Informatie

Het katholieke middenkoor Vivace is 9 april 1994 opgericht door Nico en Yvonne Vieveen. Direct na de eerste avond hebben zich 9 mensen opgegeven en binnen een jaar was het koor gegroeid tot 25 mensen. Het koor stond in het begin onder leiding van dirigente Yvonne Vieveen en organist Gerard Meijer. Al snel besloten Nico en Yvonne Vieveen, de oprichters, te verhuizen met hun bedrijf naar Tjuchem in Groningen. De dirigent die toen kwam, Jops Robroeks, heeft van 1995 tot en met 2002 het koor heel enthousiast gedirigeerd.

Meteen al in 1995 werd medewerking verleend aan een kerst CD. De opnames vonden plaats in de Dorpskerk. Enkele jaren verleenden we medewerking aan de culturele manifestatie De Verbeelding in Pijnacker.

In de zomer van 1997 kwam Maarten Knol als organist het koor versterken. We zongen regelmatig in het bejaardentehuis Sint Petrus te Berkel. In 1998 gaven we samen met het koor Young Voice een concert en brachten een cd uit ten bate van de actie Estland.

Vanaf 1999 deden we mee aan het middenkorenfestival met verschillende koren uit het dekenaat. We zongen o.a. in het gebouw Rehoboth te Honselersdijk, de Adrianuskerk in Naaldwijk en in de Machutuskerk te Monster.

Het bestuur bestond in het begin uit Bep van Dongen, voorzitter, Annie van der Burg, secretaris en Tom Langelaan, penningmeester. In 2001 nam Bep afscheid als voorzitter en volgde Irene Streppel haar op.

In september 2002 kwam als nieuwe dirigente Annelies Eekels. Zij heeft Engelstalig repertoire ingebracht en het koor gedirigeerd tot november 2006.

Irene stopte als voorzitter in 2005 en zij werd opgevolgd door Jose Haket. Vervolgens kwam onze huidige dirigent, Job Duijndam. Maarten Knol, de organist, nam afscheid in 2007 en zijn opvolger is de huidige organist Gerard Bart. Hij begeleidt het koor met het grote kerkorgel.

Annie is in 2016 gestopt als secretaris en werd opgevolgd door Jan van Adrichem. Jan is plotseling overleden op 19 november 2018. Met ingang van februari 2019 is Carine Tetteroo de secretaris.

Visie
Het koor Vivace ondersteunt minmaal 1x per maand de eucharistie- of de gebedsviering in de eigen parochiekerk. Daarnaast staan we niet afwijzend tegenover het zingen in een andere kerk . Het koor biedt plaats aan enthousiaste zangers en zangeressen, waarvan hoogwaardige zangkwaliteit niet een 1ste vereiste is. Het belangrijkste is, dat we met elkaar veel voldoening en plezier hebben bij het instuderen en uitvoeren van allerlei meerstemmige liederen.

Vivace heeft in de loop van de tijd zijn eigen gezicht ontwikkeld waarin we qua stijl tussen het jongerenkoor en St. Cecilia inzitten. We repeteren 1x in de week. We streven naar gezellige en efficiente repetities en daarbij is ieders aanwezigheid van groot belang. Elk koorlid heeft zelf de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk aanwezig te zijn. We stellen het als bestuur op prijs, dat ieder zich bij verhindering afmeldt. Bij teveel verzuim van een koorlid neemt het bestuur contact op. Samen vormen we het koor en dan is ieder koorlid belangrijk.

Repetitieavond
Elke week op dinsdagavond in de bovenzaal van het parochiehuis, Oostlaan 38A te Pijnacker. We repeteren van 20.00 tot 22.00 uur, Koffiepauze is om 21.00 uur.

Ledeninstroom
Nieuwe leden kunnen het gehele jaar door instromen.

Kleding
Er is geen aparte koorkleding, tijdens de viering met kerst wordt (eigen) zwart met rode kleding gedragen.

Contributie
Deze bedraagt50,- per jaar. De wekelijkse koffie of thee is daarbij inbegrepen.

Repetitie- en uitvoeringsmappen
Voor de uitvoeringen in de kerk wordt een zwarte map aangeboden. Verder dient elk lid eigen mappen aan te schaffen voor het hele repertoire.