Form bảo lãnh cho bạn/người thân ở chung phòng One-Room

  • Từ năm 2014, khi đi xin gia hạn visa hoặc các thủ tục khác ở Cục xuất nhập cảnh, nhân viên đều yêu cầu thông tin nhà ở chính xác. Chẳng hạn: Kosiwon, One-Room...
  • Đối với các bạn ở 원룸 thì chỉ có 1 người đứng tên thuê nhà và đặt cọc phòng nên nếu muốn người khác vào ở hoặc mượn tạm địa chỉ để gia hạn visa thì cần thêm 2 loại giấy tờ:
  1. Hợp đồng nhà ở (bản copy cũng được)
  2. Form bảo lãnh (người đứng tên thuê phòng)


Ċ
Huy-Tung Phuong,
Aug 3, 2018, 6:04 AM
ĉ
Nguyen Tri-Hai,
Feb 22, 2016, 4:59 AM
ĉ
Russell Nguyen,
Aug 19, 2014, 3:48 AM
Comments