Kader

VSF moedigt organisatoren aan om beginnende arbiters kansen te geven!

De raad van bestuur besliste om aan organisatoren van tornooien een kleine subsidie te geven indien zij beginnende (c)-arbiters een kans geven om ervaring op te doen tijdens hun tornooi. Hieronder meer info aan de hand van een FAQ:

Welke organisaties komen in aanmerking?

elke organisatie van een van de kringen of liga's aangesloten bij de VSF die doorgegeven wordt voor FIDE-rating (standard). De betreffende arbiter waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet aangesloten zijn bij VSF en fidebelg zijn. Eigen tornooien van VSF komen niet in aanmerking voor deze subsidie.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

de subsidie bedraagt maximum 25 euro per dag per organisatie. Een meerdaags tornooi kan dus maximum 25 euro maal het aantal tornooidagen ontvangen.

Hoe vraag ik de subsidie aan?

door een mail te zenden naar de verantwoordelijke kadervorming van VSF (vsf.bartvt@gmail.com) met aanduiding van het tornooi, hoofdarbiter en naam van de stagedoende arbiter + aantal dagen. Deze mail moet uiterlijk 20/5/2015 toekomen voor organisaties tussen 1/4/2015 en 31/8/2015.

Hoeveel budget heeft VSF uitgetrokken?

Voor de periode tot 31/8/2015 heeft VSF een budget van 500 euro uitgetrokken. Na ontvangst van alle aanvragen (20/5/2015) zal in het geval van onvoldoende budget het beschikbare bedrag pro-rata verdeeld worden onder de tijdige aanvragers.

Welke voorwaarden legt VSF op?

naast een tijdige aanvraag van de subsidie, wil VSF ook vermeld worden tijdens het tornooi. Dit kan door plaatsing van het logo van VSF op de website van het tornooi met vermelding "met de medewerking van de Vlaamse Schaakfederatie vzw". In voorkomend geval kan ook de vlag van VSF in de tornooilocatie gehangen worden.

Wat indien ik tornooien inricht na 31/8/2015?

de raad van bestuur evalueert het project, maar heeft alvast de ambitie om dit ook volgend jaar verder te zetten. Het voorziene budget is 1.000 euro per jaar, mits goedkeuring van de leden op de algemene vergadering. Het algemene principe van "pro-ratering indien onvoldoende budget" blijft behouden.

Ik heb nog bijkomende vragen:

aarzel niet om ze te stellen aan de verantwoordelijke kadervorming VSF via vsf.bartvt@gmail.com

Comments