Công ty Vision

- Tên công ty: Vision International People Group
- Chủ tịch tập đoàn: Ngài Dmitri Buriak
- Ngày thành lập: Ngày 14 tháng 07 năm 1996
- Lĩnh vực kinh doanh: Sản phẩm sức khỏe và kéo dài tuổi thọ con người
- Website chính thức: www.vipgroup.net
- Văn phòng điều hành: Luân Đôn - Anh Quốc
- Đơn vị sản xuất: Liên hiệp Arkopharma - Cộng hòa Pháp
- Tiêu chuẩn sản xuất: Tiêu chuẩn quốc tế GMP
- Công nghệ sản xuất: Công nghệ nghiền Cryogen (âm sâu -1960)
- Công ty kiểm toán: Ernst & Young, KPMG, Cisco
- Kênh truyền hình trực tuyến: www.vipvisiontv.me
- Văn phòng đại diện: 29 quốc gia, bao gồm Việt Nam
- Đăng ký và chứng nhận chất lượng: 29 quốc gia, bao gồm Việt Nam
- Ngày lễ trọng đại của công ty: lễ hội Millenium
- Catalog về sản phẩm: www.vipgroup.net/fcatalog/

 

Comments