cocomotor

Výukový program pro odhady parametrů softarového projektu

 Program COCOMOtor je výukový freeware program sloužící pro výpočet odhadu parametrů softwarového projektu na základě počtu řádků kódu. Hlavními odhadovanými parametry je doba trvání projektu a potřebné množství pracovních sil. COCOMOtor vužívá pro tyto odhady metodu COCOMO 81 přesněji její Intermediate model. Podrobný popis této metody najdete zde: Intermediate COCOMO

Program je navržen jako FREEWARE v prostředí Microsoft Windows XP a vyšší. 


Práce s programem 

Po spuštění programu se nám otevře tento formulář :

 Obr. 1. hlavní obrazovka programu

Obrazovka je rozdělena na 2 části :

  • Horní, obsahující 2 karty "Základní" a "Rozšířené" umožnující nastavit parametry projektu.
  • Dolní, jenž okamžitě zobrazuje vypočtené hodnoty.

Karta "Základní"
Zde lze nastavit počet řádků kódu v tisících.
Pomocí přepínačů nastavme typ projektu.

  • Organický (Organic) typ - Malé projekty, malý tým, jednoduché řešení, velikost cca do 50 000 řádků.
  • Bezprostřední (Semidetached) typ - Střední typ projektu, do 300 000 řádků.
  • Vázaný (Embedded) typ - Velmi velké projekty, náročné technologie, velikost cca nad 300 000 řádků.
 

Obr. 2. rozšířené nastavení

Zde můžeme detailněji nastavit parametry projektu. Hodnoty se upravují automaticky s každou změnou.

Panely s vypočtenými hodnotami
V levé části nalezneme základní proměnné použité pro výpočty. Tyto hodnoty jsou odvozené od základních parametrů projektu.

--------------------------------------------------------------------------

Instalace programu

Zde je ke stažení instalace programu COCOMOtor včetně příslušného licenčního ujednání. Je také potřeba, aby Váš systém byl vybaven podporou pro prostředí .NET framework. Pokud tomu tak není, stáhněte si jej ještě před instalací programu COCOMOtor zde: dotNetFx35setup.exe. Program je navržen jako FREEWARE v prostředí Microsoft Windows XP a vyšší.

--------------------------------------------------------------------------

Bc. Karel Votoček
Doc. Ing. Vojtěch Merunka, Ph.D.
 

Použitá literatura :

  1. KLIMEŠOVÁ, Hana. Metriky a modely složitosti Complexity Metrics and Models. [s.l.], 2007. 50 s. Vedoucí bakalářské práce Doc.Ing. Karel Richta, CSc.
  2. JANA, Sedláčková. Odhady času a úsilí workflow projektů. [s.l.], 2005. 94 s. Rigorózní práce.
  3. COCOMO. (2009, January 10). In Wikipedia, The Free Encyclopedia. Retrieved 22:53, January 11, 2009, from http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=COCOMO&oldid=263207276