Nacionalinės bibliotekos prenumeruojamos

Annual Reviews
Duomenų bazėje pateikiami socialinių mokslų kolekcijos viso teksto žurnalai nuo 1990 m. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng

EBSCO Publishing
Periodinių leidinių duomenų bazė. Temos: humanitariniai, socialiniai, tikslieji ir gamtos mokslai, kt. temos. Galima rasti visus straipsnių tekstus, bibliografiją, referatus. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje. Suteikiami slaptažodžiai naudotis duomenų baze ne bibliotekoje
Kalbos: Eng

Emerald Fulltext
Duomenų bazėje yra 126 visateksčiai moksliniai žurnalai rinkodaros, vadybos, bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bei kt. klausimais. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng

JSTOR
Mokslinių žurnalų archyvas, kuriame yra visateksčiai straipsniai meno, muzikos, istorijos, literatūros, kalbotyros, statistikos, ekonomikos, psichologijos, švietimo, teisės, politikos mokslų, matematikos, biologijos, ekologijos ir kt. temomis. Leidinių sąrašas. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje.
Kalbos: Eng

Oxford Journals Online
Mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje pateikiami visateksčiai straipsniai bei straipsnių referatai gamtos mokslų, matematikos, fizikos, medicinos, teisės, socialinių ir humanitarinių mokslų klausimais. Duomenų bazėje yra 171 mokslinis žurnalas. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng

SAGE Journals Online
Duomenų bazėje pateikiama 390 visateksčių mokslinių žurnalų socialinių, humanitarinių ir kt. mokslų klausimais. Leidinių sąrašas. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje. Suteikiami slaptažodžiai naudotis duomenų baze ne bibliotekoje
Kalbos: Eng

Ulrich's Web
Pasaulio periodinių leidinių bibliografinė duomenų bazė.Yra nuorodos į viso teksto nemokamus ir atvirosios prieigos žurnalus. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng

VŽ archyvas
Laikraščio "Verslo žinios" straipsniai nuo 1994 metų. Duomenų baze galima naudotis bibliotekos Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Lit

Westlaw
Teisinių dokumentų duomenų bazė, kurioje pateikiami tarptautinės teisės dokumentai, daugiašalės sutartys ir susitarimai, tarptautinių teismų ir tribunolų bylos, tarptautinių organizacijų dokumentai, taip pat 33 Europos šalių bei JAV, Kanados, Australijos ir kt. teisės aktai, teismų bylos, teisės apžvalgos ir verslo informacija. Suteikiama prieiga prie visateksčių žurnalų straipsnių bazių. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng


Wiley Online Library

Duomenų bazėje pateikiami visateksčiai moksliniai žurnalai socialinių, medicinos, technologijos bei fizinių mokslų klausimais. Wiley leidinių sąrašas. Blackwell leidinių sąrašas. ( Nacionalinė biblioteka prenumeruoja socialinių ir humanitarinių mokslų kolekciją). Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje. Galite susikurti individualų slaptažodį naudotis duomenų baze ne bibliotekoje
Kalbos: Eng

Comments