Kvalifikacijos kėlimo kursai

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
http://www.darborinka.lt/
Darbo rinkos profesinis mokymas, suaugusiųjų profesinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymo organizavimas, mokymo įstaigų licencijavimas, mokymo programų rengimas ir duomenų bazė, karjeros planavimas, profesinis ir psichologinis konsultavimas, profesijų standartai, mokymo priemonių rengimas ir leidyba, darbo rinkos informacinė sistema internete, laisvų darbo vietų ir ieškančiųjų darbo (CV) duomenų bazė, mokymo įstaigų ir mokymo programų duomenų bazė ir pan.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras
http://www.utenosrpmc.lt/
Utenos regioninio profesinio mokymo centras – moderni profesinio mokymo įstaiga, atvira visuomenei, besiintegruojanti Lietuvos ir Europos švietimo sistemoje, teikianti moksleivių ir suaugusių profesinį išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą bei kitas paslaugas.

Mokyklų tobulinimo programa - www. mtp.smm.lt

Mokytojų kompetencijos centras - ww w.mkc.lt

Europos profesinio švietimo ir mokymo centras - www. cedefop.eu.int 

 Europos mokymo centras - www.etf.eu.int

Comments