Het bestuur van de Vlaamse Schaakfederatie doet een nieuwe oproep tot de kandidaten die zich geroepen voelen om de “Schoolschaakkampioenschappen 2017-2018-2019” in te richten (L.O. + M.O.). De subsidie VSF bedraag (momenteel, jaar 2015) 1500 euro voor het L.O. en 750 voor het M.O. (1250 indien meer dan 100 deelnemers).

Draaiboeken staan op https://sites.google.com/site/vlaamseschaakfederatie/administratie . Van de kandidaten wordt een vlotte samenwerking met het bestuur VSF verwacht, samenwerking dat wat ons betreft - voor alle duidelijkheid - dus wederzijds is.

De kandidaturen worden ingewacht tegen 19 juni e.k., waarna de toekenning kan gebeuren op de bestuursvergadering van de VSF van 27 juni 2015.


Derde GM norm voor Tanguy

GM Tanguy Ringoir

Op de nieuwjaarsreceptie van G4GM dinsdag 3 febr heeft onze voorzitter vernomen dat IM Tanguy Ringoir een derde grootmeesternorm gescoord heeft in Californië (VS).

Tanguy Ringoir studeert momenteel in de universiteit van Baltimore, VS

Tanguy heeft als gedeeld eerste geëindigd op het toernooi van de Chinggis Chess Club in Burlingame, Californië. Daarmee haalt hij zijn derde norm van Internationaal Grootmeester en de titel van grootmeester. Proficiat Tanguy.

Verder weten we dat Tanguy de achtste GM wordt in België (Nog niet zo lang geleden werd Bart Michiels officieel GM in april 2014).

Tanguy Ringoir is oorspronkelijk van Geraardsbergen, waar zijn vader nog altijd aangesloten is.

Tanguy zelf behoort tot Wirtsfeld , een schaakvereniging in het Duits landsgedeelte, waar hij pas de nummer 15 is op de elo-lijst , als tweede Belg (na Luc Winants)U RICHT EEN NIEUWE SCHAAKCLUB OP…

 

Welkom dan bij de Vlaamse Schaakfederatie!

Alvast zeggen dat voor elke gewenste inlichting u welkom bent bij een van onze bestuurders (zie tabblad “Bestuur”).

U kunt ook terecht bij onze provinciale liga’s

(https://sites.google.com/site/vlaamseschaakfederatie/links)

 

Meteen een steuntje in de rug: nieuw opgerichte en voorheen nog niet bestaande kringen genieten vrijstelling van de VSF-bijdrage voor maximum 10 leden voor het eerste kalenderjaar, mits deze leden tijdens de vorige drie jaren niet aangesloten waren via een andere nog aangesloten kring.

… en wat administratieve formaliteiten: elke club is aangesloten bij een provinciale liga, bijdragen kunnen verschillen van liga tot liga, de liga regelt uw bijdrage bij de VSF en de KBSB. Ook de bijdragen jeugd en senioren verschillen, onder jeugdspelers verstaan we: minder dan 20 jaar op 1 januari van het kalenderjaar; senior: 20 jaar of meer dan 20 jaar op 1 januari van het kalenderjaar.

         Uw kandidatuur tot toetreding kunt u schriftelijk richten tot de maatschappelijke zetel (thans gevestigd bij de voorzitter, "Vlaamse Schaakfederatie v.z.w., p/a Transvaalstraat 28 8793 Sint-Eloois-Vijve") van de VSF.

Alle clubs kunnen gebruik maken van de aangeboden faciliteiten van de VSF en deelnemen aan de activiteiten die voor hen worden ingericht door de vereniging of de overkoepelende organisaties.

 

Welkom op de website van de Vlaamse Schaakfederatie.
Indien u opmerkingen heeft, kunt u ons contacteren via schaak@jeroened.be.


Met dank aan