Úvodní stránka

Co je vlastně PEPOUŠovo vlnobití?

Je to dobrovolné setkávání učitelů různých stupňů v rámci diskuze na zvolené téma.
Hlasování probíhá na PEPOUŠově nápadníku. Diskuze probíhala v prostředí Google Waves a nyní bude probíhat (od 19. prosince 2011) na sociální síti Google Plus.

PEPOUŠovo vlnobití II.

1. Tematické plány - proč a jak?
2. Negativní chování žáků ve výuce. Co s tím?
3. Aplikace a webové stránky v PC učebně - zakazovat nebo nezakazovat?
4. Můžeme smysluplně využívat technologie ve výukových předmětech? 
5. Metody výuky čtení - klady a zápory; práce s textem  
6. Strategie žáků jak se vyhnout povinnostem nebo nás obelstít s úkoly. Jak reagovat? 
7. Vzájemné hospitace, ukázkové hodiny, virtuální hodiny - pomoc nebo strašák?
8. Sebehodnocení žáků - jak, kdy, proč?
9. Škola hrou - regulérní výuková metoda nebo bič na učitele?
10. Sebehodnocení a vzdělávání učitele - celoživotní proces   


PEPOUŠovo vlnobití I.

1. Stavba hodiny aneb Jak to vidím já
2. Jak na ukázkovou hodinu?
3. Evokace aneb Naladění na hodinu
4. Jak na zlobivce?
5. Tematická výuka a projekty
6. Diktáty, testy, pětiminutovky, písemné práce
7. Domácí úkoly
8. Skupinové aktivity
9. Využití moderních technologií v jednotlivých předmětech
10.Rychlé aktivity na úvod hodiny
11. Zapojujeme do výuky i ruce?
12. Google - co o něm víme a jak nám pomáhá
13. Náčrtky a grafická zobrazení (grafické organizéry)
14. Plánování hodiny - příprava učitele, tematické a týdenní plány
15. Smysluplné vyučování - co si pod tím představit?
16. Skupinová výuka
17. Zápis učiva - Kolik? Kam? Kontrola?
18. Nápady na ubrousku (speciální vlnobití - moderátor odpovídá na otázky k tématu prezentací pomocí obrázků)
19. Ideální pracovní list... a co s ním dál?
20. Agresivní žák/rodič - sdílení zkušeností
21. Vizuální pomůcky - to nejsou jen obrázky
22. Reflexe a sebereflexe
23. Publikujeme na internetu (překážky, zajímavosti)
24. Co by na to řekl náš oslavenec?
25. Referáty: Jak zadávat? Jak hodnotit? Jaký mají smysl?
26. Diagnóza: Třídní učitel
27. Tematické vyučování a projekty II.
28. Motivujeme žáky, sebe, i své okolí
29. Hry s jazykem a o jazyce aneb Komunikujeme
30. Suplující učitel
31. Co by měl umět učitel, ale na VŠ ho to nenaučí?
32. Jaké jsou limity učitele ve školství aneb Co je třeba hodit za hlavu?
33. Pravopis a čtení s porozuměním napříč předměty
34. Knihy a časopisy - do výuky i k odpočinku
35. Speciál: Zeptejte se... pana Bořivoje Brdičky (speciální vlnobití - pan Brdička odpovídá na otázky PEPOUŠů)
36. Jedeme na výlet aneb Jednou nohou v kriminále
37. Co bude o/po prázdninách