Vrienden, sponsoren, donateurs en adverteerders

Vrienden van onze vereniging
Muziekvereniging Volharding heeft met verschillende organisaties, instellingen en verenigingen een goede relatie. Soms treden we samen op of worden er gezamenlijk activiteiten ondernomen. Ook wisselen we onderling wel eens muzikanten uit. Samenwerking is voor ons belangrijk; je kunt elkaar helpen en van elkaar leren. De volgende partijen worden tot onze vriendenkring gerekend.
  • Het Flintenkoor (Emmen, Barger-Oosterveld)
  • De Orreblaozers (Emmen, Barger-Oosterveld)
  • Shantykoor De Rundezangers (Emmen)
  • Muziekvereniging Amoroso (Roswinkel)
  • Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen
  • Samenwerkende Amateur Muziek Organisaties in Drenthe
  • Sis Hoek-Beugeling van Historisch Emmen; heeft onze Geschiedenisrubriek aangevuld met tekst en foto's.
  • Prins Bernard Cultuurfonds; levert af en toe een financiële bijdrage, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een nieuw instrument of uniform.
 
Adverteerders en sponsoren
Wanneer u onze vereniging een warm hart toedraagt en uw bedrijf graag wat extra bekendheid meegeeft, is het mogelijk om tegen vergoeding als adverteerder en/of sponsor opgenomen te worden in ons clubblad Muziekrant. Dit kan door middel van enkel een naamsvermelding en/of een advertentie op een kwart-,- halve- of hele pagina in ons clubblad, welke uitgegeven wordt in een oplage van meer dan 100 stuks in voornamelijk de gemeente Emmen. 
Interesse? Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden bij ondergenoemd contactpersoon, Luuk Onrust.  
 
Donateur worden?
Voor de financiering van nieuwe instrumenten, nieuwe muziekstukken en uniformen van nieuwe leden etc. hebben we uw hulp hard nodig! Als u onze vereniging een warm hart toedraagt, word dan alstublief donateur. Voor bijvoorbeeld € 2,50 per maand, of een door u zelf te bepalen bedrag per maand of per jaar, kunt u ons al steunen. En het hoeft u helemaal geen moeite te kosten; met behulp van een incassomachtiging wordt maandelijks het bedrag overgemaakt. Ook kunt u met een incassomachtiging 1x per jaar een bedrag aan onze muziekvereniging over laten maken. Een donateur van tenminste € 25,- per jaar ontvangt ook ons verenigingsblad "Muziekrant" met veel wetenswaardigheden van de vereniging en heeft gratis toegang voor twee personen tot alle evenementen die door ons georganiseerd (gaan) worden.
 
Voor het adverteren in ons clubblad, of het worden van sponsor of donateur van onze vereniging of meer informatie hieromtrent, kunt u contact opnemen met:
Luuk Onrust, 0591 - 54 93 10. 
 
Comments