Naar de vsf.google-drive


opgelet speellocaties VJK 2020

Op 01 feb 2020
Sint Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen

Geen parkeergelegenheid in de school!
Parkeergelegenheid: (gratis) Zandpoortvest op ± 200m. van de locatie. (5 minuten te voet van het station)

 Op 08 en 09 februari 2020 
Sint Romboutscollege, Veemarkt 56, 2800 Mechelen

Geen parkeergelegenheid in de school!
Parkeergelegenheid: De weekends zijn de randparkings Rode Kruisplein, Zandpoortvest, Douaneplein, en Station gratis. De zondag is het gratis parkeren bovengronds in de stad gratis. (zie bijgevoegd plan)

Mechelen is goed bereikbaar met de trein. Station Mechelen ± 20 min. Station Mechelen Nekkerspoel ±15 min. te voet verwijderd van de school.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuw : Trainingsplatform voor licht gevorderde schakers !!

VSF stelt in samenwerking met "schaakschool.be" gratis een trainingsplatvorm beschikbaar voor licht gevorderde schakers.
Het doelpubliek zijn schakers van 800 tot 1200 Elo.
Elke maand zijn er 100 nieuwe oefeningen en tal van korte schaaklessen.
Toegang is gratis op www.schaakschool.be . Maak eerst uw account aan via deze link .
Welkom op de website van de Vlaamse Schaakfederatie.

Indien u opmerkingen heeft, kunt u ons contacteren via jeroen.arens@hotmail.com of jan.gooris@gmail.com


U RICHT EEN NIEUWE SCHAAKCLUB OP…

Welkom dan bij de Vlaamse Schaakfederatie!

Alvast zeggen dat voor elke gewenste inlichting u welkom bent bij een van onze bestuurders (zie tabblad “Bestuur”).

U kunt ook terecht bij onze provinciale liga’s

(https://sites.google.com/site/vlaamseschaakfederatie/links)

 

Meteen een steuntje in de rug: nieuw opgerichte en voorheen nog niet bestaande kringen genieten vrijstelling van de VSF-bijdrage voor maximum 10 leden voor het eerste kalenderjaar, mits deze leden tijdens de vorige drie jaren niet aangesloten waren via een andere nog aangesloten kring.

… en wat administratieve formaliteiten: elke club is aangesloten bij een provinciale liga, bijdragen kunnen verschillen van liga tot liga, de liga regelt uw bijdrage bij de VSF en de KBSB. Ook de bijdragen jeugd en senioren verschillen, onder jeugdspelers verstaan we: minder dan 20 jaar op 1 januari van het kalenderjaar; senior: 20 jaar of meer dan 20 jaar op 1 januari van het kalenderjaar.

         Uw kandidatuur tot toetreding kunt u schriftelijk richten tot de maatschappelijke zetel (thans gevestigd bij de voorzitter, "Vlaamse Schaakfederatie v.z.w., p/a Transvaalstraat 28 8793 Sint-Eloois-Vijve") van de VSF.

Alle clubs kunnen gebruik maken van de aangeboden faciliteiten van de VSF en deelnemen aan de activiteiten die voor hen worden ingericht door de vereniging of de overkoepelende organisaties.


Het bestuur van de Vlaamse Schaakfederatie doet een nieuwe oproep tot de kandidaten die zich geroepen voelen om de “Schoolschaakkampioenschappen 2017-2018-2019” in te richten (L.O. + M.O.). De subsidie VSF bedraag (momenteel, jaar 2015) 1500 euro voor het L.O. en 750 voor het M.O. (1250 indien meer dan 100 deelnemers).

Draaiboeken staan op https://sites.google.com/site/vlaamseschaakfederatie/administratie . Van de kandidaten wordt een vlotte samenwerking met het bestuur VSF verwacht, samenwerking dat wat ons betreft - voor alle duidelijkheid - dus wederzijds is.

De kandidaturen worden ingewacht tegen 1 april 2016. Kandidaturen voor de organisatie van één editie worden ook in aanmerking genomen.MET DANK AAN