LIÊN HỆ

CỬA HÀNG VLXD & TTNT TÂN LIÊN SƠN

48-50 Phạm Hùng, KP3, 
Thị Trấn Hòa Thành, Tây Ninh
ĐT: 84-276-383 1512
Fax: 84-276-3648 282
Email: tanlienson99@yahoo.com

Cửa hàng VLXD & TTNT Tân Liên Sơn