Vize obce Sibřina a Stupice
soustava studií řešící celou obec

Díky podrobnému prozkoumání obce mohlo vzniknout mnoho jednoduchých architektonických studií, které konkrétně řeší místa a budovy v obci a přilehlém okolí. Tato řešení jsou velmi různorodá, ale měla by v prvé řadě zachovat a podpořit kompaktnost obce, rozvinout možnosti pobývání lidí v obci a jejich pěší pohyb. Bylo řešeno 34 jednotlivých studií.