Вища математика

Математику вже за те любити варто, що вона розум до ладу приводить. 

 М.В. Ломоносов


Вища математика — курс, що входить в навчальний план технічних та деяких інших спеціальних навчальних закладів, включає в себе аналітичну геометрію, елементи вищої алгебри, диференціальне та інтегральне числення, диференціальні рівняння.

Метою курсу є ознайомлення з основними методами вищої математики, необхідних для розв'язування теоретичних та практичних задач фізики і механіки, виробити навички математичного дослідження прикладних задач, розвинути геометричну інтуіцію та навчити алгоритмам алгебраїчних досліджень.

Дисципліна "Вища математика" включає розділи вищої математики, вивчення яких дає математичний апарат, що найбільш активно застосовується для розв’язання прикладних економічних і управлінських задач. Це лінійна алгебра, елементи аналітичної геометрії та математичний аналіз.