Informacinio raštingumo kursai

Informacinio raštingumo kursai
http://internet.unib.ktu.lt/kursai/
Informacinio raštingumo kursai skiriami studentams, studijuojantiems chemiją ir fiziką. Jie padeda įgyti informacinio raštingumo pagrindus. Kursų tikslai išmokyti studentus pritaikyti mokslinio bendradarbiavimo principus informacijos valdyme; rasti, pasirinkti ir panaudoti tinkamas informacijos paieškos priemones; savarankiškai atlikti informacijos paiešką.

Kompiuterių pradžiamokslis
http://www.ivpk.lt/msis/
Darbas kompiuteriu, internetas, paieška internete, el. paštas.

KTU Panevėžio filialo Vadybos mokymo centras
http://vmc.ppf.ktu.lt/
Organizuojami vadybos, užsienio kalbų, kompiuterių ir kt. kursai.

Nemokami kompiuterinio raštingumo e. mokymosi kursai
http://ekursai.langasiateiti.lt/cms/app

Švietimo informacinių technologijų centras
http://www.ipc.lt/
Pagrindinė veiklos rūšys: kvalifikacijos tobulinimas, Lietuvos švietimo informacinės sistemos kūrimas, informacinių ir komunikacinių technologijų integravimas į švietimą, informacijos apie švietimo sistemą rinkimas (statistika), valdymo kompiuterizavimas.

Žinių gausa
http://www.ziniugausa.lt/
Anglų, prancūzų ir kitų kalbų, taip pat kompiuterinio raštingumo ir masažo kursui. Padeda pasirengti brandos egzaminams, tobulinti žinias ar įgyti naujų įgudžių.

Švietimo informacinių technologijų centras - www.emokykla.lt

Comments