Sociéte Royale Nautique Anversoise - S.R.N.A.

     
De S.R.N.A. was de eerste watersportvereniging die zich in 1879 op de Linkeroever vestigde.

In maart 1879 huurde de club daar een stuk grond van “Dry Docking Engineering”, een onderneming die twee droogdokken uitbaatte op Linkeroever. Deze droogdokken behoorde toe aan J. De Decker, bestuurslid van de club.

De bodem van één der droogdokken dient vandaag nog als drempel voor de sluisdeuren van de jachthaven IMALSO die op 3 juni 1950 ingehuldigd werd..

Op 19 april 1879 werd reeds proces-verbaal opgesteld omdat de toenmalige voorzitter van de S.R.N.A en schepen van Antwerpen, de Heer Ferdinand Vandertalen, een bootshuis in hout liet optrekken van 37.85m lengte, 20m breedte en 9 m onder de nok, op 200m van de berm van "fort Isabelle". Hij handelde toen in overtreding met de militaire erfdienstbaarheden. De voorzitter werd bedreigd met vervolging voor de Vrederechter.
     
     
Prent- postkaart met de (tweede) botenloods van de "Royal Nautique"gebouwd na 1899.

De eerste botenloods, rechts, dateerde van 1879 maar werd in 1899 overgedragen aan de "Yacht Club d'Anvers, , vanaf 1904 "Royal Yacht Club de Belgique", tussen beiden de kreek of "jachthaven"
   
Het tweede gebouw diende niet alleen als botenloods maar ook als verenigingslokaal. Het had een ruim terras langs de Schelde, dat door een ijzeren boogbruggetje aan de voetgangers toegang verleende tot het clubhuis.
Het gelijkvloers diende als bergplaats voor de roeigieken en op de eerste verdieping bevonden zich de kleedkamers voor de dames en de heren. In die tijd was het immers ondenkbaar zich in het nochtans zeer geklede jachting uniform te vertonen in de straten van Antwerpen.
     
Op deze foto heeft het boothuis twee terrassen, één breed, en hogerop een klein terrasje. Een verbouwing van vlak voor de eerste wereldoorlog.
   
     
Ook naar achter toe werd het boothuis uitgebouwd, dit gebeurde vermoedelijk nog voor het verbouwen van het terras?.
 
   
Twee prent-postkaarten met de vernielingen t.g.v. de eerste wereldoorlog. Het boothuis van de Société Royale Nautique Anversoise werd samen met het aanpalend Kursaal vernietigd. Enkel de balconconstructie, die tegen de loods aangebouwd was, bleef overeind. Op de rechtse foto is vooraan links nog het bruggetje naar het Kursaal te zien en op de achtergrond de loods en het clubhuis, van de Royal Yacht Club de Belgique.
     
     
     
Na de eerste wereldoorlog, in 1921, beschikte de Société Royale Nautigue Anversois (S.R.N.A.) weer terug over de nodige installaties, gelegen stroomopwaarts, voorbij het toegangsgebouw van de Sinte Anna voetgangerstunnel. Dit lokaal werd in 1948 door brand vernield.Prent-postkaart van het nieuwe lokaal.
   
     
Hotel de la Croix Blanche, Sinte Walburgisplein (Burchtpleinà,
zetel, vergaderlokaal van de S.R.N.A (1870-1880).

Waarschijnlijk moest ten gevolge van de rechttrekking der Scheldekaaien naar een ander lokaal gezocht worden omdat het Sinte Walburgisplein verdween t.g.v.van deze heraanleg.
   
     
Het gebouw aan de Schelde werd beschouwd als een loods, "le garage".

Als verenigingslokaal diende een zaal in de "Taverne Royale" op de Groenplaats. Dit lokaal was ingericht met een rijke bibliotheek van maritieme werken, waar de leden op maandag hun wekelijkse "avond" hielden (Club d'Hiver).

Hiernaast, detail uit een prent- postkaart met Taverne Royale op de Groenplaats, vlak ernaast was Hotel de l'Europe gevestigd.

Net zoals de botenloods en het Kursaal op linkeroever zou de eerste wereldoorlog het einde betekenen voor deze twee etablissementen.
   
     
Penning uitgegeven t.g.v. het  25 jarig jubileum.

De feestelijkheden  duurden van 9 tot 23 augustus 1903.
   
     
De Koloniale feesten van juni 1909.

Op het Grand Hotel Metropole, op de hoek van de Leysstraat en de Teniersplaats, zijn de letter "S.R.N.A. hotel" aangebracht.
   
     
Na de S.R.N.A en de Royal Yacht Club De Belgique kwamen later ook nog de, Vlaamse Vereniging voor Watersport, SODIPA (sociale dienst personeel Antwerpen) en Liberty Yacht Club zich op Linkeroever vestigen. Voordien huurden sommige clubs bootloodsen aan de rechter Scheldeoever te Antwerpen.
     
     
Bron: S.R.N.A    
Comments