eTwinningový projekt "Račte vstoupit"

V letošním školním roce se naše třída zapojila do eTwinningového projektu, ve kterém si přijdou na své všichni  hudebníci, umělci, artisté, kouzelníci, klauni a šikovné děti (nejen) z naší školy.

Realizací aktivit s cirkusovou tématikou povedeme žáky k zvyšování úrovně pohybové aktivity, k formování základní sebekázně a volních vlastností, k vytváření správných a trvalých pohybových návyků.
V procesu realizace projektu budeme poznávat zákonitosti přírody, život zvířat na svobodě a v zajetí, hudební nástroje, výtvarné a literární umění spojené s cirkusovým prostředím.
Pomocí prostředků ICT zachytíme a zpracujeme všechny aktivity spojené s jejich realizací. Vytvoříme společný česko-slovenský sborník - shrnutí realizovaných činností a jejich následné porovnání.
Prostřednictvím cirkusu, jako zábavného fenoménu, zprostředkujeme žákům aktuální témata dnešní doby, jako migrace obyvatelstva, akceptování příslušníků jiných národů jako plnohodnotných členů společnosti (multikulturní výchova).
Za pomoci tvůrčích aktivit umožníme žákům zorientovat se v nabídce mediálních produktů, získat a uplatnit základní poznatky o úloze a fungování médií ve společnosti a naučíme je kritickému myšlení ve vztahu k médiím (mediální výchova).
Navázáním na aktivity Cirkusu Paciento - Zdravotní klaun povedeme žáky k empatii - schopnosti vcítit se do pozice člověka v nemoci.

Cíle projektu:

  • snížit počet žáků, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, zaměřit volnočasové aktivity na různé druhy fyzické aktivity, využívat přirozenou potřebu fyzické aktivity dětí, rozvíjet jemnou motoriku žáků, rychlost a obratnost
  • upozornit na zásady správného stravování, zdravou výživu a boj proti dětské obezitě
  • využívat média jako zdroj informací, vzdělání, ale i naplnění volného času
  • rozvíjet schopnost realizovat jednoduché přírodovědné experimenty, interpretovat, porovnávat a třídit získané informace
  • vyjádřit postoj k tématu různými výrazovými prostředky (zásobník výtvarných námětů, literární a hudební zpracování tématu)
  • rozvíjet empatii, poznávání a pochopení druhého člověka
  • zdokonalit se v používání ICT technologií (získávání a zpracovávání informací, spolupráce s partnerskou školou)
  • rozvíjet a podporovat kulturní rozmanitost pomocí vhodných příkladů
  • porovnat práci partnerů s naší a rozšířit si znalosti a dovednosti o jejich postřehy a nápady, vzájemnou součinností vytvořit společné díla

Kdo budou naši partneři?


A tady můžete sledovat, jak se nám všem společná cirkusová práce daří:-) 

Zazvonil zvonec...

přidáno: 30. 6. 2016 6:16, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 30. 6. 2016 6:16 ]

Projekt končí a my děkujeme našim novým kamarádům ze spřátelených cirkusů za spolupráci a úžasné množství inspirace. Určitě se k některým aktivitám rádi vrátíme i příští rok. A tak už zbývá jen jediné:


Všimli si nás v Pardubických novinách:-)

přidáno: 30. 6. 2016 5:30, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 30. 6. 2016 5:44 ]

Poslední den školního roku vyšel článek o předání časopisu v nemocnici v Pardubickém deníku.
Hezký dárek k ukončení našeho projektu:-)


Jako zdravotní klauni

přidáno: 29. 6. 2016 14:20, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 29. 6. 2016 14:25 ]

Končí  školní rok, končí i náš celoroční eTwinningový projekt s názvem "Račte vstoupit". Při aktivitách s cirkusovou tématikou nás provázeli cirkusoví kamarádi nejen ze vzdálených částí ČR, ale také ze Slovenska. Sportovali jsme, zkoumali, vyráběli, malovali, učili se. Pomocí ICT jsme naše aktivity zaznamenávali, některé i tvořili. (Tady se můžete podívat, čím vším přispěl nás cirkus Mix.) Ale hlavně jsme díky tomu mohli být v neustálém kontaktu se svými novými kamarády. Spolu s nimi také vznikl cirkusový obsah pro časopis, který jsme chtěli dostat k nemocným dětem do nemocnice a po vzoru zdravotních klaunů jim tak zpříjemnit pobyt v nemocnici. 
Velký podíl na tom, že se náš plán vydařil, mají hlavně rodiče Fabiánovi, kteří časopis nechali na vlastní náklady vytisknout, několik výtisků přinesli také Kaslovi. Moc vám děkujeme.
A samozřejmě nesmíme s pochvalou zapomenout na ty, kteří se podíleli největší měrou na úspěchu celého projektu. Na naše děti, které s nadšením pracovaly celý rok a na závěrečné předávání časopisu zdravotním klaunům v pardubické nemocnici si připravily skvělý cirkusový program. Na oplátku jsme mohli besedovat s dobrovolnými hasiči z Chrudimi a prohlédnout si a vyzkoušet jejich výstroj. Děkujeme.


Už víme, jak vypadají

přidáno: 21. 6. 2016 11:48, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 21. 6. 2016 11:48 ]

Kdo? Nejen cirkusoví umělci, ale i my. Podívejte se s námi pod kůži..


Pozor na naše cirkusové mazlíčky;-)

přidáno: 14. 6. 2016 12:47, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 14. 6. 2016 12:47 ]

Já jsem z Mixu mazlíček, ukousnu vám prstíček. Tak si dejte pozor!


Jak jsme v Mixu mixovali

přidáno: 9. 6. 2016 13:13, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 9. 6. 2016 13:13 ]

Učivo prvouky, práce s iPady, vyhledávání informací, skupinová práce, anglická slovíčka - to všechno se dá krásně namixovat. 
Doufáme, že jsme své eTwinningové kamarády pobavili naší komiksovou knížkou o zvířatech. My jsme si její výrobu náramně užili a ještě jsme se naučili spoustu nových věcí.
V iPadu jsme využili aplikaci Pic Collage k výrobě stránek do knížky, do Quizletu jsme vložili některá anglická slovíčka k tématu a knížku jsme dokončili v Book Creatoru.
Pokud byste si chtěli procvičit některá slovíčka s námi a navíc zábavně, hledejte v Quizletu uživatele skolala. Tato aplikace existuje i na webu (Quizlet) a pomocí různých her se tu můžete učit cokoli, co si potřebujete zapamatovat. Dají se stáhnout už hotové sady, nebo si je můžete sami vytvářet. Dokonce na vzniku takových sad může spolupracovat víc lidí (což byl i náš případ - děti tvořily do třídního účtu, který jsem zaregistrovala já.). Chce to jediné: Zaregistrovat se tu a po přihlášení můžete začít. Podrobněji se můžete s touto aplikací seznámit na stránkách Jitky Rambouskové (srolujte až dolů).

Ve videu se můžete podívat, jak se nám práce vydařila:


Olympiáda v cirkusu Mix

přidáno: 19. 5. 2016 15:25, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 19. 5. 2016 15:25 ]

Celý svět se těší na letní olympijské hry v Riu. Ne všichni se na ně ale dostanou, a tak cirkus Mix připravil svoje vlastní pro mladší děti z naší školy a navíc trochu potrénoval na cirkusové rekordy. Sportu zdar:-)
(I vlastnoručně vyrobené diplomy byly, ale naši akční organizátoři je rozdali dřív, než jsme je stihli zdokumentovat:-)

Náš cirkusový orchestr

přidáno: 18. 5. 2016 10:31, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 18. 5. 2016 10:31 ]

Nejen sportování, ale i muzicírování si zkoušíme v rámci našeho projektu. Rádi využíváme barevné naladěné trubky - boomwhackers, ale umíme vyrobit i nástroje vlastní. Podívejte se na krátké video.


Trénujeme na rekordy

přidáno: 17. 5. 2016 13:39, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 17. 5. 2016 13:57 ]

Přidali jsme se k našim eTwinningovým kamarádům a trénujeme obratnost i na cirkusové rekordy:-)


Naši noví cirkusoví umělci

přidáno: 15. 4. 2016 13:11, autor: Věra Janáková   [ aktualizováno 15. 4. 2016 13:11 ]

1-10 of 28