De vlaming weer eens de pineut! (scroll down for English version)

Op 13 januari werd het nieuwe Vlaamse antenne decreet in het Staatsblad gepubliceerd.
Na eindeloos onderhandelen met de betrokken verenigingen (VRA,UBA) is er een wettelijk monster geboren!
Zoals wel meer in dit land, worden de Vlamingen gediscrimineerd en geminacht.
Bovendien worden ze nog eens een pak geld afhandig gemaakt zonder dat hier een zinnige reden toe is!


Aan deze website zal nog data worden toegevoegd, maar ze is in "zeven haasten" gemaakt, na het vernemen van het nieuws
dat democratie weer eens "voor de anderen" is, en niet voor de Vlamingen!
Dus, duidt het ons niet ten kwade, er is beterschap op komst

22 januari, ontwikkeling

En tot onze allergrootste droefheid moeten we weerom vaststellen dat er mensen zijn, die onder het mom van hun leden te verdedigen weer
eens ons allemaal het mes in de rug hebben gestoken
Een grote vereniging laat namelijk een email circuleren onder hun "onderhorigen" waar in te lezen staat dat wij Vlamingen beter zouden af zijn als de Walen!!!

Rare redenering!
De Walen hoeven geen dossier in te dienen, wij wel...
De Walen betalen niet, wij wel....
Wij zijn dus beter af? 

Mon œil !


Dit is weer typisch voor de grote Belgische vereniging die niks liever doet dan overheden naar de mond praten en haar eigen leden verraden!
Het is nooit ander geweest....
Arme Vlamingen die daar nog in trappen!!

Hebben ze daar bij die bende dan geen enkele OM die eens kan uitleggen, dat een dergelijk dossier een technisch zinloze operatie is?
Hebben ze daar dan geen enkele middelbare scholier, die eens kan voorrekenen dat 75 € MEER is dan 0 €???
Hebben ze dan niemand die het concept "allen gelijk voor de wet" snapt?

Zij die hadden gehoopt dat we allen aan het zelfde zeel zouden trekken en ons als Vlamingen tegen de zoveelste flagrante discriminiatie verzetten is er aan
voor zijn of haar moeite!
De "wezels" zijn al bezig om de nederlaag waar ze zelf mede de architecten van zijn, te verkopen als een een overwinning.

Als we onder onze bezoekers een paar advocaten zouden vinden die wat tijd over hebben, zouden we misschien wel juridische stappen moeten nemen?
Dat wordt wel de hoogste tijd!
Ze gedragen zich als zouden ze de Vlaamse radio amateur vertegenwoordigen, maar niks is minder waar!

Vele Vlaamse radio amateurs zijn het kotsbeu dat hun "radio-leven" mede wordt bepaald door een bende klungelaars, die graag met de driekleur zwaaien
maar die wel niks (en ga hun schandalige palmares maar eens na ) doen om het leven van de Vlaamse HAM beter te maken!!
Integendeel...we hebben de overheid waar we al voldoende mee te stellen hebben...en dan hebben we die bende nog!

Wij willen in deze moeilijke tijden GEEN reclame maken voor eender welke vereniging of strekking, maar de waarheid heeft haar rechten!!
Als we willen dat radio amateurisme in Vlaanderen overleeft, wordt het de hoogste tijd dat de Vlamingen de unitaire verenigingen voor goed de
rug toedraaien!!

Kom niet vertellen dat U het niet wist.....want zelfs over het Kanaal weten ze het al!!
http://www.southgatearc.org/news/january2011/flemish_sar.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AmateurRadioNews+%28Southgate+Amateur+Radio+News%29

Strijdbaar & 73

ON7PAT

Flemings ripped off again! (this concerns the obligation of all Flemish radio amateurs to submit a pointless SAR-antenna dossier to the Flemish government. Not only does the rest of the country doesn't have to do this, we are told to pay for the privilege of being discriminated against)

On January 13th a new Flemish decree was published in "Het Staatsblad" (note:laws only come in effect when they are published in this )
After a sheer endless negotiation, between the Flemish government en the national radio amateur societies (VRA ,UBA) birth was given to a legal monstrosity !
As usual, in this country, Flemings are discriminated against and looked upon with disdain...
And, as another,not uncommon "joy" of living here, we are told to pay....

We will add data to this website and keep working at it, but for now you are asked to accept are a apologies for the hasty way it was "thrown" together, after
learning the news, that nothing ever changes in Belgium en that democracy is for all, but somewhat less for Flemings...
So please bear with us!

development on January the 22nd

To are dismay we had to find out (not that it was a surprise...) that some people (for the UK readers, that means the UBA, which is a Belgian radio society rather then a Flemish one)under the guise of
defending the interest of their membership, stuck us all a knife in the back...
This radio society circulates a memo amongst their "minions" explaining that we Flemings are far better off then our Walloon and Brussels counterparts, thanks to their "ministrations"...

Awkward logic!!

We Flemings will have to file a complete dossier, the rest of the country won't...
The rest of the country doesn't have to pay, the Flemings will (75 €, EVERY time a new antenna is put up, that changes the parameters enough!!!)
So...we are better off??

Pull the other one!

Mind you, this behaviour is far from atypical as far as the UBA is concerned...these people make a sport of "playing with their betters" and selling out their own
members as a matter of course to be able to do so.
I have never know it to be any other way...
Poor Flemings that still fall for this betrayal!

Don't they have some OM, who can explain it to them, that such dossiers, are technically nonsensical??
Don't they have a high-school student, that can teach them enough calculus to make them see that 75 Euro is more then 0 Euro??
Don't they have anybody, with enough grey matter, to help them see the intricacies of the concept "all should be equal under the law"???


Those who had hoped, that regarding this institutionalised discrimination, the extended hand from the Flemish radio amateur would be accepted,
so we could all fight against this blatant injustice, should have know better...
The "weasels" are, as I write this, running around trying to pawn off this defeat for the Flemish radio amateurs as one of their victories.

We appeal to any lawyers that might be HAM's and are sympathetic to our just cause to help us find a legal solution to this theft and discrimination!
An action via the courts might end up being our only avenue, against these people that have high-jacked the interests of the Flemish radio amateurs and
claim to defend our rights, whilst in practice do the exact opposite for their own gain and benefit.

Many, many Flemish radio amateur are sick and tired of the fact that their "radio-life" is in a great part, determined by a bunch of dilettantes, whose favourite
past time is waving the belgian flag, but do nothing at all (and often worse!) to make the life of the Flemish HAM better and more tolerable...
We have the government to contend with, and that is more then a challenge... we don't need this motley lot on top of that!

We really didn't intend to start making publicity for any radio society in this country,in these very trying times...but the truth has rights.
If we want radio amateurism to survive in Flanders then we should turn our back to everything that even remotely smells Unitarian.
For good...

And that no Fleming says that he didn't know....! Even over the Channel they know...


http://www.southgatearc.org/news/january2011/flemish_sar.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AmateurRadioNews+%28Southgate+Amateur+Radio+News%29

The stuggle goes on!

ON7PAT