Thông tin các khóa thiền Vipassana cho người Việt


Trang web chính thức:
http://www.vn.dhamma.org/

Các thông tin cần thiết trước khi ghi danh:
http://www.vn.dhamma.org/thien-vipassana/

Các khóa thiền tại Việt Nam:
http://www.vn.dhamma.org/category/khoa-thien/vietnam/

Các khóa thiền tiếng Việt tại Mỹ, Canada, Úc:
http://www.vn.dhamma.org/category/khoa-thien/the-gioi/

Trang tài liệu cho thiền sinh cũ:
http://www.vn.dhamma.org/os/