Projektai

Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones - http://mobik.emokykla.lt/

Bibliotekos pažangai - http://www.bibliotekospazangai.lt/default.aspx

Atviros Lietuvos fondas - http://www.osf.lt/lt/main.htm

Švietimo kaitos fondas - http://skf.osf.lt

ES švietimo ir mokslo paramos fondas - www.socrates.lt


Comments