Schaakpiramide België

Deze website is bedoeld voor onze Antwerpse jeugdspelers. Ik probeer hier op geregelde basis extra nieuws te plaatsen.
Mvg, De Strycker Johan
 

De Koninklijke Belgische Schaakbond (KBSB)
werd op 19 december 1920 als feitelijke vereniging gesticht door de clubs Brussel, Antwerpen, Gent en Luik.

De KBSB vertegenwoordigt de Belgische schaaksport op internationaal niveau en is lid van de Wereldschaakbond FIDE. De KBSB organiseert ook nationale kampioenschappen, houdt de landelijke Elo-ratinglijst bij, houdt zich bezig met verbreding van de schaaksport, coördineert het jeugdschaak en regelt de arbitrage.

Onder de Belgische schaakbond bevinden zich de drie culturele federaties:                        
 
De Vlaamse schaakfederatie vzw (VSF)
De Vlaamse Schaakfederatie heeft als doel de schaaksport in het Nederlands taalgebied evenals in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad in al haar facetten te bevorderen en kan hiervoor wettelijke daden stellen die zij nodig achten.
Zij kan hiervoor alle mogelijke initiatieven ontwikkelen zoals het inrichten van toernooien, het organiseren van opleidingen voor schakers, bestuurders, schaaktrainers, wedstrijdleiders en dergelijke.
Voor de uitwerking van projecten kan de vereniging in het kader van haar doelstellingen contacten leggen met andere organisaties die gelijkaardige doelstellingen nastreven, evenals met alle mogelijke overheden of overkoepelende organisaties. In het bijzonder zal de vereniging instaan voor het organiseren van de verschillende Vlaamse schaakkampioenschappen.
Onder de Vlaamse schaakfederatie vzw bevinden zich de vijf Provinciale besturen (Liga's):
Liga Vlaams-Brabant
 
Provinciale besturen (Liga's)

De Provinciale bestuursorganen hebben als hoofdoel het schaken in al zijn aspecten te bevorderen.

Zonder dat deze opsomming beperkend is nemen de Liga's hiertoe alle nodige of nuttige initiatieven zoals het organiseren van wedstrijden, Liga kampioenschappen, het voeren van propaganda, het helpen oprichten van nieuwe schaakclubs, ondersteuning naar schoolschaak en het steunen van kringen in hun werking.
De lijst van de verschillende kringen is beschikbaar via de keuze 'Belgische kringen' in de navigatiebalk.

De kringen van de culturele federaties
De kringen zijn de individuele clubs die zich allen met schaken bezighouden. De kringen houden interne en externe tornooien, nationaal en internationaal erkende wedstrijden.
Ze houden geregeld clubavonden waar club- en bekerkampioenschappen worden gehouden. De clubs houden wekelijkse clubavonden waar zowel de amateurschakers als professionele schakers zich onderling met elkaar kunnen meten. In de meeste gevallen wordt na de gespeelde partij een grondige analyse gemaakt. Een derde van alle clubs houdt zich extra bezig met jeugdwerking.

De interne tornooien worden meestal gespeeld volgens het Zwitserse systeem. De basis van het systeem is dat men een aantal punten krijgt (1 voor een overwinning, ½ voor een remise en 0 bij verlies), en dat in elke ronde zoveel mogelijk spelers met hetzelfde aantal punten tegen elkaar moeten spelen, maar dezelfde spelers spelen nooit tweemaal tegen elkaar. Daardoor worden dus in het verloop van het tornooi de sterkere spelers tegen elkaar geloot evenals de zwakkere. (http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwitsers_systeem)