Miradors


El projecte per a la recuperació d'espais per a l'estudi de les unitats de paisatge de la comarca de l'Alt Empordà sorgeix de la iniciativa engegada pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà de promoure les principals característiques paisatgístiques de la comarca i alhora recuperar espais destinats 
a aquesta funció. 

L'objectiu principal és fomentar el coneixement bàsic del paisatge i promoure accions que s'encaminin a la seva protecció tenint com a principal característica la comunicació amb la població i la seva percepció.


El projecte inclou la restauració d'espais singulars per permetre l'estudi in situ de les unitats de paisatge de l'Alt Empordà i així donar a conèixer els paisatges més significatius de la comarca i els seus valors.


Els miradors volen ser espais de contemplació però alhora, de reflexió i motivació personal per la conservació del paisatge i els seus valors.Consulta informació dels miradors: