Kvalifikacijos kėlimui


Kalbų mokymas

Anglų kalbos kursai
http://www.ef.lt/
EF English First siūlo anglų kalbos kursus įvairaus amžiaus ir lygio žmonėms.

Anglų kalbos mokykla
http://www.ames.lt/
Anglų kalbos mokymas šalies miestuose ir užsienyje.

Kalba.lt
http://www.kalba.lt/
Kalbų kursai Lietuvoje ir užsienyje.

Užsienio kalbų mokymo centras
http://www.ukmc.lt/
Užsienio kalbų mokymo centras rengia anglų, vokiečių, prancūzų ir ispanų kalbų kursus Vilniuje ir intensyvius kursus įmonėse kituose Lietuvos miestuose.

Valstybės institucijų kalbų centras
http://www.vikc.lt/
Moko Valstybės institucijų tarnautojus ir kitus klientus anglų, vokiečių, prancūzų ir kitų tautų kalbų, prisideda prie užsienio kalbų pedagogų kvalifikacijos kėlimo ir jų veiklos stiprinimo.

Žinių gausa
http://www.ziniugausa.lt/
Anglų, prancūzų ir kitų kalbų, taip pat kompiuterinio raštingumo ir masažo kursui. Padeda pasirengti brandos egzaminams, tobulinti žinias ar įgyti naujų įgudžių.


Informacinio raštingumo kursai

Informacinio raštingumo kursai
http://internet.unib.ktu.lt/kursai/
Informacinio raštingumo kursai skiriami studentams, studijuojantiems chemiją ir fiziką. Jie padeda įgyti informacinio raštingumo pagrindus. Kursų tikslai išmokyti studentus pritaikyti mokslinio bendradarbiavimo principus informacijos valdyme; rasti, pasirinkti ir panaudoti tinkamas informacijos paieškos priemones; savarankiškai atlikti informacijos paiešką.

Kompiuterių pradžiamokslis
http://www.ivpk.lt/msis/
Darbas kompiuteriu, internetas, paieška internete, el. paštas.

KTU Panevėžio filialo Vadybos mokymo centras
http://vmc.ppf.ktu.lt/
Organizuojami vadybos, užsienio kalbų, kompiuterių ir kt. kursai.

Nemokami kompiuterinio raštingumo e. mokymosi kursai
http://ekursai.langasiateiti.lt/cms/app

Švietimo informacinių technologijų centras
http://www.ipc.lt/
Pagrindinė veiklos rūšys: kvalifikacijos tobulinimas, Lietuvos švietimo informacinės sistemos kūrimas, informacinių ir komunikacinių technologijų integravimas į švietimą, informacijos apie švietimo sistemą rinkimas (statistika), valdymo kompiuterizavimas.

Žinių gausa
http://www.ziniugausa.lt/
Anglų, prancūzų ir kitų kalbų, taip pat kompiuterinio raštingumo ir masažo kursui. Padeda pasirengti brandos egzaminams, tobulinti žinias ar įgyti naujų įgudžių.

Švietimo informacinių technologijų centras - www.emokykla.lt


Kvalifikacijos kėlimo kursai

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
http://www.darborinka.lt/
Darbo rinkos profesinis mokymas, suaugusiųjų profesinis mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, mokymo organizavimas, mokymo įstaigų licencijavimas, mokymo programų rengimas ir duomenų bazė, karjeros planavimas, profesinis ir psichologinis konsultavimas, profesijų standartai, mokymo priemonių rengimas ir leidyba, darbo rinkos informacinė sistema internete, laisvų darbo vietų ir ieškančiųjų darbo (CV) duomenų bazė, mokymo įstaigų ir mokymo programų duomenų bazė ir pan.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras
http://www.utenosrpmc.lt/
Utenos regioninio profesinio mokymo centras – moderni profesinio mokymo įstaiga, atvira visuomenei, besiintegruojanti Lietuvos ir Europos švietimo sistemoje, teikianti moksleivių ir suaugusių profesinį išsilavinimą, kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą bei kitas paslaugas.

Mokyklų tobulinimo programa - www. mtp.smm.lt


Mokytojų kompetencijos centras - ww w.mkc.lt


Nuotolinio mokymosi kursai

Nuotoliniai kursai
http://www.kursai.tinklas.lt/

Nuotolinio mokymosi kursai Klaipėdoje ir Tauragės regione
http://www.nmkursai.lt/nmkursai/index.php


Įvairūs

Mokymai.cv.lt
http://mokymai.cv.lt/
Galima rasti dominančius kursus, seminarus ar mokymus.

Mokymosi kursai
http://www.etwinning.net/lt/pub/professional_development/learning_events.htm
Mokymosi kursai - tai trumpi intensyvūs internetiniai mokymai įvairiomis temomis. Juos veda ekspertai ir jų metu mokytojai iš visos Europos aktyviai dirba bei diskutuoja.

Auditorija.lt. Seminarai, mokymai, kursai, konferencijos, parodos
http://www.auditorija.lt/

AIKOS - Atvira informavimo, konsultavimo, orientavimo sistema
http://www.aikos.smm.lt/
AIKOS svetainė suteikia galimybę naudotis aktualia informacija, sukaupta švietimo, statistikos ir darbo informacinėse sistemose. Informaciją vartotojai gauna naudodamiesi struktūrizuota paieška bei nuorodomis į kitus susijusius informacinius šaltinius.


Atviros Lietuvos fondas - www.os f.lt

Švietimo valdymo informacijos centras - w ww.svis.smm.lt

Mokyklų tobulinimo centras
- www.mtc.lt