Meldingen

Young Red Pawns in actie

Lees het verslag hier!

Belgisch jeugdkampioenschap 2016 breekt alle records

Het toernooi-verloop en enkele partijtjes kan je lezen op BJK 2016


Aangifte rechspersonenbelasting vzw AJ2015 verplicht elektronisch

Vanaf dit aanslagjaar zijn VZWs verplicht om hun rechtspersonenbelasting elektronisch in te geven. U vind alle info op http://www.vsdc.be/NL/Nieuws/Aangifte_rechtspersonenbelasting_AJ_2015_verplicht_elektronisch-246

Is er een nivellering in de schaaksport?

Het Vlaams schaakkampioenschap 2015 had plaats te Berchem in het “Huis van de sport” van 14 t/m 17 mei 2015.

Uitslagen en alle mogelijke gegevens over dit kampioenschap zijn te vinden op de website van de schaakliga Antwerpen


Schaken en WO I (een bijdrage van Jan Gooris)

VSF gaat scheep met Jan Gooris zodat een digitaal tijdschriftje het licht zou kunnen zien vanaf omstreeks 1 jan 2015. Er volgen vier proefnummers op datum van 15 sep – 1 okt – 15 okt – 1nov 2014. Die worden rechtstreeks naar de schaakverenigingen in Vlaanderen gestuurd. Graag jullie reactie.

Op de AV van 18 okt 2014 werd dit aan de leden voorgelegd, het ledenblad VSD (Vlaanderen Schaakt Digitaal) start definitief op één januari 2015, mét een evaluatie door de leden op een latere datum.


Het nieuwe reglement van de Vlaamse Jeugdkampioenschappen vind je hier. Uw aandacht wordt inzonderheid gevestigd op artikel 2.2 en 2.8 van het reglement VJK van 19 jan 2013 (let ook op de wijzigingen ingevoerd in 2013).