Agenda

          

Liedjes voor zondag 13 oktober 2019 om 11.00 uur:                                                                   

1.      Laudate Dominum (nr. 82)

2.      De dag gaat open (nr. 184)

3.      Laten wij roepen tot God (nr. 204)

4.      Nous t’adorons (nr. 53)

5.      Lord have mercy (nr. 156)

6.      Komt allen tot mij (nr. 74B.4)

7.      Welzalig de mens (nr. 131)

8.      Ave Maria (nr. 402)

Accl. voorbeden Heer, wees onze toevlucht…boekje

9.      Wij zoeken U als wij samenkomen coupl. 1+3 (nr. 133)

10.    Onze Vader (nr. 155)

11.    Gij zelf zijt Heer het levend brood (nr. 33)

12.    Dankgebed: Dank aan U, God boekje

13.    Wees gegroet o Sterre (nr. 410)

14.    Als regen die de aarde drenkt (nr. 30)


Liedjes Allerzielen zaterdag 2 november 19.00 u.:

1.  Wij treden biddend in uw licht (nr. 142A)
2.  Laten wij roepen tot God onze Heer (nr. 204)

3.  Zingt van de vader (nr. 23)

4.  The Lord is my shepherd (nr. 25)

5.  Ik ben de verrijzenis en het leven (nr. 74.4)

6.  In Manus tuas Domine (nr. 96)

7.  Herinner U de namen (nr. 206)

8.  A Clare Benediction (nr. 69)

9. Wie in de schaduw Gods mag leven (Nr. 116A)

10. Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons (nr. 77)
11. Vrede voor jou (nr. 97)

12. Gedenken wij dankbaar (nr. 186) couplet 1 en 4

13. Houd mij in leven (nr. 197)

14.  Dankgebed: uw vrede God (nr. 160)

15. Longing for light (nr. 64A) ned. Tekst

16. Vernieuw Gij mij (nr. 111)


Liedjes Allerzielen vrijdag 2 november 19.00 u.na afloop:

1.  Blijf bij mij (nr. 150)

2.  Jesus remember me (nr. 150)

3. De Noche (nr. 5)

4.  In de Heer vind ik heel mijn  sterkte (nr. 93A)

5.  Als alles duister is (nr. 90)

Liedjes voor zondag 15 december 2019 11.00 uur

Bij aansteken kaars nr. 77 1e couplet Jezus U bent het Licht

1.      Deep River (nr. 12)

2.      O Heiland kom (nr. 195)

3.      Kyrië (nr.310)

4.      Naar u gaat mijn verlangen (nr. 109)

5.      De geest des heren is over mij (nr. 74A.6)

6.      De Noche (nr. 5)

Accl. Voorbeden zie boekje

7.      Du, Hirte Israels (nr. 158)

8.      Sanctus (nr. 310)

Accl. tafelgebed: Als wij dan eten…

9.      Onze Vader (nr. 155)

10.    Agnus dei (nr. 310)

11.    O salutaris Hostia (nr. 31)

12.    Nu daagt het in het oosten (nr. 19) 

 

Kerstprogramma dinsdag 24 december 2019                                     

1.         In dulci jubilo K 49 nieuw

2.         Nu zijt wellekome K10

3.         Gabriel’s message K46

4.         Midden in de winternacht K6 1e couplet 1 stemmig

5.         Joy tot he world K33

6.         Hoor d’engelen zingen d’eer K43

7.         Dormi, non piangere K60

8.         Maria die zoude K34

9.         Wij komen tesamen K2 A deel koor zingt volkspartij

10.       Kyrié nr. 345

11.       Gloria nr. 345

12.       I lest né, le divin Enfant K29

13.       Halleluja K35

14.       Kind ons geboren K3

15.       O Lord hear my prayer nr. 140 laatste 2 regels

16.       Transeamus K27

17.       Heilig   nr. 345

18.       Als wij dan eten van dit brood 42

19.       Onze Vader nr. 155

20.       Lam Gods nr. 345

21.       Son of Mary K40

22.       Stille Nacht K18

23.       Ere zij God K5