Головна

Методичний кабінет загалекьноосвітньої школи І-ІІІ ступенпарів с. Великий Мапритник є віаорганізуючим центром роботи щодо підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів. Його основні завдання:

- надання допомоги вчителям у підвищенні педагогічнфІВої кваліфікації та фаховофівї майстерності;

- навчально-методичне консультування педагогічФВІних і керівнн

- органвіафізація безперіваервного удосконаленрезультативності навчально-виховної роботи педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних стандартів;

- координація змісту, форм і методів самоосвіти вчителів та колективної роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, щоб спрямуваапрти їх на вирішення проблемних питань закладу освіти, регіону;

- систематична пропаганда досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду, нових педагогічних технологій навчання та виховання.

З метою здійснення цих завдань у методичному кабінеті навчального закладу проводиться така робота:

- створюються умови для самостійної індивідуальної роботи вчителів щодо підвищення педагогічної кваліфікації шляхом забезпечення їх необхідною літературою, організації для них консультацій з різних питань, що їх цікавлять;

- організовуються і періодично проводяться для вчителів огляди літератури з питань педагогіки і психології, методичної літератури;

- організовується допомога в підготовці шкільних психолого-педагогічних семінарів для вчителів;

- організовується вивчення з учителями технічних засобів навчання та комп’ютерної техніки;

- організовується робота щодо надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим учителям;

- надається допомога педагогам, які займаються науково-дослідницькою та експериментальною роботою;

- здійснюється необхідна робота щодо пропаганди перспективного педагогічного досвіду шляхом: підготовки і проведення педагогічних читань, науково-практичних конференцій, організації педагогічних виставок, творчих звітів учителів, педагогічних конкурсів, методичних фестивалів, презентації творчих лабораторій педагога, творчих зустрічей з науковцями тощо; випуску методичних бюлетенів;

- організовується обмін досвідом роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів шляхом вивчення результативності курсового підвищення кваліфікації, проведення нарад і семінарів керівників методичних об’єднань, взаємовідвідування ними занять, уроків;

Завідування методичним кабінетом навчального закладу здійснюється заступником директора школи з навчально-виховної роботи . В його обов’язки входять планування і керівництво роботою кабінету.