15 KROKU K USPECHU V PODNIKANI

PRVNÍ KROK:
Vytyčení cíle

Prvním krokem přípravy  je ujasnit si co nejlépe, jaký je váš cíl, a napsat to na kus papíru. Řikám tomu .vytčení cíle", Ze zkušenosti ale vím, že mnozí lidé tak nepostupují. Pustí se do nějaké akce a začnou utrácet vlastní nebo firemní peníze, aniž by opravdu věděli, čeho chtějí dosáhnout.
"Je důležité vytvořit si plán pro každý jednotlivý cíl.
Máte-li více cílu, je důležité vytvořit si plán pro každý z nich zvlášť. V této kapitole je zdůrazněno, že pokud se pokusíte řešit jedním plánem více cílů, bude plán neefektivní První krok přináší návrhy, co promyslet a na co si odpovědět, chcete-li si ujasnit a upřesnit svůj vytyčený cíl. Když jej vyjádříte písemnou formou a dále propracujete, budete mít materiál snadno sdělitelný všem lidem, které potřebujete získat na svou stranu, ať je to váš šéf, vaši kolegové nebo ředitel vaší banky.

Tři hlavní body:
1. Musí to být něco, co se vám vyplatí. 
2. Musí to být jeden samostatný vytčený cíl.
3. Musí to být dl naprosto jasný a snadno pochopitelný.


DRUHÝ KROK:
Stanovte hodnotu cíle

Ohodnoťte to, co hodláte udělat. Vyjádření v penězích je univerzálnější, protože bez něj každý může posuzovat hodnotu vašeho projektu jinak.
Vím, že nejde vždy jen o peníze. Někdy existují i jiné důležitější důvody něco udělat. Přesto zde najdete postup, jak stanovit finanční hodnotu projektu i v takovýchto případech. Lidé, kteří nemusí být vaším nápadem motivováni tak silně  jako vy, se mohou dát přesvědčit jeho finančním přínosem. Dobře vypočtená hodnota vytčeného cíle bude rámcem pro zbytek vašeho plánu, přinejmenším v krocích, kdy budete zjišťovat investice a zdroje potřebné k jeho dosažení. Tato kapitola posílí význam identifikace obratu a zisku, což samo o sobě velmi pomůže schválení vašeho plánu a zlepšení jeho financování.


TŘETÍ KROK: 
Promyslete následky

Než spustíte svůj Plán, chtěl bych, abyste promysleli všechny následky, které může přinést. Třetí krok vám pomůže identifikovat všechny přínosy, a to nejen finanční, ale i ostatní. Pečlivé uvážíte potenciální nevýhody - váš plán určitě nějaké bude mít. A je tu další klíčový bod této kapitoly: Co se stane, když svůj plán neuskutečníte? O tom lidé jen zřídka uvažují, a přece neudělat něco může být stejné významné jako něco udělat, nebo i významnější. Najdete zde silné argumenty, kterými můžete přesvědčit ostatní, aby podporovali vaši iniciativu. Poznání všech možných následku, které sebou nese váš cíl, umožní předem zmírnit případné problémy. Tento krok je velmi dobrou kontrolou, zda váš vytčený cíl opravdu stojí za to. Konec konců když zjistíte, že produkuje více problému, než jich řeší, mžete si vše znovu rozvážit. A naopak můžete také objevit ještě více pozitivních následku, než obsahovaly vaše původní úvahy.


ČTVRTÝ KROK: 
Poznejte cílovou skupinu

Na koho se zaměřujete? Kdo bude kupovat váš výrobek nebo vaši službu? Jednoduchá premisa této kapitoly zní, že čím lépe znáte ty, kterým prodáváte, tím větší obchody s nimi uděláte. Takže čtvrtý krok vás vede k tomu, abyste našli způsoby, jak opravdu poznat svou cílovou skupinu. Jestliže zjistíte, že potřebujete komunikovat s různými lidmi - například přesvědčit rodiče i děti, že letošní "novinka, kterou každý musí mít," je pro ne ta pravá - bude treba v této fázi vytvořit samostatnou část plánu, protože reklama pro šestileté děti bude jiná než pro jejich matky. Ve čtvrtém kroku jde o to zjistit, s kým budete jednat, a myslím tím skutečné zjistit.
Po dokončení čtvrtého kroku víte, na koho se zaměřujete. A tato kapitola vás upozorní, jak důležité je vědět, co si lidé myslí a co v současnosti dělají

PÁTY KROK
(a také šestý krok) 
vychází ze zásady, že myšlenka vždy předchází čin. Chcete-li změnit jednání cílové skupiny, například aby místo u konkurence začali nakupovat u vás, musíte změnit způsob, jakým myslí. A k tomu potřebujete vědět, co si teď myslí. Tato kapitola klade otázky, s jejichž pomocí se naučíte zkoumat myšlení svých zákazníku, abyste jim porozuměli a mohli je dostat na svou stranu.


ŠESTÝ KROK:
Co chcete, aby si mysleli a dělali

Až dosud jste viděli, že plán je postupný proces. Tato kapitola vás nutí rozvážit, co by si zákazníci měli myslet předtím, než udělají to, co chcete, aby udělali Myšlenka vždy předchází činu, a proto musíte vědět, co si má cílová skupina myslet o vašem výrobku nebo službě. Chytrou komunikací můžete změnit způsob myšlení lidí. Existuje mnoho zbytečné reklamy, která se snaží, aby lidé dělali něco jinak, místo aby je vedla  ke změně myšlení, a tím i jednání.


SEDMÝ KROK:
Jaký je váš příběh
Co ve skutečnosti prodáváte? Tato kapitola přináší písemný úkol, kde máte Stručné napsat, co přesné nabízíte. Úkol je překvapivý pro mnoho lidí, kteří jsou přesvědčeni, že ví, co dělají. Najednou zjistí, že to buď nevědí, nebo nejsou schopni to dostatečné popsat. Sedmý krok vám pomůže hodit přes palubu všechen ten hrozný žargon, který se mohl vplížit do vašeho slovníku. Místo toho si připravíte motivující a přesvědčivý text, který vystihne váš vytčený cíl.


OSMÝ KROK:
Znáte hlavní přednost své nabídky

Lidé často popisují své služby nebo výrobky nudné, zmatené a s mnoha bezvýznamnými detaily. Osmý krok vás učí zhustit nabídku na jednu nejdůležitější věc. Součástí přípravy plánu je schopnost v deseti vteřinách shrnout přesné a atraktivním způsobem, co děláte nebo co hodláte dělat.


DEVÁTÝ KROK:
Jaký to bude mít přínos

Kapitola vám připomene, že hlavní předností vaší nabídky musí být něco, co skutečné prospěje zákazníkům. Pokud jim neprospívá, musíte najít jinou. Tento krok vám pomůže vyhnout se chybným úvahám, že věci jako inovační proces nebo sofistikovaná IT změní vašeho zákazníka. Nezmění, zákazníkům se líbí to, co pro ne udělá váš výrobek nebo vaše služba.


DESÁTÝ KROK:
Poznejte sami sebe

Kdo jste? To vám pomůže zjistit tento krok. Firmy se někdy domnívají, že mají svoji určitou osobnost, a ve skutečnosti jsou úplně jiné. (Nejdůležitější je samozřejmě to, co si myslí zákazník.) Takže chcete-li být vysoce efektivní, měla by image vaší firmy na zákazníky opravdu dělat dojem. A na tento problém se zaměřuje desátá kapitola. Najdete zde užitečné nápady, které vám pomohou zjistit, jaký charakter má vaše firma nebo jaký by měla mít.


JEDENÁCTÝ KROK:
Jak mluvit k cílové skupině

Kapitola ukazuje různé způsoby, jakými lze komunikovat s cílovou skupinou, a navrhuje ty nejefektivnější. Pointou jedenáctého kroku je, že žádná jednotlivá metoda komunikace nevyřeší úplně všechno. Mnohé z nich začínají být méně účinné, než bývaly, což může vést ke zvyšování nákladu. Kapitolu použijte jako vodítko pro kontrolu, že jste při tvorbě plánu vzali v úvahu všechny možnosti.


DVANÁCTÝ KROK: 
Kolik na to máte

Jaký máte rozpočet? Porovnejte ho s čísly z druhého kroku a s myšlenkami z jedenáctého kroku. Je realistický? Pokud není, je třeba promyslet věci znovu.


TŘINÁCTÝ KROK:
Jaké jsou další zdroje

Kapitola se zaměřuje na to, co kromě peněz budete potřebovat k uvedení plánu do života. Zásadní je co nejlépe identifikovat všechny lidi, provozní zařízení, stroje atd. Když určíte tyto zdroje předem a v čas, budete moci dobře naplánovat, jak přesvědčit příslušné lidi, aby vám je poskytli. Tento krok také vyžaduje realisticky posoudit, kolik vašeho času si plán vyžádá, protože mnozí z vás mají dost práce se svými dosavadními úkoly. Čeho se vzdát? Co delegovat na jiné, abyste se mohli soustředit na svůj plán?


ČTRNÁCTÝ KROK:
Vyhodnoťte svůj plán

Jak poznáte, že  plán funguje dobře? Jak ho vyhodnotíte? Důležité je mít co nejvíce ukazatelů a mechanismy, které vás povedou k požadovanému cíli. Mnohé plány tohle zanedbávají, ale váš plán bude veden spoustou ukazatelů dříve, než vůbec začnete utrácet peníze.


PATNÁCTÝ KROK: 
Co dále

Někdy i plán může v lidech vyvolávat obavy, zejména z toho, kde začít. Tato kapitola pornúže najít vhodný startovací bod a naplánovat první kroky.