JAK SE SOUSTŘEDIT NA PRIORITY

V jedné skvělé knize jsem objevil Praktický návod o šesti krocích, kterému ušetříte více času a vaše produktivita bude mnohem vyšší. Pokud se těchto zásad budete držet je takměř zaručené že výsledky se zlepši nebo vám vaše plánováni pude lip.

- Sepište všechny pracovní aktivity, které vám zabírají čas. Například telefonní hovory, kancelářské práce, projekty, prodej, související činnosti. Vyčleňte hlavni kategorie jako telefonní hovory a schůzky. Napište všechno včetně pětiminutových záležitosti. Buďte vždy konkrétní, srozumitelní a struční. Použijte další papír, bude-li aktivit víc než deset.

- Napíše tři činnosti v kterých v práci vynikáte.

- Pojmenujte tři nejdůležitější aktivity, které vám přinášejí zisk.

- Uveďte tři nejdůležitější činnosti, které nemáte rádi nebo které v´m nejdou.

- Co pro vás tyto činnosti znamenají?

- Na kterou aktivitu, jež v´m zabírá čas odpovídáte slůvkem "NE" nebo by ji za vás měl vykonávat někdo jiný?


- Jaké okamžité výhody vám přinese toto rozhodnuti?