Voedselveiligheid


Voedselveiligheid is een belangrijk onderwerp voor Voedselbank Stichtse Vecht. Wij waren dan ook erg blij toen wij op 26 oktober 2013 uit handen van Jaap Sala (bestuurslid Voedselbanken Nederland) het GROEN certificaat voor voedselveiligheid ontvingen, als eerste voedselbank van de pilot waaraan 10 voedselbanken deelnamen. 

In november 2014 heeft een her-controle plaatsgevonden door bureau Houwers & Holtackers. Wij scoorden 92 punten (van de 100), hetgeen betekent dat het GROEN certificaat behouden blijft! 

Ook bij een onverwachte hercontrole in 2015 behaalden wij een uitstekende score (98 van de 100 punten) en behielden het certificaat. 

In 2016 haalden wij een mooie score van 95 punten. Onze vrijwilligers letten dus blijvend op de voedselveiligheid.

In 2017 werd een prachtige score van 100% behaald door de voortdurende inzet van al onze vrijwilligers

Bij een onaangekondigde controle op 7 december 2018 werd een score van 98% gehaald. Niet alleen op de locatie in Maarssen, maar ook in Breukelen en Loenen.
 

Meer informatie over voedselveiligheid bij Nederlandse voedselbanken:

Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit) en de voedselbanken. De NVWA beschouwt de voedselbanken als een formule, hetgeen betekent dat het bestuur van Voedselbanken Nederland er op wordt aangesproken als er ergens bij een voedselbank (belangrijke) zaken op het gebied van voedselveiligheid niet op orde zijn.
 
Het project 'Waarborgen voedselveiligheid' houdt in dat er een voor alle voedselbanken geldend Handboek Voedselveiligheid is vastgesteld in overleg met de NVWA en dat op basis hiervan alle voedselbanken gecertificeerd gaan worden. Het certificeren wordt door een extern onafhankelijk bureau gedaan dat haar sporen op dit vlak heeft verdiend. De gehanteerde systematiek is door de NVWA geaccordeerd.
 
De voedselbanken nemen de juridische verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en werken conform de richtlijnen van de NVWA. Indien de voedselbanken werken volgens de voorgeschreven richtlijnen wordt daarmee voldaan aan de eisen die gesteld zijn in de Hygiëneverordening (EG) 852/2004. Dit betekent o.a. dat producten met een THT-datum ná die datum nog verstrekt mogen worden aan de consument, maar de voedselbank is dan verantwoordelijk voor de kwaliteit.

Link naar het informatieblad van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit over vrijwilligersorganisaties: http://www.vwa.nl/actueel/bestanden/bestand/12343