Za stejnou práci vyšší plat

                      Krok č 1.Jakou hodnotu má vaše činnost na trhu práce?

Ať se nám to líbí nebo ne, hodnotu naší práce neurčuje počet diplomů, počet let strávených ve škole, hodiny prosezené v kanceláři... ale zejména nabídka a poptávka po této činnosti na trhu práce. 

Činnost, kterou pro svého zaměstnavatele vykonáváme, je proto odměňována podle toho, za kolik by byli stejnou činnost ve stejné kvalitě a rozsahu ochotni vykonávat jiní. 

Pokud všichni ostatní vykonávají obdobnou práci za polovinu, náš zaměstnavatel se bude přirozeně ptát, proč by měl za stejný výsledek platit dvojnásobek. 

Stejně tak ale platí, že pokud ostatní se stejnou pracovní náplní a pracující ve stejném místě dostávají dvojnásobek, naše práce není náležitě oceněna. 

Prvním krokem k určení, zda jsme náležitě odměňováni, je tedy zjistit, jak si stojíme na trhu práce. 

Sledujte nabídky konkurence, evidujte si články o zaměstnanosti a výši platů z novin, zkuste i oslovit firmy, které se výběrem a umisťováním pracovníků zabývají. 

Zajímavé informace o výši platů ve vašem oboru, městě nebo regionu vám poskytnou přehledy novinách nebo na internetu. A pokud pracujete již několik let ve stejné firmě, může vás příjemně překvapit, že hodnota této práce na trhu mezi tím vzrostla. 

Kolik mě platí za práci, kterou pro firmu vykonávám? 
Jakou částkou odměňují obdobnou práci firmy v našem oboru a regionu?
Jaký je rozdíl mezi tím, kolik za svou práci dostávám a tím, jakou má hodnotu?


                                   Krok č. 2 Co můžete udělat pro to,
                      aby vaše hodnota v očích zaměstnavatele vzrostla?

Mnoho lidí chápe svou práci jako plnění úkolů, které mají stanovené (v lepším případě) v pracovní smlouvě. 

Jejich heslo zní: "Pokud tyto úkoly splním, náleží mi za ně odměna. Budou-li po mě chtít, abych dělal něco navíc, musí mi nejprve zvýšit plat a pak se do toho pustím." 

Problém ale spočívá v tom, že zaměstnavatel vidí tuto situaci zcela opačně: "Dělají jen to, co mají v popisu práce. Když po nich chci něco navíc, cítí se přetěžováni a jsou s tím problémy. Proč bych měl takovým lidem přidávat?" 

Tento názorový střet lze ale obejít tím, že svému šéfovi ukážete, jak se pro něj můžete stát cennějším. 

Mnoho firem v dnešní době například ocení, pokud budete schopni kromě své normální práce zvládnout také práci kolegy. Není nutné, abyste ji dělali každý den, ale pokud ji budete umět, můžete za kolegu v případě jeho nemoci zaskočit. Okamžitě se tak stáváte pro firmu cennější než někdo, kdo si hledí pouze „svého“ a nic jiného neumí. 

S rozšířením pracovní činnosti souvisí i vaše snaha se dále vzdělávat a rozšiřovat svou odbornost. 

Pracujete-li jako sekretářka, můžete šéfovi nabídnout, že se naučíte práci mzdové účetní a budete tuto práci pro firmu vykonávat. Pracujete-li jako mzdová účetní, můžete šéfovi navrhnout, že se naučíte podvojnému účetnictví a můžete si je ke své práci přibrat. A pracujete-li jako hlavní účetní firmy, můžete šéfovi navrhnout, že absolvujete speciální kurz finančního managementu a budete tak schopni nejen správně příjmy a výdaje zaúčtovat, ale také navrhovat jejich využití a hledat způsoby, jak snížit náklady. 

Ve všech případech roste vaše cena. Jak pro vašeho stávajícího šéfa, tak na trhu práce. 

Co se mohu naučit nového? Jak mohu hodnotu své práce navýšit?


                                       Krok č.3 Proč jsou vaše obavy zbytečné

,Mnoho zaměstnanců má z diskuze o výši platu obavy. 

Tyto obavy jsou ale většinou zbytečné. 

To nejhorší, co se může stát, totiž je, že vám nadřízený řekne: „Ne.“ 

Nezapomínejte také, že pro vašeho zaměstnavatele jste „dodavatelem“, jako každý jiný. 

Někteří dodavatelé jeho firmě poskytují materiál, jiní elektřinu, další kancelářské potřeby... a vy mu dodáváte každý den 8 hodin intenzívní práce. 

S ostatními dodavateli o cenách jejich výrobků a služeb také vyjednává a není tedy důvod pro to, aby se o nich nebavil s vámi. 

Obavy, které z tohoto kroku pociťujete, jsou proto jen psychologickým blokem. 

To samozřejmě neznamená, že každý šéf přistoupí na všechny návrhy na zvyšování platů. Pokud ale budete svou žádost opírat o logické argumenty a ne o pocity, zcela jistě vás vyslyší. Krok č. 4Jaké časté chyby se určitě vyvarovat

Častou chybou zaměstnanců, kteří žádají o zvýšení platu, je vyhrožování: "Musíte mi přidat dva tisíce, jinak půjdu jinam." 

Tento emocionální výlev vás možná uspokojí, v ničem vám však nepomůže. Dosáhnete totiž pouze toho, že se druhá strana zablokuje. Anebo vám řekne, ať jdete. 

Váš návrh totiž nebyl argumentací, ale útokem bez možnosti úniku. 

Pokud chcete u svého zaměstnavatele i nadále pracovat a jde vám pouze o to, aby zvýšil vaši odměnu, podobný výrok si nemůžete dovolit. Zabouchli byste si tím totiž zadní vrátka. A odmítnutí vašeho požadavku by muselo znamenat váš odchod... vynucený vámi samotnými. 

Pokud si dovětek typu "jinak..." ušetříte, síla vaší vyjednávací pozice se nezmění, ale vy budete mít možnost odejít hrdě středem i v případě, že váš návrh bude zamítnut.


 Krok č. 5
Co bude šéf namítat

Stejně jako prodejci neočekávají, že zákazník koupí jejich výrobek bez jakýchkoliv námitek, ani vy nemůžete očekávat, že vám nadřízený zvýší plat bez mrknutí oka. 

Prodejci jsou vedeni k tomu, aby chápali zákazníkovy námitky jako ověřování výhodnosti nákupního rozhodnutí. A předem si na tyto námitky připravují odpovědi. 

I vy jste při žádosti o zvýšení platu "prodejcem". Prodáváte totiž myšlenku, že vám šéf má přidat. 

V ideálním případě proto zakomponujete odpovědi na první tři nebo čtyři očekávané námitky hned do vašeho úvodního proslovu. 

Pokud vyberete ty správné, můžete svému protějšku vzít vítr z plachet hned na začátku a znesnadnit mu okamžité zamítnutí vaší žádosti. A protože ho připravíte o argumenty, nezůstane mu nic jiného, než vám zvýšení schválit. 

Při přípravě argumentů si ale dávejte pozor. 

Každý argument má totiž dvě strany a pokud budete např. argumentovat tím, že v práci musíte každý den vysedávat až do večera, vašeho šéfa může napadnout, že svou práci nevykonáváte efektivně. 

Co může šéf na mou žádost o zvýšení platu namítnout?
A jak na to odpovím?


Krok č. 6
Co udělat,
abyste získali odpověď


Mnoho šéfů se snaží z rozhodnutí vyklouznout odpovědí, že si váš požadavek nechají projít hlavou a potom vám dají vědět. 

Potom se ale může stát, že čekáte týden, měsíc... a nic se neděje. 

Nenechejte se tedy odbýt odpovědí, která nestanoví termín reakce. 

Zeptejte se hned na místě, kdy vám dá vědět. Nebo zda to bude např. do konce měsíce. 

Sdělením jasného termínu (nebo souhlasným kývnutím či zabručením pod fousy na ten vámi vyslovený) dostává celé rozhodování jasné časové omezení. A vy tak nemusíte chodit za šéfem každý den s prosíkem o vyjádření... ale jednoduše počkáte na vypršení lhůty a pak ho požádáte o závěr. 

Do kdy chci znát odpověď na mou žádost?


Krok č. 7
Jak vybrat
přesvědčivé argumenty

Při žádosti o zvýšení platu se lidé někdy snaží argumentovat tím, že „Anička bere o 2.000 Kč víc a přitom bydlí s přítelem". Nebo že "zdražili elektřinu“ nebo že „musí koupit domů nové koberce“. 

Takové argumenty ale na šéfa neplatí... a ani by neměly. 

Platí nám totiž za odvedenou práci, ne za náš životní styl. 

Vaše žádost o zvýšení platu musí být tedy podložena tím, jaký přínos má vaše práce pro firmu, jak zvyšujete svůj pracovní výkon a čím firmě pomáháte. 

Čím jsem firmě užitečný?
V čem jsem nepostradatelný?
V čem se stále zlepšuji?
Co nového jsem se naučil?

Krok č. 8
Jak využít písemné
a číselné důkazy

Argumentovat, naříkat, stěžovat si... to umí každý. 

Ukázat ale, že vaše argumenty jsou pravdivé, a podložit je hmatatelnými výsledky, je mnohem složitější... a proto i mnohem účinnější. 

Zalistujte svým pracovním diářem nebo složkou s hotovými úkoly a zkuste je sepsat na papír. 

Hodně vám pomůže, pokud tyto údaje jasně prokáží váš růst. Budete-li např. schopen ukázat, že „za posledních 6 měsíců vzrostl počet klientů, které denně kontaktuji o 17% a za tu dobu jsme prodali o 9% procent více zboží“, budete mít mnohem silnější vyjednávací pozici než člověk, který bude tvrdit, že "v poslední době pracuje od rána do večera". 

Přesná čísla, hmatatelné výsledky, měřitelné zlepšení pracovního výkonu, vypočitatelná úspora peněz - toto všechno jsou argumenty, které na vašeho šéfa zapůsobí. Dejte si tedy práci s vyhledání důkazů, které prokáží, že odvádíte lepší výkon než v minulosti. 

Např.: Kolik jsem firmě vydělal peněz?