Serialinių leidinių duomenų bazės

Kitos DB

CEEOL - Central and Eastern European Online Library
Centrinės ir Rytų Europos elektroninė biblioteka. Periodiniai leidiniai, e. knygos, leidėjai, autoriai, paieška pagal įvairius kriterijus. Duomenų bazė talpina straipsnius įvairiomis kalbomis. Ne prenumeratoriams prieinami žurnalų turiniai ir referatai, galima nusipirkti reikiamą straipsnį
Kalbos: Eng

INION RAR
INION bibliografinės duomenų bazės (nuo 1980 m.). Pasirinkus duomenų bazę, įeikite į ją ir užsiregistruokite. Prisijungimo vardas "martynas", slaptažodis "lnbic"
Kalbos: Rus

Science Direct
Leidyklos Elsevier mokslinių žurnalų duomenų bazė. Ne prenumeratoriams prieinami žurnalų turiniai ir referatai. Duomenų bazę prenumeruojančių Lietuvos bibliotekų sąrašą galite rasti čia >>>
Kalbos: Eng

SIRIUS - for scientific information
Mokslinių straipsnių paieška. Visi straipsnių tekstai prieinami tik duomenų bazių, kuriose yra straipsniai, prenumeratoriams
Kalbos: Eng


Nacionalinės bibliotekos prenumeruojamos DB

Annual Reviews
Duomenų bazėje pateikiami socialinių mokslų kolekcijos viso teksto žurnalai nuo 1990 m. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng

EBSCO Publishing
Periodinių leidinių duomenų bazė. Temos: humanitariniai, socialiniai, tikslieji ir gamtos mokslai, kt. temos. Galima rasti visus straipsnių tekstus, bibliografiją, referatus. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje. Suteikiami slaptažodžiai naudotis duomenų baze ne bibliotekoje
Kalbos: Eng

Emerald Fulltext
Duomenų bazėje yra 126 visateksčiai moksliniai žurnalai rinkodaros, vadybos, bibliotekininkystės ir informacijos mokslų bei kt. klausimais. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng

JSTOR
Mokslinių žurnalų archyvas, kuriame yra visateksčiai straipsniai meno, muzikos, istorijos, literatūros, kalbotyros, statistikos, ekonomikos, psichologijos, švietimo, teisės, politikos mokslų, matematikos, biologijos, ekologijos ir kt. temomis. Leidinių sąrašas. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje.
Kalbos: Eng

Oxford Journals Online
Mokslinių žurnalų duomenų bazė, kurioje pateikiami visateksčiai straipsniai bei straipsnių referatai gamtos mokslų, matematikos, fizikos, medicinos, teisės, socialinių ir humanitarinių mokslų klausimais. Duomenų bazėje yra 171 mokslinis žurnalas. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng

SAGE Journals Online
Duomenų bazėje pateikiama 390 visateksčių mokslinių žurnalų socialinių, humanitarinių ir kt. mokslų klausimais. Leidinių sąrašas. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje. Suteikiami slaptažodžiai naudotis duomenų baze ne bibliotekoje
Kalbos: Eng

Ulrich's Web
Pasaulio periodinių leidinių bibliografinė duomenų bazė.Yra nuorodos į viso teksto nemokamus ir atvirosios prieigos žurnalus. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng

VŽ archyvas
Laikraščio "Verslo žinios" straipsniai nuo 1994 metų. Duomenų baze galima naudotis bibliotekos Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Lit

Westlaw
Teisinių dokumentų duomenų bazė, kurioje pateikiami tarptautinės teisės dokumentai, daugiašalės sutartys ir susitarimai, tarptautinių teismų ir tribunolų bylos, tarptautinių organizacijų dokumentai, taip pat 33 Europos šalių bei JAV, Kanados, Australijos ir kt. teisės aktai, teismų bylos, teisės apžvalgos ir verslo informacija. Suteikiama prieiga prie visateksčių žurnalų straipsnių bazių. Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje
Kalbos: Eng


Wiley Online Library

Duomenų bazėje pateikiami visateksčiai moksliniai žurnalai socialinių, medicinos, technologijos bei fizinių mokslų klausimais. Wiley leidinių sąrašas. Blackwell leidinių sąrašas. ( Nacionalinė biblioteka prenumeruoja socialinių ir humanitarinių mokslų kolekciją). Duomenų baze galima naudotis Bendrojoje skaitykloje. Galite susikurti individualų slaptažodį naudotis duomenų baze ne bibliotekoje
Kalbos: Eng


Visateksčių leidinių DB

BioMedCentral
Biologijos, medicinos ir kitų giminingų mokslų duomenų bazė, kurioje yra daugiau nei 100 mokslinių žurnalų, konferencijų pranešimai. Joje yra atvirosios prieigos žurnalų, kurių straipsnius gali skaityti ir ne prenumeratoriai
Kalbos: Eng

Budapest Open Access Initiative
Atviros visuomenės instituto Budapešte Atvirosios prieigos iniciatyva
Kalbos: Eng

DOAJ - Directory of Open Access Journals
Atvirosios prieigos žurnalų katalogas. Jame yra įvairių tematikų ir kalbų visateksčiai moksliniai referuojami žurnalai
Kalbos: Eng

Electronic Journals Library
Mokslinių žurnalų duomenų bazė su paieška pagal pavadinimą bei tematiką. Žurnalai, kurių straipsnius galima skaityti nemokamai, pažymėti žaliai
Kalbos: Eng Ger


FindArticles.com
Žurnalų straipsnių archyvas. Paieška
Kalbos: Eng

Google Directory - Reference; Open Access Resources
Google katalogo atvirosios prieigos ištekliai
Kalbos: Eng

HighWire
Duomenų bazė šiomis temomis: medicina, biologija, tikslieji, socialiniai mokslai
Kalbos: Eng

International Network for the Availability of Scientific Publications
INASP – laisvai prieinamų interneto šaltinių katalogas, kuriame pateikiami žurnalų straipsniai agronomijos ir žemės ūkio, sveikatos ir medicinos, mokslo ir technologijų, informacijos ir bibliotekininkystės ir kt. temomis
Kalbos: Eng

NDLTD Union Catalog
Mokslo darbų ir disertacijų katalogas
Kalbos: Eng