clic para ver los detalles de las visitas este sitio

     Llibres

jcardena@xtec.cat

https://docs.google.com/document/d/1AXUF78x-8B0buc1RuYhJNR1CFMEL-S9Bh-EGS2nDxgA/edit?usp=sharing
 

 Pot ser, T'Interessa ...         http://grupf9.wordpress.com/

http://blocs.xtec.cat/jcardena

http://sites.google.com/a/xtec.cat/apamms

Educació


EstadisticasGratis.es

  escolantllorenc.es   cubo.gif

Pensant les mates - Mates interactius - cMental Interactiu - El repte

https://santllorenc-my.sharepoint.com/       
   
ITINERARIS DE TREBALL DIGITAL      

JOCS EDUCATIUS                                      

 1: Expressió Escrita - ortografia - Gramàtica - Lèxic

Català

CS

 Ordena els peixos

 2:  Itinerari poètic

Català 

CM - CS

 Dors Obertes

 3: Ortografia, Gramàtica i Lèxic 

Català  

CS

 Montanya Matemàtica

 4: Numeració i càlcul, 

Mates    

CS

 Fes la teva Cara

 

 

 

 Sumar i restar

 

 

 

 Hotel de Jane

 

 

 

 Plus Plus