Virtuele Oudheidkamer NunspeetWelkom!

De Roskam in de Dorpsstraat te Nunspeet is al eeuwen een centraal punt in het dorp. Herberg, logement, hotel, café, vergaderplaats. Anno 2018 wordt De Roskam gereed gemaakt voor een volgende levensfase. Meer over De Roskam:

'Mennonieten op de hei', door Ad Sulman

Met Pinksteren in het jaar 1925 vond in Elspeet aan de Apeldoornseweg een gebeurtenis plaats die zijn nog echo tientallen jaren zou laten horen op de heide en in de zandverstuivingen, inmiddels grotendeels bebost, van dit deel van de Veluwe. De opening van het Doopsgezind Broederschapshuis Elspeet vond plaats. Nu bijna vijfenzeventig jaar later staat de gebouwen, hoewel vaak uitgebreid, ver-, en herbouwd en onder een andere naam, er nog steeds. Tot 1993 heeft het de oorspronkelijke naam gedragen, sinds 1994 heet het “Mennorode, vakantie- en konferentieoord”. Het hele artikel staat hier: http://cultuurtijdschriften.nl/record/656648

Op zaterdag 27 oktober 2018 was er een symposium over de opstand van de Patriotten op de Noordwest-Veluwe in het jaar 1786. Dagvoorzitter Rudolf Bosch, adjunct-archivaris hield een inleidende voordracht waarin hij deze opstand plaatste in een reeks van grote en kleine opstanden. Sprekers waren Gerrit Kouwenhoven, archivaris, over Hattem, Harry Tijssen, een familiegeschiedenis, Liek Mulder, oud-leraar geschiedenis, over Harderwijk, Margot Jongedijk, conservator, over spotprenten en Wilma Seijbel over Elburg. Een verslag staat hier.

Het artikel 'Staverden, religie, kerk en onderwijs', door Ad Sulman vindt u hier:

http://cultuurtijdschriften.nl/record/479811

Bekenburg is de naam van een verdwenen kasteel in het buitengebied van Nunspeet, tussen de beken bij de vroegere Zuiderzee. Volgens de overlevering is het in de 18e eeuw afgebroken en is het bouwmateriaal hergebruikt voor de Essenburg. Onderzoekers, zowel professionals als amateurs, hebben zich ingespannen om meer aan de weet te komen over de plek waar Bekenburg stond. Dat levert een interessante zoektocht op die nog niet is afgelopen.

Het artikel (in wording) vindt u hier


Wie ter plaatse kijkt, ziet een weiland. Maar, het verdwenen kasteel Bijssel is wel te zien op de kadastrale kaart van 1832. Kenners zien het ook aan de hoogteverschillen in het terrein. Voor meer daarover klikt u hier

Bossen op de Noordwest-Veluwe

In de virtuele oudheidkamer, het Over-Veluwsch Webblad en De (virtuele) Mothoek is nogal wat gepubliceerd over bossen op de Noordwest Veluwe. Veel daarvan is gearchiveerd bij cultuurtijdschriften.nl en via de zoekmogelijkheden op die website te vinden, maar niet alles. Hieronder een overzicht vanuit het perspectief van de virtuele oudheidkamer:

Inleiding

http://cultuurtijdschriften.nl/record/650732

De verkoop van de rechten op de woeste grond aan Noord-Veluwse gemeenten in 1843 zette een grote verandering van heide en stuifzand naar bos in gang.

De artikelen zijn hieronder per gemeente geordend.


Grensgebied gemeenten Ermelo, Harderwijk en Nunspeet


Leuvenumse bossen

NB. Artikel in het Over-Veluwsch Webblad. Het artikel groeit nog en is nog niet gearchiveerd op Cultuurtijdschriften.


De Hoeve

http://cultuurtijdschriften.nl/record/650671

Nieuwsgierig waarom baron Nahuijs zich verzette tegen de komst van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle werd de geschiedenis uitgezocht. Daar kwam een stukje bosgeschiedenis bij de Leuvenumse bossen achter weg.


Gemeente Nunspeet


Bosbouwers van de Overveluwe

http://cultuurtijdschriften.nl/record/650732

Het betreft hier deel 2 van het artikel in De Mothoek met een kaart met een overzicht van biossen in de gemeente Nunspeet


Hendriksbosch

http://cultuurtijdschriften.nl/record/654716

De geschiedenis van het bos bij station Nunspeet, tussen de Elburgerweg, de spoorlijn en de A28, Er ligt een mooi mini-stuifzand dat het restant vormt van een stuifzand dat ooit het hele gebied besloeg. Het verstoven zand ligt nog in hoge heuvels aan de rand, waar het vanaf 1850 door dennenbos werd opgevangen.


Vierhouterzand

http://cultuurtijdschriften.nl/record/656690

Ooit was het Vierhouterzand een gevreesd stuifzand dat van tijd tot tijd ernstige schade toebracht aan de landbouwgronden bij Vierhouten. De provincie moest er regelmatig aan te pas komen voor het was beteugeld. Nu is en actief beheer nodig om te voorkomen het het helemaal dichtgroeid.


De Wasse-kolk

http://cultuurtijdschriften.nl/record/657290

De Waskolk bij Nunspeet is tegenwoordig een idyllisch ven tussen bos en heide in het Zandenbos van Staatsbosbeheer. Ooit werden er schapen gewassen.


Leonard Eliza van Petersom Ramring

http://cultuurtijdschriften.nl/record/476744

Biografie van Leonard Eliza van Petersom Ramring, die als student een groot stuifzand met plukjes bos kocht en er het Zandenbos van maakte. Nu een makkelijk bereikbaar, populair en vooral mooi bos van Staatsbosbeheer bij Nunspeet.


Jetje Abrahamson en Aaltje van 't Hul, bosbouwers

http://cultuurtijdschriften.nl/record/657262

Met de ontstaansgeschiedenis van de bosstrook tussen station Nunspeet en de Vierhouterweg langs het Eibertjespad.


Hoogwolde

http://cultuurtijdschriften.nl/record/474510

Een eeuw geschiedenis van een bos met verblijfsrecreatie bij station Nunspeet. Ooit van de Rotterdamsche bank voor herstel en ontspanning van het personeel, tegenwoordig van 100 eigenaren van recreatiebungalows. En nog altijd mooi bos.


De Vos van Steenwijk

http://cultuurtijdschriften.nl/record/657286

Tegenwoordig is het Hendriksbos van Staatsbosbeheer. In de periode waarin de dennenbossen op de Noordwest werden aangeplant deden eigenaren uit de familie De Vos van Steenwijk niet wat de buren ook deden.


Gerard Veth

http://cultuurtijdschriften.nl/record/478934

Gangmaker van recreatie in het bos bij Nunspeet.


Belvedèrebos

Korte items in deze virtuele oudheidkamer onder het kopje Natuur in de menubalk. Over het Belvedèrebos bij Nunspeet, om verwarring te voorkomen ook een foto van het tweede gelijknamige bos in de gemeente Nunspeet, het Belvedèrebos bij Hulshorst.


Nieuw Soerel

De weg Nunspeet-Epe loopt dwars door één van de grootste bosbouw ondernemingen van de Noord-Veluwe. Begonnen zodra het kon midden 19e eeuw op een lange strook heide langs de grens Nunspeet/Doornspijk. Karakteristieke kaarsrechte kilometers lange bosbouwwegen. In de Eerste Wereldoorlog door Staatsmijnen gekocht en kaal gekapt om de kolenmijnen van stuthout te voorzien. Door Staatsbosbeheer opnieuw bebost. In de dichte opgroeiende bossen lag tijdens de Tweede Wereldoorlog het Verscholen Dorp.

Artikel in wording staat hier.


Gemeente Elburg


De Haere bij Doornspijk

http://cultuurtijdschriften.nl/record/657331

Complexe geschiedenis van het huidige De Haere van het Geldersch Landschap.


Gemeente Oldebroek


Water uit Wezep

http://cultuurtijdschriften.nl/record/657285

De geschiedenis van het waterwingebied dat te bewandelen is vanuit Station Wezep.


Gemeente Ermelo


Bosbouwers bij het dorp Ermelo

http://cultuurtijdschriften.nl/record/657039

Geschiedenis van bos waarin de mens een heel belangrijke rol speelt.


Veldwijk of Feithenberg

http://cultuurtijdschriften.nl/record/657045

Geschiedenis van een bos onder de invloed van de ontwikkelingen bij een bekende zorginstelling.


Bosbouwers op Veldwijk

http://cultuurtijdschriften.nl/record/657042

Bewogen geschiednis van een bos bij station Ermelo.


Resimari

http://cultuurtijdschriften.nl/record/656920

Een klein natuurterrein in de gemeente Ermelo, liggend onder Garderen en voor het niet weet onvindbaar.


Kampveld

http://cultuurtijdschriften.nl/record/650753

Een in vergetelheid geraakt buurtje tussen Ermelo en Putten. Groot en klein Kampveld, straatnamen herinneren er nog aan. Vroeger boerenland en nu bos. Kampveld is nu deel van Groevenbeek van Natuurmonumenten.


's Heerenloo

http://cultuurtijdschriften.nl/record/650671

Geschiedenis van bos tot zorginstelling.
colofon

informatie over het totstandkomen van deze website