Ostrov/
Studentský architektonický workshop a dílna na Ostrově v Davliharmonogram/

seznámení/ 20. - 22. června

studentské skicy/ 25. -26. června

dílna/ 24. - 31. července

vernisáž/ 1. srpna


info/
www.cityupgrade.cz
kontakt@cityupgrade.cz

Téma workshopu/

Hlavním tématem workshopu je obnova podoby duchovního prostoru ostrova v Davli, který sloužil jako “základna” benediktinů, kteří sem přišli z bavorského Niederalteichu a začali zde budovat ranně křesťanský klášterní komplex. Tento komplex patří k jedněm z nejstarších na našem území. Workshop je pořádán se záměrem využít prostor celého ostrova a malými architektonickými návrhy, jejichž výsledkem budou konkrétní realizace, kultivovat prostor na řece. Lze využít stopy základů kláštera a plochy celého ostrova s návazností na vodní hladinu. Společnou nosnou kostrou všech zásahů by měl být odkaz ke klášternímu komplexu: měly by odkazovat a rozvíjet současnou podobu duchovního místa v nejširším smyslu toho slova.


Průběh workshopu/

Celá akce bude probíhat ve dvou setkáních přímo na ostrově. První bude teoretická příprava a seznámení se s místem, okolím a tamní atmosférou. Toto setkání proběhne na ostrově v druhé polovině června. K setkání byli pozváni zástupci z řad místních historiků a pamětníků, archeologů a zástupce Řádu svatého Benedikta. Výsledkem prvního setkání bude společná diskuze a určení hlavní ideje řešení ostrova, rozdělení okruhů a míry zásahů v jednotlivých lokalitách. Po seznamovací akci budou vybráni účastníci dílny na základě odevzdaných skic, které studenti včas zašlou na kontaktní email. Skicy by měly dostatečně dokumentovat jejich představu o řešení ostrova a jednotlivých objektů. Z těchto skic pak budou následně vybrány ty, které se dále použijí při realizaci.


V době mezi fázemi seznámení s místem a fází realizace objektů, je ponechána časová prodleva, která bude sloužit k tomu, aby studenti měli čas nad návrhem přemýšlet a výsledek byl dostatečně kvalitní.


Druhé setkání je přímo samotná realizace objektů, ostrovní dílna. Na ostrově bude upraven prostor před bývalým klášterem Stětí sv. Jana Křtitele, kde bude zajištěn prostor pro dílnu, prostory pro stanování, základní hygienu a ohniště. Uchazeči se budou muset připravit na drsné podmínky na ostrově: bude zde omezený přísun pitné vody, nebudou zde sprchy ani wi-fi (nebude zřejmě ani elektřina), vše bude nutné si zajistit svépomocí. Uchazečům zajistíme převoz z Davle na ostrov a zpět na pevninu, stavební materiál a nářadí. Veškeré ostatní vybavení necháváme na rozhodnutí uchazečů, ale předpokládáme, že si vezmou kvalitní obuv, dostatek oblečení, plavky, pokrývku hlavy, stan a spacák, repelent a věci na kreslení! Workshop bude zakončen vernisáží, kde předpokládáme větší zájem místních obyvatel a vzhledem k probíhající letní sezóně i mnoha turistů ze Sázavy.

Co je cílem workshopu/

Cílem workshopu by měly být drobné architektonické realizace (objekty) a umělecká díla (sochy, instalace apod.), které by měly rozvíjet mnohavrstevnatý odkaz církevního řádu, který zde působil. Měly by se využít prostředky současné architektury a umění k vizualizaci zaniklého světa západoevropského civilizačního a kulturního okruhu. Tento kulturní a historický přínos Řádu svatého Benedikta bude souhrnně mapovat připravovaná velká výstava na Pražském hradě - Otevři zahradu rajskou. Tato dočasná venkovní experimentální expozice bude souběžně doprovázet tuto výstavu v Praze. Výsledky workshopu by měly sloužit především návštěvníkům ostrova, kteří mohou zažít jeho atmosféru, kontemplovat a dozvědět se něco o architektuře zaniklého kláštera Stětí sv. Jana Křtitele in situ. Pro takovou návštěvu ostrova je nutné zajistit snadný a samostatný přístup lodí k ostrovu, instalaci mapy ostrova s vyznačenými místy, informační desky a malou instalaci (např. plakát) přímo v Davli, odkazující na akci na ostrově.   

Pro koho je workshop určen/

Workshop je určen primárně studentům architektury, ale vzhledem k široké paletě témat, jsou vítáni všichni ze spřátelených oborů - sochaři, konceptuální umělci apod. Jsou vítáni i všichni ti, kteří dokáží v krátkém čase vymyslet a hlavně zrealizovat svůj záměr. Samotné praktické dílně bude předcházet teoretická příprava.


Studentům z FUA TUL bude tento workshop uznán jako krátký úkol pro další studijní semestr.


Lektoři:

Ing. arch. Lucie Chytilová

Ing. arch. Ivo Pavlík

Ing. arch. Vratislav Ansorge

MgA. Jiří Polák


Pozvaní přednášející:

prof. PhDr. Petr Sommer - Centrum medievistických studií Filosofického ústavu AV ČR

Ing. Josef Bílek - za spolek Vltavan

Daniel Rykl - fara a kostel u sv. Kiliána

Mnich Řádu svatého Benedikta - z Břevnovské komunityČasosběrPřednáška prof. Sommera o historii kláštera na Ostrově

Přednáška o klášteře na Ostrovědokumenty ke stažení

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/281828-pila-misto-pravitek-studenti-architektury-zkrasluji-ostrov-v-davli/

https://picasaweb.google.com/105969810547679225976/Ostrov_prvniFaze#6028061740313391330

https://picasaweb.google.com/105969810547679225976/Ostrov_prvniFaze#6028062278465398514

https://picasaweb.google.com/105969810547679225976/Ostrov_prvniFaze#6028061904939234226

https://picasaweb.google.com/105969810547679225976/Ostrov_prvniFaze#6028062267059305922

https://picasaweb.google.com/105969810547679225976/Ostrov_druhaFaze_vernisaz#6043621714895510978


https://picasaweb.google.com/105969810547679225976/Ostrov_druhaFaze_vernisaz#6043679886009168930

https://picasaweb.google.com/105969810547679225976/Ostrov_druhaFaze_vernisaz#6043700538210015618