Vize rozvoje obce Řehlovice, Stadice a Dubice Co je to vize rozvoje

Vize rozvoje - soustava architektonických studií řeší komplexně celou obec v podobě konkrétních návrhů. Všechny jednotlivé studie a konkrétní navrhované postupy zaštiťuje jedna idea, myšlenka. Tato myšlenka se vždy váže k místu, jeho historii a také současnosti. 

Díky našemu odstupu a nezaujatému pohledu můžeme rozšířit obzory, které si místní člověk nemusí vždy uvědomit. Podle našich zkušeností víme, že každá obec a město má něco jedinečného, co je třeba najít a vyzdvihnout. A to v souvislosti s možným turistickým ruchem nebo "jen" zpříjemnění života místních obyvatel. 

Úkolem soustavy studií je tuto podstatu najít a vložit do jednotlivých návrhů. Proto jsou vždy jednotlivé návrhy navzájem myšlenkově a vizuálně propojeny. Vzniká tak ucelená představa o budoucím vzhledu a fungování obce. Realizace ideji je rozdělena do jednotlivých studií. Výhodou rozložení do jednotlivých studií je, že je možno uvážit, co je možné realizovat v blízké budoucnosti a co plánovat v delším časovém horizontu. Soustava studií je vhodná k výběru konkrétních dotací nejen z fondů EU. 

Vize jednotlivých obcí si můžete prohlédnout po kliknutí na odkazy níže. Také se Vám zobrazí po najetí kurzoru myší na název v horní nabídce stránky "Vize rozvoje obce Řehlovice, Stadice a Dubice"