Voor wie?

Vragen over aanmelding voor een voedselpakket?
Stuur dan een e-mail naar: aanmelden@voedselbankstichtsevecht.nl. Of bel met telefoonnummer: 06-40537059. 
 

 
Een voedselpakket is bedoeld voor mensen die in ernstige financiële problemen zijn geraakt. Het gaat er dan om dat men, na aftrek van de vaste lasten als licht, gas, water, huur, vervoer, belastingen en aflossing van schulden, te weinig overhoudt om voedsel van te kopen.
 
Tijdens een intakegesprek toetsen we aan de hand van landelijke criteria van Voedselbanken Nederland of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket. Vanaf 1 januari 2018 worden de volgende normen gehanteerd:
 
Het basisbedrag per huishouden is € 130 (voor levensonderhoud te besteden bedrag). 
Het bedrag per persoon is € 85. Dit leidt tot het volgende overzicht:

1 persoon € 215
2 volwassenen € 300
1 volwassene en 1 kind € 300
1 volwassene en 2 kinderen € 385
2 volwassenen en 2 kinderen € 470
1 volwassene en 3 kinderen € 470

Uitgangspunt is dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt. Het normbedrag voor toelating conform criteria en de grootte van het voedselpakket worden met name bepaald door het aantal inwonende gezinsleden. 

Deelnemers ontvangen een pakket voor maximaal 13 weken (3 maanden). Daarna wordt opnieuw beoordeeld of nog aan de normen wordt voldaan.