Vydávání školního časopisu bylo pozastaveno. Vše, co je aktuální a důležité, se dočtete v aktualitách na stránkách školy. Tematicky zaměřená čísla ale mohou vycházet zcela nepravidelně.