Danh sách các trang web có chứa virus tại VN


 

Đây là danh sách các trang web có chứa virus tại Việt Nam và sẽ đc cập nhật nhanh nhất có thể. Đề nghị các bạn gửi cho những người khác để cùng phòng và chống.

Chú ý : nếu 1 trang web đã có chứa virus hay code nguy hiểm bên trong thì host có chứa file virus đó cũng sẽ bị "liệt" luôn vào danh sách, bất kể nó có hay ko có liên quan đến trang web đó.

Nên nhớ : nếu bạn phát hiện trang web có chứa virus, nếu chủ trang web này còn có các site khác cho dù thế nào thì nên ko vào luôn cả các site đó để đảm bảo chắc ăn.

 • yeulayeu.somee.comviet8x.evonet.ro
 • daokhuc.be
 • nhut.be
 • minhnhut.be
 • quan-ntk.com
 • fun.nguoiiu.com/life/
 • fun.nguoiiu.com/funny/
 • rev-club.info/life/
 • chendang.net
 • geocities.co.jp/thanatos18388/
 • termex18388.googlepages.com/index.html
 • traoluumoi.com/YMBEST/
 • thuviennhac.biz
 • nuhondau.nhacvn.org
 • nuhondau.6x.to
 • www41.websamba.com/kissme142
 • nuhondau.giai-tri.tv
 • www33.websamba.com/xomnuocden/chetcungphailo.html
 • thptnguyengiathieu.com
 • members.lycos.co.uk/freesoftvn
 • zukonmusic.biz
 • hoadongnoi.biz
 • songdeyeu.com
 • phongcachteen.net
 • quatangtraitim.us.tf
 • freehost19.websamba.com/sinhviennl/
 • hiengmi1307.googlepages.com/credit.html
 • 64.141.110.32
 • betrang.info
 • http://love4music.info/
 • www.freewebtown.com/love4music
 • nhanuocvietnam.com
 • www40.websamba.com/mercury1819
 • concerto4.net
 • 66.98.138.31/~kfc/giaitri/thugian1ti.html
 • stb.tsukuba-ac.jp/thuviennhacbn1/index.html
 • kyniemmoitinh.com
 • www33.websamba.com/xomnuocden/dungdedoi.html
 • tbns.net/yeu2nguoi
 • www.loihenuoc.tk
 • www40.websamba.com/Alviss/
 • myglobalnews.org
 • www.freewebtown.com/traicam1
 • ghostlove.net
 • www.matdenjp.net
 • geocities.jp/girlyeunet88
 • ie-protector.com
 • vnol.org
 • linhdethuong.5gigs.com
 • www.vietba.com
 • www.freewebs.com/alvisss
 • www.freewebtown.com/kuangthien/
 • kuangthien.haylam.com
 • haylam.com
 • thecoolpics.com
 • users.cjb.net/coithantien
 • freewebtown.com/haizuzi/TestYmVlove.htm
 • tinhkhucvang.1.to
 • tinhkhucvang.6x.to
 • filefarmer.com/2/tinhkhucvang_6x_to
 • freewebs.com/gocongtay
 • www42.websamba.com/tinhkhucvang_6x_to/
 • muatrencuoctinh.6x.to
 • k.1asphost.com/gocongtayhtn
 • ketnoinamchau.com 
 • lottery-news.info
 • danhba24h.com
 • sukien.org
 • yeulayeu.somee.com
 • geocities.jp/yeulayeukissto
 • yeulayeu.kiss.to
 • lovengoctu.kiss.to
 • muatrencuoctinh.6x.to
 • web.host2free.com/htn2205
 • tinhkhucvang.nhacvn.org
 • tinhkhucvang.vuilam.com
 • tinhkhucvangvn.1.to
 • filefarmer.com/2/tinhkhucvang_6x_to
 • tuvantinhyeu.info