaterdag 7 januari aanstaande in de Noorderbak te Roswinkel gaat niet door!

Café Pagters is de thuishaven van Amoroso en ook Volharding speelde daar meer dan eens; voor ons als vereniging spreekt het dan ook voor zich, om uit respect voor de overledene en diens nabestaanden, het concert van komende zaterdag af te gelasten. Wij hopen op uw begrip!

De organisatie doet haar best om op korte termijn een nieuw concert te organiseren; teruggave van geld voor reeds betaalde kaarten is vanzelfsprekend mogelijk. Neem hiervoor alstublieft contact op met onze secretaresse mevrouw Reuvers-Koop, telefoon 0591-626039.

Via deze website zullen wij u ter zijner tijd informeren over het nog nieuw te organiseren concert.

 

2012 januari 2 - Webmaster

Vandaag is onder het kopje 'Leden' een stukje 'Even voorstellen' toegevoegd van Erik Vaessen.
 
2012 januari 1 - Bestuur
 
 
2011 december 31 - Webmaster
Vandaag is er onder het kopje 'Agenda' wat aanvullende informatie toegevoegd. Tevens vindt u daar naast de flyer van ons Nieuwjaarsconcert, nu ook de flyer voor ons Valentijnsconcert op dinsdag 14 februari aanstaande.
Allen een hele fijne jaarwisseling toegewenst!
 
2011 december 30 - Webmaster
Vandaag is er een filmpje uit de oude doos geplaatst; het gaat om beeldmateriaal van ons korps, dat op 12 juni 1979 een serenade bracht aan mevrouw A.M. Groen-Kocks ter ere van haar tachtigste verjaardag. Uiteraard is de audio bij dit filmpje niet van Muziekvereniging Volharding! Het beeldmateriaal betreft namelijk een geluidloze 8mm-filmopname. Het is natuurlijk erg jammer dat er geen geluidsopname uit die jaren beschikbaar is, maar desalniettemin is het leuk om te zien hoe de bezetting binnen onze vereniging destijds was. Ook speelt een aantal van onze huidige muzikanten al zovele jaren bij onze vereniging, dat zij in dit filmpje in hun jongere jaren te bewonderen zijn!
En over de muzikanten gesproken... Eveneens is vandaag één en ander gewijzigd onder het kopje 'Leden', naar hoe het ledenbestand er per 1 januari 2012 uitziet.
 
2011 december 28 - Webmaster
Vandaag zijn er een aantal fotootjes geplaatst van de schoolkerstviering en het gezamenlijk eten nadien afgelopen donderdag te Barger-Oosterveld.
 
2011 december 23 - Bestuur
 
 
2011 december 22 - Webmaster
Vanavond heeft Volharding haar medewerking verleend aan de schoolkerstviering van de Sint Gerardus Majella-school te Emmen (Barger-Oosterveld). Een geluidsopname van deze viering is te beluisteren en/of te downloaden op de site www.kerkomroep.nl (Drenthe/Emmen/Parochie St. Gerardus Majella/bestand van datum 22-12-2011). Foto's zullen later volgen.
 
2011 december 19 - Webmaster
Foto's van het kerstconcert op 16 december jongstleden waaraan Volharding haar medewerking heeft verleend, zijn te vinden op de site:
 
2011 december 16 - Webmaster
Vanavond heeft Volharding opgetreden tijdens een gezamenlijk kerstconcert met diverse andere groepen in de Sint Gerardus Majella-kerk te Emmen (Barger-Oosterveld). Het gehele concert is terug te luisteren via: www.kerkomroep.nl (Drenthe/Emmen/Parochie St. Gerardus Majella/bestand van datum 16-12-2011).
Onder filmpjes en foto's is alvast een foto geplaatst, later zullen er nog meer volgen en uiteraard zal er in de komende Muziekrant een Terugblikje te vinden zijn!
 
2011 december 14 - Webmaster
Er zijn een drietal fotootjes geplaatst van het recente optreden in verzorgingsinstelling Aleida Kramer te Coevorden. In het januarinummer van de Muziekrant zal uiteraard een verslagje komen te staan van dit optreden!
 
2011 december 6 - Bestuur
DRINGENDE MEDEDELING
Vanavond is er géén repetitie, maar treden wij op in verzorgingsinstelling Aleida Kramer te Coevorden vanaf 19.00 uur, muzikanten om 18.45 uur aanwezig!!!
Het adres is: Meindert v.d. Thijnensingel 1, 7741 GB Coevorden.
 
2011 december 1 - Webmaster
Op zaterdag 7 januari aanstaande zal onze vereniging in samenwerking met de Amoroso, de Orreblaozers en Orkest Plus een nieuwjaarsconcert verzorgen in theaterboerderij de Noorderbak te Roswinkel. Ook onze zanger John Meulman zal aan deze avond zijn medewerking verlenen.
Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij Warenhuis Ineke Lubbers en Mode-Sport-Textiel Herman Gerdes, beiden gevestigd aan de Splitting te Emmen (Barger-Oosterveld).
(Klik op de flyer voor een vergroting.) 
 
2011 november 29 - Bestuur
Even ter herinnering: vanavond is er géén repetitie.
Morgenavond (woensdag) halen we dit in; om 19.30 uur in de Rank te Nieuw-Dordrecht. Daarnaast is er overmorgen (donderdag) een extra repetitie, zelfde tijd en plaats.
 
2011 november 28 - Webmaster

Er zijn vanaf nu kaartjes te koop voor het concert van de JWF-kapel, "100 jaar lichte muziek".

Zaterdagavond 10 december 2011 geeft de Koninklijke Militaire Kapel‘Johan Willem Friso’ een uniek concert. Op het programma staat lichte muziek van de afgelopen 100 jaar. Het concert is de afsluiting van de muzikale dag die de KNFM organiseert naar aanleiding van haar 100-jarig bestaan. Kaarten voor dit concert zijn voor € 8,00 te koop via het Schaffelaartheater: www.schaffelaartheater.nl Kom ook luisteren en neem je medemuzikanten mee! Aanvang concert: 20.15 uur, zaal open: 19.30 uur. Locatie: Schaffelaartheater, Churchillstraat 74a, Barneveld

Vóór de pauze laat de kapel onder leiding van Majoor Arnold Span een compilatieprogramma horen van hoe de lichte muziek zich van 1910 tot het jaar 1990 heeft ontwikkeld. Aan dit programma verlenen enkele uitgevers van bladmuziek hun medewerking en worden compilaties gemaakt van composities van pioniers uit de Nederlandse lichte muziek zoals Pi Scheffer, Ted Huggens, Kees Vlak, Peter Kleine Schaars, Koos Mark en Freek Schorer.

Na de pauze neemt Joan Reinders het stokje over. Hij neemt het publiek mee in de ontwikkelingen van de afgelopen twintig jaar en werpt met de kapel een visionaire blik in de toekomst van de lichte muziek. Het publiek krijgt te horen wat vandaag de dag mogelijk is met een modern blaasorkest in een steengoede programmering.

 
2011 november 24 - Bestuur
Onder het kopje AGENDA is na het overzicht met optreden (speciaal voor de muzikanten en dirigent) een overzicht opgenomen van de komende repetities.
Namens de dirigent het dringende verzoek tot een volledige bezetting tijdens deze repetities! Een aantal van de muzikanten hebben namelijk nogal wat repetities gemist en de tijd begint te dringen. Voor werk, ziekte, etc. is er natuurlijk alle begrip, maar buiten dergelijke dingen om hopen we op een optimale inzet!
 
2011 november 16 - Bestuur
Ruim een week na het verschijnen van de Muziekrant, zijn er nog geen inzendingen ontvangen op de rubriek Wie o Wie. U kunt uw oplossing nog insturen tot 1 december aanstaande, door te mailen naar volhardingemmen@hotmail.nl.
Wij willen u er op wijzen dat ons e-mailadres een .nl-adres betreft! Ons kwam namelijk ter ore dat .nl-adressen van Hotmail nog niet zo lang worden uitgegeven en omdat .com-adressen van Hotmail al jaren in omloop zijn, het een veelgemaakte fout is dat mensen uit automatisme proberen te mailen naar een adres eindigend op hotmail.com wat (eveneens bij ons adres) tevergeefs is --> volhardingemmen@hotmail.NL dus!
Momenteel zijn we druk aan het repeteren voor de kerstoptredens. Helaas kampen enkele van onze leden momenteel met ziekte; wij wensen hen van harte beterschap! Om de komende optredens toch goed te kunnen verzorgen, hebben we tijdelijk versterking gekregen van enkele medemuzikanten (niet-leden). Fantastisch!
 
2011 november 11 - Webmaster
Vandaag zijn er een paar fotootjes geplaatst van het optreden afgelopen dinsdag in verzorgingsinstelling de Bleerinck. Deze zijn gemaakt met een mobiele telefoon en derhalve niet van hele goede kwaliteit, maar zo kunt u toch een indruk van de setting krijgen. Voor Monique en Romy was dit het eerste optreden met Volharding; zij vonden het erg leuk! Een Terugblikje van het optreden vindt u in het eerstvolgende nummer van de Muziekrant.
Ook kwam het verzoek tot een meer preciezere aanduiding van de plaatsen van optredens; dit is aangepast in de agenda.
Verdere vragen of opmerkingen? Mail naar volhardingemmen@hotmail.nl!
 
2011 november 7 - Bestuur
Morgenavond is er géén repetitie; wij treden dan op in verzorgingsinstelling De Bleerinck te Emmen (Bargeres). Dit betreft een besloten optreden voor de bewoners. Het begint om 19.30 uur, muzikanten aanwezig om 19.00 uur! Uiteraard zullen we wel weer wat beeldmateriaal op de site plaatsen en zal een Terugblikje te vinden zijn in de eerstvolgende Muziekrant.
 
2011 november 7 - Webmaster
Vandaag is de agenda op de site aangevuld met wat aanvangstijden en mededelingen voor de muzikanten.
Op zaterdag 7 januari aanstaande zal onze vereniging in samenwerking met de Amoroso, de Orreblaozers en Orkest Plus een nieuwjaarsconcert verzorgen in theaterboerderij de Noorderbak te Roswinkel. Ook onze zanger John Meulman zal aan deze avond zijn medewerking verlenen.
Kaarten zijn in de voorverkoop te koop bij Warenhuis Ineke Lubbers en Mode-Sport-Textiel Herman Gerdes, beiden gevestigd aan de Splitting te Emmen (Barger-Oosterveld).
 
2011 november 1 - Webmaster
De informatie onder het kopje 'Agenda' is bijgewerkt! Er is een optreden toegevoegd en voor de muzikanten is er informatie geplaatst omtrent wijzigingen in repetitie-data.
 
2011 november 1 - Bestuur
Allereerst willen we twee leden feliciteren, die afgelopen week jarig waren: Evert (donderdag) en Jans (vrijdag). Heren: bij deze alsnog van harte gefeliciteerd en we hopen dat jullie een fijne dag hebben gehad!
Door familie-omstandigheden kon de door ons geplande bestuursvergadering twee weken geleden geen doorgang vinden; deze hebben we gistermiddag alsnog gehouden. Zoals aangegeven zou het november/december-nummer van de Muziekrant morgen verschijnen, maar omdat we graag nog in de Muziekrant zouden willen vermelden wat hierbij ter sprake is gekomen plus het feit dat onze redactrice eveneens te maken kreeg met familie-omstandigheden, hebben we besloten de Muziekrant een week later uit te geven dan gepland. In dit nummer, dat dus volgende week zal worden uitgedeeld, vindt u onder andere de laatste nieuwtjes vanuit de bestuursvergadering en eveneens het uitgebreide verslag van onze feestavond vorige maand!
We hebben inmiddels Klaas Hulst bereid gevonden om bij ons te komen drummen! In het verleden heeft hij ons al eerder uit de brand geholpen en dit doet hij ook nu weer op de dinsdagavond. Super! Daarnaast zal Guus de Vries ook nog enkele keren meedrummen.
 
2011 oktober 26 - Bestuur
Gister tijdens de repetitie hebben wij onze dirigent Gert nog even verrast vanwege zijn 25-jarig huwelijk afgelopen zaterdag. Hij gaf aan dat we Singing Sax moesten spelen, hij telde af... En wij begonnen Holland jubelt te spelen! Gert vond dit een erg leuke verrassing, net als dat hij en zijn vrouw Miranda het erg bleken te waarderen dat ze afgelopen zaterdag van zoveel muzikanten een kaartje hebben ontvangen. Eén en ander hebben we bekokstoofd met de Orreblaozers. Zo hebben we ook een trouwfoto van Gert en Miranda op de kop weten te tikken, die gister aan Gert is aangeboden met een "waardebon", die hij vanavond op de repetitie met de Orreblaozers kan verzilveren.
Komend weekend wordt de klok een uur terug gezet en dit betekent normaalgesproken dat we wisselen van repetitietijd, maar we repeteren wegens omstandigheden al enkele weken 'op wintertijd', namelijk van half acht tot half tien, dus dit zal de komende maanden ook het geval blijven!
 
2011 oktober 22 - Bestuur
In huize Webbink is het feest! Onze dirigent en zijn vrouw vieren vandaag namelijk hun 25-jarig huwelijk. Gert en Miranda; van harte gefeliciteerd met dit jubileum! Wij wensen jullie een hele fijne dag toe en hopen dat er minimaal nog eens vijfentwintig fijne jaren samen mogen volgen!
 
2011 oktober 21 - Geert Heijne
Graag wil ik alle muziekliefhebbers wijzen op de site Zlata Muzika; www.zlatamuzika.nl. Een blaasmuziekprogramma waarop iedere vrijdag 'gouden muziek' (zlata muzika) wordt uitgezonden en welke u kennis laat maken met verschillende orkesten, zowel bekende als wat minder bekende en zowel nationale als internationale, die met name Tsjechische volksmuziek, Oberkrainermuziek, Beierse muziek en muziek uit de Alpenlanden spelen. Van harte bij u aanbevolen!
 
2011 oktober 20 - Bestuur
Guus de Vries heeft aangegeven zich om agenda-technische redenen genoodzaakt te zien per direct te stoppen met spelen bij Volharding. Dit betreuren wij uiteraard zeer; in hem verliest onze vereniging een goede muzikant en zeer betrokken lid. Guus, hartelijk dank voor je inzet het afgelopen jaar! En wie weet dat we je in de toekomst weer als lid mogen begroeten...
 
2011 oktober 18 - Bestuur
Even ter herinnering; vanavond is er géén repetitie.
 
2011 oktober 13 - Webmaster
Vandaag zijn er twee filmpjes toegevoegd aan de site; eentje van het optreden van de Drie neven Gerdes tijdens ons 100-jarig jubileumfeest vorig jaar en eentje van het gezamenlijke koffieconcert van onze vereniging en de Orrebloazers, op 5 juni jongstleden. Beiden niet van hele goede kwaliteit, maar iets is beter dan niets! Deze filmpjes zijn min of meer ook even geupload op deze functie op de site uit te proberen, wat dus is gelukt... In de toekomst hopen we dan ook nog veel meer kleine filmpjes te plaatsen!
 
2011 oktober 12 - Bestuur
Gister is in overleg op de repetitie besloten dat er volgende week géén repetitie is, in verband met de schoolvakantie. Wel hopen we natuurlijk dat er flink thuis geoefend wordt en dat 25 oktober iedereen zo veel mogelijk aanwezig is, want het eerstvolgende optreden - op 8 november in verzorgingstehuis De Bleerinck - nadert al snel!
 
2011 oktober 11 - Webmaster
Vanaf vandaag is het mogelijk om niet alleen via http://sites.google.com/site/volhardingemmen op onze nieuwe website terecht te komen, maar ook via onze oorspronkelijke domeinnaam www.muziekvereniging-volharding.nl (die toch wel iets makkelijker in het geheugen zal liggen) komt u nu op deze site terecht! Ook is er aan de menu-indeling één en ander veranderd, waarmee we hopen dat u nog makkelijker zult vinden wat u zoekt. Op- of aanmerkingen zijn uiteraard van harte welkom, net als nieuwe ideëen voor rubrieken om de site in de toekomst mee uit te breiden. Reacties omtrent de site kunt u mailen naar volhardingemmen@hotmail.nl.
 
2011 oktober 6 - Webmaster
Het is al weer oktober! Nog ruim twee maand en de leden kunnen hun kerstmutsen weer te voorschijn halen, want traditiegetrouw staan er een aantal kerstoptredens op het programma. De agenda op de website is hiertoe aangepast; er zijn namelijk wat veranderingen omtrent de data van enkele kerstoptredens. Ook zijn we benaderd om tijdens twee kerstmarkten te komen spelen, maar hierover is verder nog niets definitief bekend.
 
2011 oktober 5 - Bestuur
Meldden wij eerder al dat er een aantal keren een tweetal muzikanten tijdens de repetitie hebben meegespeeld, kunnen wij nu meedelen dat deze twee muzikanten hebben besloten lid te worden van onze vereniging! Het zijn (moeder) Monique Stik en (dochter) Romy Stik, die op respectievelijk F-hoorn en bugel spelen. Monique en Romy; namens iedereen van harte welkom als lid bij onze vereniging! Wij hopen dat jullie met veel plezier bij Volharding zullen spelen.
 
2011 oktober 4 - Webmaster
Vandaag is één van onze muzikanten jarig; Marieke, van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een hele fijne dag toegewenst!
 
2011 september 27 - Webmaster
Vorige week speelden we in verzorgingsinstelling De Paasbergen te Odoorn, waar het gezellig vertoeven was! We hebben daar in totaal 18 nummers gespeeld en met name Hello Mary Lou viel daar erg in de smaak. Ook werd onze muzikant Luuk Onrust nog even in het zonnetje gezet door de bewoners, omdat hij vele jaren voor hen als vrijwilliger heeft gewerkt. Een uitgebreid verslag van dit optreden kunt u uiteraard vinden in de komende Muziekrant (november) en we hopen ook snel enkele foto's van het optreden te plaatsen. Vanavond is het weer 'gewoon' repeteren geblazen in zaal Roelofs! 
 
2011 september 21 - Geert Heijne
Via de KNFM kregen we het volgende persbericht, wat we u als muziekliefhebber niet willen onthouden. Voor meer informatie kunt u kijken op www.grenslandkapel.nl.
Concert Grenslandkapel Overdinkel in de serie “ Karaktervolle Klanken” (23/09/2011)
Op vrijdagavond 23 september a.s. organiseert de Grenslandkapel uit Overdinkel een concertavond in het kader van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen in theater Prismare in Enschede De gerenommeerde Egerlanderkapel zal samen met haar Oberkrainergroep een avondvullend programma presenteren in de serie “Karaktervolle Klanken” die onder auspiciën van de KNFM worden gehouden. Het programma zal een afwisseling zijn met pittige marsen, vrolijke polka’s en romantische walsen. Een groot aantal van de werken zullen worden mede uitgevoerd worden ,door steeds wisselende zangcombinaties. Ook beschikt de Grenslandkapel over een aantal muzikanten, die naast het spelen in orkestverband ook solistisch van zich laten horen. Naast de Egerlandermuziek zal op deze avond ook ruim de tijd worden vrijgemaakt voor de Oberkrainergroep, die met haar geheel eigen stijl , o.a. de prachtige composities van Slavko Avsenik zal vertolken. Kortom een heerlijk avondje uit in theater Prismare ! www.grenslandkapel.nl Kaarten a €10,00 voor dit concert kunt u bestellen bij: Theater Prismare Roomweg 167d 7523 BM Enschede 053-4757455
  
2011 september 20 - Bestuur
Vanavond is er geen repetitie, maar toch gaan we lekker samen muziek maken... We hebben een optreden in verzorgingstehuis De Paasbergen te Odoorn! Het zal bestaan uit 3x een setje van ongeveer een half uur spelen, waarin een groot gedeelte van ons repertoire voorbij zal komen. Het is een besloten optreden voor de bewoners aldaar, maar uiteraard zullen we u middels een verslagje en wat foto's wel een indruk geven van hoe het optreden is verlopen. Overigens heeft de Webmaster in het menu onder het kopje Foto's ook één en ander veranderd!
 
2011 september 17 - Webmaster
Vandaag zijn alle beschikbare verslagjes uit de rubriek "Even voorstellen" van de Muziekrant online gezet, zodat u wat meer kunt lezen over onze leden. We hopen er ook gauw foto's van onze leden bij te plaatsen. U vindt de verslagjes in het linkermenu onder het kopje 'Leden'.
Namens onze vereniging feliciteren wij vandaag Monique Stik met haar verjaardag; zij heeft onlangs met ons meegespeeld. Nog een hele fijne dag toegewenst!
 
2011 september 16 - Bestuur
Afgelopen dinsdag hadden we al weer onze tweede repetitie na de zomervakantie. Er werd hard geoefend voor het optreden volgende week dinsdag in verzorgingstehuis De Paasbergen te Odoorn. Tussen het spelen door werd nog uitgebreid gepraat over onze feestavond afgelopen zaterdag. Wat was dat een geslaagde avond zeg! In de Muziekrant van november zal een uitgebreid verslag van deze avond komen te staan met enkele foto's. Onze vrijwilliger Margreet is hiervoor al in de pen geklommen. Ook waren er tijdens de repetitie van afgelopen dinsdag twee muzikanten aanwezig, om een kijkje te nemen bij onze vereniging. Zij zullen de komende periode nog vaker eens komen meespelen en we hopen dat het hen binnen onze vereniging zo leuk lijkt, dat wij ze straks als nieuwe leden mogen begroeten!
 
2011 september 15 - Webmaster
Welkom op onze nieuwe site! De komende maand zal hard gewerkt worden om de site verder te optimaliseren. Kom dus regelmatig eens terug om de veranderingen te aanschouwen!
Comments