Over ons‎ > ‎

Visie, kernwaarden en doelstellingen

Stichting Voedselbank Stichtse Vecht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55872654 en is lid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken (ook wel Voedselbanken Nederland genoemd).

Onze visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze deelnemers van eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen wij er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze deelnemers te vergroten, werken wij samen met lokale organisaties die onze deelnemers helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.
 
Onze kernwaarden
De voedselbank hanteert de volgende kernwaarden:
  • wij werken uitsluitend met vrijwilligers
  • wij verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • wij verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • wij verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • wij verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • wij zijn neutraal en onafhankelijk ('burgers voor burgers')
  • wij zijn transparant in onze verantwoording
Onze hoofddoelstellingen
Wij hebben de volgende hoofddoelstellingen:
  • het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • het voorkomen van verspilling van voedsel