Het Kursaal van het Vlaams Hoofd

Het Kursaal werd opgetrokken op het Vlaams Hoofd t.g.v. de wereldtentoonstelling 1885 te Antwerpen, op de plaats waar zich voordien de kleine scheepswerf "Chantier Retsin" bevond. In het Handelsblad van 10 maart 1885 stond volgende artikel :
Aan den overkant van de Schelde tegenover de Suikerrui wordt op dezen oogenblik eene grote zaal gebouwd in den vorm van de Trocadéro van Parijs. Dit gebouw zal kunnen dienen tot uitstapke voor den Antwerpenaars zoowel 's morgens als 's avonds; als wanneer er concerten en verschillende vertooningen worden gegeven. De koepel met een beeld bekroond zal 22m hoog zijn, het gebouw zal in halven cirkel 8m., de lengte wordt 40m met 8m voorgevel, die tot aan de Scheldeboord palen zal. De hof zal 4000m2 zijn. De bouwmeester M.F. Waldenier.
Het beeld op de koepel is er nooit gekomen en rond 1900 verdwenen de twee obelisken, die naar voorbeeld van het Parijse Trocadero, het gebouw sierden.
De wereldtentoonstelling van 1885, had ook een gelijkaardig hoofdgebouw, met twee obilisken en een groot beeld "een wereldbol".

Het Kursaal, detail uit een plattegrond van Antwerpen, Huybrechts 1888. 
Voor het staketsel-terras van het Kursaal ligt er drijvend zwembad "Bains flottants"


Prent- postkaart Trocadéro, Paris, Construit pour l'exposition de 1878 par Davioud et Bourdais, Hauteur des tours 70 mètres


Prent- postkaart, Kursaal d'Anvers, situé à la Tête de Flandre", prop. E. Wens Cappaert, splendide Panorama d'Anvers, vue générale du Port et environs. Een afbeelding van voor 1900 "met obelisken"

Twee prent- postkaarten "Kursaal d' Anvers, propriétaire E. Wens, Anvers, Tête de Flandre (St. Anne), de foto's zijn genomen omstreeks 1900. De eerste prentkaart toont de buitenzijde waar de obelisken reeds verwijderd zijn, de tweede prentkaart toont het fraaie interieur van de gelagzaal.
--


Prent-postkaart met tweetalige opdruk : "Kursaal van Ste. Anna - Kursaal de Ste. Anne",  L.L. Bruxelles, op de achtergrond de botenloods met gedeelte van het opschrift "Sociéte Royale Nautique Anversoise".


Zowel de rede van Antwerpen als de Schelde werden gefotografeerd vanaf het Kursaal. Op het staketsel van het terras reclame voor "chocolat Martougin".


Het terras en de speeltuin van het Kursaal, links nog een stukje van het staketsel in de Schelde, rechts een bijgebouwtje waar ook reclame voor "chocolat Martougin" op hangt, mogelijk was dit een koffiehuisje dat ook diende voor de bediening op het terras.


De speeltuin van het Kursaal.


Prent- postkaart "Ste Anne - Vue du Kursaal", op de koepel staat nu reclame voor "Liebig", op het front van het staketsel is "Kursaal" vervangen door reclame voor "Bemeyer Meeus" (?) Links, is nog net het dak van de botenloods met opschrift "S.R.N.A."0 te zien, rechts, het opschrift "Royal Nautique". Mogelijk is de foto genomen vlak voor de eerste wereldoorlog, waarbij het Kursaal vernield werd.


Een foto genomen vanaf het ponton van de overzetboot. Voor de botenloods van de "S.R.N.A." staat een klein houten gebouwtje, waarvan het schuine dak met reclame voor "AXA" en zijkant (niet in beeld) met "oude klare BAL" beschilderd is. "AXA" was een margarine merk, later SOLO. Voordien werd er reclame gemaakt voor "Worthingston's ale stout" en "oude Schiedam Hulstkamp", zoals op oudere fto's te zien is. Op de gevel werd reclame aangebracht "Dewars..."


Georgs Braque maakte in 1906 tijdes een verblijf in Antwerpen enkele schilderijen vermoedelijk vanop het Kursaal.


Comments