Welkom

      

Vivace is een gemengd koor, bestaande uit ruim 35 enthousiaste leden,
dat zingt in de parochiekern Joannes de Dooper te Pijnacker.    
     

Vivace ondersteunt minimaal 1x per maand de Eucharistie-  of de Woord- en Communieviering in de eigen parochiekerk.

Het doel van het koor is, dat we met elkaar veel voldoening en plezier hebben bij het instuderen en uitvoeren van allerlei veelal meerstemmige liederen.

Het koor heeft een Liedkeuzegroep bestaande uit een aantal koorleden.
Zij bepalen in overleg met dirigent, organist en voorganger het repertoire.

We repeteren 1x in de week op maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om een repetitie mee te maken!