විකා (Wicca) සහ Witchcraft පටුන
 

1. විකා (Wicca) සහ Witchcraft හැඳින්වීම

    විකා (Wicca) යනු සොබා දහම, ගුප්ත ශාස්ත්‍ර සහ Witchcraft සම්බන්ධ අධ්‍යාත්මික ජීවිත දර්ශනයකි. එය මිනිසාගේ සොබාදහම සමග සබැඳියාව, ශාරීරික සහ මානසික යහ පැවැත්ම, සුවය සහ දියුණුව ලඟා කරන මාර්ගයකි.

 

2. විකා (Wicca) වල ඉතිහාසය

    විකා දර්ශනය ප්‍රතිසංස්කරනය කර පොදු මහජනයා අතර ප්‍රචලිත කිරීමට දායක වී ඇත්තේ ආචාර්ය ජෙරල්ඩ් ගාර්ඩ්නර් මහතාය. ඒ 1954 වර්ශයේදීය. ජෙරල්ඩ් ගාර්ඩ්නර් මහතා, ශ්‍රී ලංකාවේ යටත් විජිත පාලන සමයේ සේවය කල රබර් වතු පාලක වරයෙකි.

 

3. විකා (Wicca) සහ Witchcraft වල පසුබිම

    විකා වල වඩා වැදගත් වන්නේ පරිසරය, සොබාදහම සහ පුද්ගලයා සමඟ ඇති සබඳතාවය වර්ධනය කර ගැනීමත්, ඒවාට දේවත්වයෙන් සලකා ආචාර කිරීමත්, සොබාදහමේ සෘතු වෙනස්වීම් උත්සවාකාරයෙන් සංවත්සර සැමරීමත් ය. මීට අමතරව පුද්ගල සංවර්ධනය සඳහා උපකාරී වන භාවනා සහ ව්‍යායාම ක්‍රමද මීට ඇතුලත් වේ.4. ...

...


Home Page (විශ්ව කුමාර)