Moments, llocs, imatges, veus, textes, videos,..... 

las percepcions, la formació dels hàbits i les creences, l'adaptació a la "nova zona"

invertir en 

 

les persones -  

desencadenar  potencial -  

el treball en equip -  

Noves eines

.

Xarxa persones impulsen...

informa't  

  

en l'àmbit de 

les famílies,
organitzacions, entitats i empreses i  aquell@s que intervenen en “la  Gestió i Orientació dels territoris