Головна


Сайт призначений для студентів спеціалізації «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»,   «Бухгалтерський  облік», «Землевпорядкування» «Будівництво, обслуговування і ремонт   гідромеліоративних споруд» «Монтаж, обслуговування, устаткування систем газопостачання».

Зміст і послідовність ресурсу відповідає навчальним планам  дисципліни «Вища математика». Він охоплює всі теми курсу. Містить теоретичний  матеріал, який проілюстровано значною кількістю прикладів для набуття практичного досвіду, контрольні запитання, практичні завдання, тести, презентації, on-line тести, термінологічний словник, цікаву інформацію.

 

Сайт розробила викладач Прилуцького агротехнічного коледжу Жигун Вікторія Григорівна


                                                                    Сайт  з  математики  Жигун  ВГ.


Календар